DHL Freight: Euroconnect, Euroconnect Plus, DHL Freight Eurapid och Nordic Pallet

Trafikstörningar till följd av utbrottet av Coronaviruset/COVID-19 andra oförutsedda trafikstörningar

2020-05-25 På grund av Coronavirusets spridning införde fler och fler länder i Europa gränskontroller vilket i flera fall medförde hälsokontroller på många ställen runt om i Europa. Förseningar i transportkedjan var ett faktum vilket i vissa fall även kunde medföra ett behov av andra transportvägar. I vår roll som Transportör försöker vi givetvis stävja påverkan på våra transporter så mycket vi kan genom att vidta åtgärder som vi hoppas ska säkerställa kvaliteten på våra kunders godstransporter. Vi ser nu lyckligtvis lättnader i en stor del av dessa länder, där industrin tidigare helt eller delvis varit stängd men sakta åter öppnar upp. Det kommer dock att ta tid innan allt är återställt till ett s.k. normalläge och situationen har normaliserats till ett läge där vi befann oss före Corona COVID-19. För att försöka återskapa stabilitet i transportledet är det viktigt att vi förstår omständigheterna och fortsätter agera på ett kvalitetssäkrat sätt.

Att företag stängt ner både i och utanför Sverige innebär att vi måste disponera om våra enheter. Tappad volym, mindre flöde och tidigare balanser har i samband med ändrade trafikförhållanden förändrats vilket är en utmaning som vi försöker hantera på bästa sätt. Det är viktigt att vi fortsätter vara en kvalitetsledande transportör med fokus på en hög kvalitetsnivå när det gäller våra transporter och gör vårt yttersta för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Det krävs dock extraåtgärder för att kunna hantera dessa omständigheter.

Tidigare aviserade länder har öppnat upp och med ett undantag; I UK/IE är förbehållet fortsatt viktigt att ni som kund säkerställer öppettider hos avsändare respektive mottagare.

Vi kommer även fortsättningsvis uppdatera information på denna sida när och om nya förändringar/behov uppstår.

  • Vid leveranshinder hänvisar vi till ordinarie villkor. -Det är viktigt att ni som kund har kontakt med avsändare/mottagare och deras öppethållande.
  • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan.
  • -Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID 19 då Tillval inte finns tillgängligt.
  • I nuvarande situation ger tidtabellen på vår hemsida inte alltid en fullständig bild. Vår störningsinformation hjälper er att skapa en uppfattning om vad som påverkar transporttider.
  • Vi kan i nuläget inte förutsäga hur länge detta kommer påverka oss och våra kunder. Det finns ännu idag inget slutdatum. Att vi alla kommer påverkas är däremot ett faktum. Vi följer händelseförloppet både i Sverige och i Europa nogsamt och vidtar de åtgärder som vi kan påverka.
  • Tidigare länderinformation går att hämta via Kundservice +46 771-345 345
  • Vid frågor om specifika marknader ber vi er kontakta vår kundservice 0771 345 345