Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

ETT MYCKET PÅLITLIGT FÖRETAG

Som ett mycket pålitligt företag stärker vi vår efterlevnadshantering och ESG-styrning, samtidigt som vi vidtar nödvändiga åtgärder för att bygga en hållbar och motståndskraftig leverantörsbas. Våra värderingar är förankrade i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer och genomsyrar bindande policyer. Vi har integrerat tydligt definierade ESG KPI:er i vår interna och externa rapportering och planerar att under 2022 börja använda stärka ESG-kriterier i den årliga kompensationen för styrelsen. Vi planerar även att ha ett större fokus på regelefterlevnad genom strukturerade due diligence-processer och granskningar gentemot våra leverantörer, vilka vi uppmanar att delta i vårt engagemang för hållbarhet.