DHL Freight: COVID-19 - Status Utrikes Paket: DHL Parcel Connect och DHL Paket Export

2020-06-17 De flesta länder som påverkats av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning. Det mesta börjar öppna upp sig, men det är fortfarande ett pandemiskt läge som påverkar våra leveranser av paket till Norden och Europa i olika utsträckning. Se nedan pdf för situationen per land i nätverket.

Högtryck i Tyskland, men stabilt läge

Det är fortsatt stora paketvolymer kombinerat med smittoförebyggande rutiner som fungerar bättre och bättre. Ledtiderna kan dock fortfarande påverkas negativt i Tyskland och till de länder som transiteras via Tyskland.

DHL Parcel Connect till Frankrike är öppet igen!

Paket till Frankrike fungerar igen. Vi öppnade för trafik igen den 12e juni.

Italien nytt land. Inga restriktioner

Italien är 100 % öppet för distribution för Parcel Connect.

Ändrade leveransrutiner

Precis som i Sverige inför man i alla länder nya rutiner vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning. Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder, men alla inom nätverket gör sitt yttersta för att leveransen ska fungera på bästa sätt.

Välj rätt leveransalternativ -> Hemleverans

OBS! För länder med flera leveransalternativ, välj att adressera direkt till er kund för att få hemleverans.

Stängda ombud – färre och färre

Paket som adresserats till ombud som pga restriktioner är stängda kommer att omdirigeras till närmasta öppna ombud. I allra största mån uppdateras DHL Finder med aktuell status. Antalet stängda ombud blir dock mindre och mindre i takt med att samhället öppnas upp.


Vi uppdaterar informationen löpande. Se status per land i nedan pdf.

Läs mer här:
COVID-19/Coronavirus