GOTEACH

Förbättrar möjligheter till utbildning och arbete

Vårt samhälles framgång, hållbarhet och innovationsförmåga är beroende av ett starkt utbildningssystem och ett målinriktat arbete för att utveckla nästa generations medarbetare. Deutsche Post DHL Group är en av världens största arbetsgivare och därför har vi skapat ett program för hela koncernen kallat GoTeach. Syftet med programmet är att ge unga förbättrade möjligheter till utbildning och förbereda dem inför arbetslivet. Genom programmet samarbetar vi med två etablerade partners: Teach for All och SOS Barnbyar. Tillsammans med dessa partners har vi som mål att hjälpa barn och ungdomar från alla socioekonomiska bakgrunder att utveckla sin fulla potential, skaffa sig nödvändiga färdigheter och därmed möjlighet till olika karriärer.

Partnerskap med Teach For All

Tillsammans med vår partner Teach For All förbättrar vi och ökar tillgången till utbildning.

Partnerskap med SOS Barnbyar

Vi arbetar för ökade möjligheter till anställning för unga.