DHL Freight: Status Utrikes Paket: DHL Parcel Connect och DHL Paket Export

2020-10-09 Stabilt läge men fortsatta effekter av COVID-19. Kraftiga oväder i södra Frankrike påverkar vår möjlighet att leverera paket.

De flesta länder som påverkats av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning. Det mesta börjar öppna upp sig och återgått till normalt läge, men det är fortfarande ett pandemiskt läge som påverkar våra leveranser av paket till Norden och Europa i olika utsträckning. Se nedan pdf för situationen per land i nätverket.

Högtryck i Tyskland, men stabilt läge
Det är fortsatt stora paketvolymer kombinerat med smittoförebyggande rutiner som fungerar bättre och bättre. Ledtiderna har varit stabila under sommaren och början av hösten.

Poststrejk i Belgien
Poststrejken i BE är avblåst och parterna är överens.

Oväder i södra Frankrike
Kraftigt stormoväder i södra Frankrike begränsar våra möjligheter att leverera paket till vissa postorter (se Status per land.pdf). Vi rekommenderar att inte skicka paket till dessa område innan återhämtningen är klar. Bedöms ta 2-3 veckor.

Ändrade leveransrutiner
Precis som i Sverige inför man i alla länder nya rutiner vid leveranssignatur för att minimera risken för smittspridning Rutinerna skiljer sig åt mellan olika länder, men alla inom nätverket gör sitt yttersta för att leveransen ska fungera på bästa sätt.

Välj rätt leveransalternativ -> Hemleverans
OBS! För länder med flera leveransalternativ, välj att adressera direkt till er kund för att få hemleverans.

Stängda ombud – färre och färre
Paket som adresserats till ombud som pga restriktioner är stängda kommer att omdirigeras till närmasta öppna ombud. I allra största mån uppdateras DHL Finder med aktuell status. Antalet stängda ombud blir dock mindre och mindre i takt med att samhället öppnas upp.

Vi uppdaterar informationen löpande. Se status per land i nedan pdf.