Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

VÅRA MEDARBETARE. VÅRA SAMHÄLLEN. VÅR PÅVERKAN.

Att förena människor och förbättra liv. Dett gemensamma syfte förenar allt vi gör på Deutsche Post DHL Group. Det driver vårt engagemang för hållbarhet och utnyttjar styrkorna hos vårt globala team att skapa en långvarig påverkan på de samhällen där vi är verksamma. För att uppfylla det syftet, lovar vi att investera 1 % av vår nettovist varje år för att skapa långvarig påverkan för medarbetarna och samhällena. Med våra "Go programs", planerar vi att ha planterat ytterligare 5 miljoner träd senast 2025 (GoGreen), underlättar vi handel över gränser ytterligare för hållbar och inkluderande tillväxt (GoTrade), lokaliserar och digitaliserar vi våra katastrofhanteringsåtgärder (GoHelp) och expanderar vi vårt GoTeach-porgram för att förbättra anställbarheten för yngre människor i nöd. Med detta stöder vi FN:s globala mål för hållbar utveckling och tror att företag måste hjälpa världen att uppnå dem. Det är därför vi är fast beslutna att ha en ledande roll i att driva på hållbarhet och utnyttja våra kärnförmågor för att ha långvarig social påverkan.

GoHelp

Vårt partnerskap med FN inom katastrofhantering

GoTeach

Vårt mål är att få samhället att fokusera på att förbättra möjligheterna för unga personer.