DHL Freight: Status Utrikes Paket: DHL Parcel Connect och DHL Paket Export

2020-09-16 Strejken i Tyskland under kontroll. Fortsatta strejker i Belgien påverkar ledtiderna. Fortsatta effekter av COVID-19.

De flesta länder som påverkats av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning. Det mesta börjar öppna upp sig och återgått till normalt läge, men det är fortfarande ett pandemiskt läge som påverkar våra leveranser av paket till Norden och Europa i olika utsträckning. Se nedan pdf för situationen per land i nätverket.

Högtryck i Tyskland, men stabilt läge

Det är fortsatt stora paketvolymer kombinerat med smittoförebyggande rutiner som fungerar bättre och bättre. Ledtiderna har varit stabila under sommaren.

Pågående poststrejk har ingen större negativ effekt på ledtiderna i olika områden. Olika åtgärder har satts in för att minimera effekten. 

Strejken i Tyskland påverkar inte andra länder

Tyskland, som är nav för paketleveranser till andra länder fungerar som vanligt. Tidigare annonserad risk för störningar avblåses.

Poststrejk i Belgien

Poststrejk påverkar Liege, Jumet och Charleroi vilket innebär leveransförseningar till postnummer 4000, 6000-6044, 6110-6150.  

Ändrade leveransrutiner

Precis som i Sverige inför man i alla länder nya rutiner vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning. Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder, men alla inom nätverket gör sitt yttersta för att leveransen ska fungera på bästa sätt.

Välj rätt leveransalternativ -> Hemleverans

OBS! För länder med flera leveransalternativ, välj att adressera direkt till er kund för att få hemleverans.

Stängda ombud – färre och färre

Paket som adresserats till ombud som pga restriktioner är stängda kommer att omdirigeras till närmasta öppna ombud. I allra största mån uppdateras DHL Finder med aktuell status. Antalet stängda ombud blir dock mindre och mindre i takt med att samhället öppnas upp.

Vi uppdaterar informationen löpande. Se status per land i nedan pdf.