ETT MYCKET PÅLITLIGT FÖRETAG

Som ett mycket pålitligt företag stärker vi vår efterlevnadshantering och ESG-styrning, samtidigt som vi vidtar nödvändiga åtgärder för att bygga en hållbar och motståndskraftig leverantörsbas. Våra värderingar är förankrade i vår uppförandekod och i vår uppförandekod för leverantörer och genomsyrar bindande policyer. Vi har integrerat tydligt definierade ESG KPI:er i vår interna och externa rapportering och planerar att under 2022 börja använda stärka ESG-kriterier i den årliga kompensationen för styrelsen. Vi planerar även att ha ett större fokus på regelefterlevnad genom strukturerade due diligence-processer och granskningar gentemot våra leverantörer, vilka vi uppmanar att delta i vårt engagemang för hållbarhet.