GLOBALA DAGEN FÖR IDEELLT ARBETE

Koncernens globala dag för ideellt arbete är ett uppsökande program som har som syfte att främja ideellt arbete bland DPDHL Groups anställda och uppmuntra dem att ägna tid och krafter åt att skapa positiv inverkan i samhället. Anställda uppmuntras att organisera aktiviteter som stämmer överens med Deutsche Post DHL Groups program för företagsansvar: GoGreen (miljöskydd), GoHelp (hjälpverksamhet) och GoTeach (förbättra utbildningsmöjligheter och anställningsberedskap).

Dagen för ideellt arbete infördes år 2008 i Asien och Stillahavsområdet, och har med åren skapat allt mer engagemang. År 2014 deltog cirka 108 000 personer i 117 länder, i samarbete med lokala partner, kunder och ideella eller offentliga organisationer samt myndigheter i över 1 000 program till fördel för lokala samhällen.

Ideellt arbete är något som verkligen engagerar de anställda vilket märks på de många andra ideella projekt som genomförs under hela året. Sedan 2013 erkänns och räknas all ideell verksamhet som GVD-aktiviteter.


Living Responsibility Fund

Living Responsibility Fund ger ekonomiskt stöd till lokala projekt som drivs av ideella organisationer och involverar ideellt arbete utfört av våra anställda. År 2012 var det än en gång många av våra anställda som ansökte om projektpengar. Pengar tilldelades 79 projekt som involverade över 4 159 anställda i 31 länder. Totalt utförde våra anställda 35 000 timmar ideellt arbete för lokala projekt. Living Responsibility Fund donerade cirka 212 000 euro i projektpengar direkt till deltagande ideella organisationer. Det stora deltagandet visar hur viktigt det sociala engagemanget är för våra anställda. Genom att hjälpa till att lösa lokala problem bidrar de inte bara till lokalsamhället, utan skapar också en känsla av gemenskap och lagarbete som även märks på arbetsplatsen.

Projekten väljs ut av en jury som består av representanter från olika divisioner i koncernen och från huvudkontoret. Finansieringen är på maximalt 4 000 euro per projekt och baseras på antalet timmar ideellt arbete som de anställda utför för projektet under ansökningsåret.

Living Responsibility Fund beaktar hur fortlöpande och hållbara projekten är då de gör sitt val.