DHL Freight: Kapacitetsproblem på färjelinjen Göteborg – Immingham

2020-09-04 På grund av att ett av DFDS fartyg på linjen Göteborg – Immingham måste gå in på varv under två veckor och ersättningsfartyget är mindre än ordinarie fartyg, finns risk för förseningar för Euroconnect till/från UK / Irland under de kommande veckorna. Ordinarie färja förväntas vara åter i trafik om 14 dagar. I måndags den 31 augusti hade UK helgdag vilket gör att DFDS har fått en backlogg som även denna påverkar ledtiderna negativt.

Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice.