DHL Freight: Euroconnect, DHL Freight Eurapid, DHL Euroconnect Plus och DHL Nordisk Pall

 • situationer till följd av Coronaviruset/COVID-19
 • andra oförutsedda trafikstörningar

2020-08-25 I media och på andra sätt uppmärksammas vi åter på att spridningsrisken åter ökar efter en lugnare period över första delen av sommaren. Den information som nu når oss beskriver att i flera av Europas största länder ökar antal fall av Corona/COVID-19 och WHO (World Health Organization) har utfärdat varningar för den ökande smittspridningen.

I vår roll som Transportör försöker vi givetvis stävja påverkan på våra transporter så mycket vi kan genom att vara förberedda och vidta åtgärder som vi hoppas ska säkerställa kvaliteten på våra kunders godstransporter. Vi har under flera veckor sett en återgång till mer normala förutsättningar och restriktioner hävdes som medförde lättnader i en stor del av dessa länder, där industrin tidigare helt eller delvis varit stängd men sakta åter öppnade upp. Det är lätt att få uppfattningen att nu rullar alla transporter problemfritt, men så är det dessvärre inte. Vi påverkas fortfarande på olika sätt av de tidigare utbrotten, restriktioner och påverkan utanför vår kontroll. Tappad volym, mindre flöde och tidigare balanser har i samband med ändrade trafikförhållanden förändrats vilket är en utmaning som vi försöker hantera på bästa sätt.

Det är viktigt att vi fortsätter vara en kvalitetsledande transportör med fokus på en hög kvalitetsnivå när det gäller våra transporter och gör vårt yttersta för att hålla kostnadsutvecklingen under kontroll. Det krävs dock extraåtgärder för att kunna hantera dessa omständigheter.

Med ovan vill vi därför ge er en uppdaterad information där länder påverkas och kommer att påverkas framåt liksom förmodat våra transporter till och från Europa:

 • Inom samtliga EU-länder har antalet fall accelererat generellt
 • Enligt WHO har Europa fler rapporterade fall första veckan i augusti jämfört med första veckan i juni (när länderna började öppna)
 • Italien – ökar i intensitet
 • Tyskland – högsta antal nya fall sedan i april
 • Spanien – ökning speciellt i Katalonien och norra ES
 • Frankrike – rapporteras om högsta antal sedan i maj där Parisområdet klassats som röd zon
 • United Kingdom, speciellt i Skottland - en ökning av fall
 • Irland – hög andel av nya fall
 • Danmark – den största ökningen av fall sedan april
 • Norge – sätter åter in tuffare restriktioner
 • Polen – den största ökningen av fall sedan april – särskilda restriktioner i 19 kommuner fr.o.m. 8 augusti
 • Centraleuropa – noterar en ökning generellt och lokala restriktioner införs i olika länder

Övrigt:

 • Vid leveranshinder hänvisar vi till ordinarie villkor. Viktigt att ni som kund har kontakt med avsändare/mottagare och deras öppethållande.
 • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan.
 • Vi gör er uppmärksammade på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.
 • Vi hänvisar till vår tidtabell på vår hemsida. Vi informerar vartefter vi nås av information men vid utbrott och restriktioner ger den inte alltid en fullständig bild, dock uppdaterar vi med känd information frekvent. Vår störningsinformation hjälper er att skapa en uppfattning om vad som påverkar transporttider.
 • Vi kan i nuläget inte förutsäga hur länge detta kommer påverka oss och våra kunder. Det finns ännu idag inget slutdatum. Att vi alla kommer påverkas är däremot ett faktum. Vi följer händelseförloppet både i Sverige och i Europa nogsamt och vidtar de åtgärder som vi kan påverka.
 • Tidigare länderinformation går att hämta via Kundservice 0771-345 345.
 • Vid frågor om specifika marknader ber vi er kontakta vår Kundservice 0771-345 345.