Partnerskap med SOS Barnbyar

I Sverige samarbetar DHL med SOS Barnbyar sedan 2017. Vi bidrar både finansiellt och med volontärarbete. Vårt stöd är ett viktigt bidrag till SOS Barnbyars Mentorverksamhet för ensamkommande unga i Hammarkullen,Göteborg.

Verksamheten drivs i ett ungdomscenter, en mötesplats för ensamkommande unga, med syfte att ungdomarna ska få hjälp att etablera sig i Sverige. Med etablering menas att ge de unga kunskap och kapacitet att leva ett självständigt och självförsörjande liv, att ha makt över sin egen framtid och tillägna sig en god samhällsorientering.

Ett flertal DHL-anställda är volontärer och engagerar sig i verksamheten genom läxhjälp, språkträning utbildning och arbetslivsorientering.

Vårt globala samarbete

Deutsche Post DHL Group och SOS Children's Villages International har varit partners i GoTeach-programmet sedan 2011. Samarbetet med SOS Barnbyar fokuserar främst på att stödja ungdomar mellan 15 och 25 år när de är övergången mellan skolan och arbetslivet. Många av våra medarbetare runt om i världen är volontärer och mentorer. Syftet med mentorskapet är att inspirera, motivera och förbereda ungdomarna för arbetslivet.

Partnerskapet omfattar olika programinslag som:

  • Arbetslivsorientering - att utbilda ungdomar för arbetsmarknaden
  • Personlig utveckling - att förbereda för inträde i arbetslivet
  • Praktik – för en första inblick i arbetslivet
  • Utbildning och stöd för att etablera egna företag

Programmet startade 2011 i fyra länder och expanderade snabbt. Idag är medarbetare i 30 länder engagerade i arbetet.

 

 

Utbildning som ger ökad möjlighet till anställning

Målet med vårt GoTeach-program är att förbättra unga människors möjligheter till utbildning och arbete, framförallt till unga som missgynnas på grund av socioekonomiska förhållanden, fattigdom, föräldralöshet eller flykt.

Som en av världens största arbetsgivare är vi beroende av tillgång till kvalificerade medarbetare runt om i världen. Vidare främjar utbildning i dagens snabbväxande värld ökad stabilitet och välstånd - både för individer, för marknaden och för samhällen.

När det gäller våra GoTeach-aktiviteter delar våra medarbetare inte bara sin tid utan också sina egna individuella färdigheter och erfarenheter. Våra strategiska, globala partners är SOS Barnbyar och det pedagogiska nätverket Teach For All.

 

 

Vårt partnerskap med Teach for All

Våra samhällens hållbarhet, ekonomi och innovationskraft är beroende av ett starkt utbildningssystem som har förmågan att utveckla nästa generations unga yrkesverksamma. Därför ingick Deutsche Post DHL-koncernen ett globalt partnerskap med Teach for All, ett nätverk av 48 oberoende partnerorganisationer runt om i världen som arbetar för att förbättra utbildningsmöjligheterna i sina respektive länder.

Teach For All, arbetar för att minska ojämlikheten inom utbildning och drivs av visionen att varje barn, oavsett föräldrarnas socioekonomiska status ska ha tillgång till utbildning med hög kvalitet. Teach for All utbildar unga akademiker och yrkesverksamma så att de kan undervisa som hjälplärare i skolor i utsatta områden med stora behov. Detta ger dubbla fördelar. Eleverna förbättrar sina skolprestationer både på kort och lång sikt, och hjälplärarna får nya perspektiv och utvecklar sina ledarskapsförmågor. Cirka 14000 hjälplärare nådde fler än 900 000 studenter år 2017.

Som ett led i vårt engagemang ger vi stöd till Teach for All´s globala moderorganisation samt till 14 nationella organisationer i Asien, Stillahavsområdet, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Koncernen stödjer nätverket både ekonomiskt och genom aktiv medverkan av våra medarbetare som bidrar med sin tid, sina erfarenheter och yrkeskunskaper.