DRT-PROGRAM

Katastrofrespons med våra DRT (Disaster Response Teams)

För att hjälpsändningar så snabbt som möjligt ska nå de behövande är det mycket viktigt att det inte uppstår flaskhalsar på flygplatser. I samarbete med United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), upprättade vi därför år 2015 ett globalt nätverk av katastrofhjälpsteam (DRT) som kan ge stöd till flygplatser i katastrofsituationer. Våra DRT tillhandahåller kostnadsfritt logistiskt stöd för hjälpsändningar, bland annat lossning av gods från fraktplan, professionell lager- och inventariehantering samt lastning av hjälpsändningar för vidare transport.

När FN ber oss om hjälp skickar vi ut våra logistikexperter till drabbade flygplatser inom 72 timmar. Vårt DRT-nätverk består av över 400 utbildade DHL-volontärer. Det täcker i stort sett alla delar av världen med risk för naturkatastrofer, med tre strategiskt placerade team: Amerika (Panama), Mellanöstern/Afrika (Dubai) samt Asien och Stillahavsområdet (Singapore). Sedan upprättandet har våra DRT tillhandahållit logistiskt stöd vid över 30 tillfällen runt om i världen.

Mer information finns på