GET AIRPORTS READY FOR DISASTER (GARD)

Beredskap med GARD

Människan står maktlös inför naturens krafter vid jordbävningar, tsunamier, vulkanutbrott och översvämningar. Men det finns en sak man kan göra. Man kan förbereda sig så att naturkatastrofer inte automatiskt också blir till humanitära katastrofer. Ödeläggelsen från extrema naturkrafter kan bli större om samhällen och infrastruktur saknar ordentlig beredskap.

Flaskhalsar kan uppstå, ofta på lokala flygplatser som snabbt överväldigas av den stora mängden inkommande hjälpsändningar. Detta kan försena eller stoppa vidare transport av livsviktiga förnödenheter. Get Airports Ready for Disaster (GARD) är ett utbildningsprogram som är inriktat på detta problem. Vi utvecklade det i samarbete med FN:s utvecklingsprogram under 2009.

Erfarna anställda från DHL Aviation ger gratis utbildning till lokala flygplatsanställda och representanter från katastrofhjälpsmyndigheter. De ger workshops på flera dagar där de visar deltagarna hur de snabbt kan öka flygplatsens kapacitet efter en naturkatastrof. De analyserar också flygplatsens maximala kapacitet för hantering av gods och passagerare i nödsituationer. Från utvärderingen av flygplatsen skapas sedan en grundlig rapport. Det gör att flygplatsen kan utnyttja sin kapacitet på ett effektivare sätt vid en eventuell naturkatastrof. Sedan 2009 har vi utvärderat och givit GARD-workshops på över 30 flygplatser i 14 länder. För att fördjupa integrationen av resultaten från den första workshoppen utvecklade vi år 2012 en repetitionskurs som vi kallar GARD plus. Samma år genomförde vi ett pilotprojekt med repetitionskursen på Beiruts flygplats i Libanon.

Mer information finns på