DHL Freight: Trafikstörningar Turkiet

2020-10-23: Det pågår ett stort IT-arbete hos det turkiska tullverket på gränsen mellan Turkiet och Bulgarien. Systemet ska, när det är klart, förenkla och snabba på gränshanteringen.

Just nu är det dock kraftiga störningar som medför extra långa väntetider på gränsen. Vi räknar med extra väntetider på mellan tre till fyra dagar. Detta påverkar våra transporter och förseningar kommer att uppstå under denna period.  

Vi har idag ingen ytterligare information när IT-arbetet är avslutat.