Trafikstörningar - DHL Freight Euroconnect, Euroconnect Plus, Eurapid och Nordic Pallet

2020-11-17

 • till följd av Coronaviruset / Covid-19
 • ev. andra oförutsedda trafikstörningar

Vi står åter inför det faktum att Coronaviruset åter sprids med stor kraft. Som tidigare följer vi utvecklingen noga i vårt europeiska nätverk samt den påverkan det medför på alla våra parti- och hellaster till och från Europa. Situationen kan ändras snabbt, därför publicerar vi uppdaterad och aktuell information via vår hemsida så snart vi ser förändringar. 

De flesta länder som påverkas av coronaviruset har infört åtgärder för att minimera smittspridning men det är fortfarande ett pandemiskt läge. Det kommer främst att påverka våra vägtransporter.


Nya regler i Tyskland fr.o.m. den 9e november.

En stor påverkan har det beslut som ex. Tyskland tagit gällande karantänsplikt för chaufförer som vistats mer än 72 timmar i landet eller som vistats i riskområden runt om i Europa.  

Då lokala restriktioner kan skilja sig åt mellan de olika förbundsstaterna, varje delstat reglerar sina egna karantänsvillkor, råder det oklarheter kring hur dessa regler kommer att påverka chaufförer och transporter till och från andra riskområden. 


Lock down i Österrike fr.o.m. den 17e november (ny)

Österrikes regering har beslutat att fr.o.m. tisdag 2020-11-17 t o m 2020-12-06 stänga affärer och annan icke nödvändig affärsverksamhet. 

I nuläget kommer inte industrin att påverkas enligt den information som finns att tillgå. 

Beslutet kommer dock att påverka våra möjligheter till att leverera och hämta upp sändningar i Österrike. Det är därför viktigt att du som kund stämmer av med din avsändare/mottagare i Österrike angående öppettider.

Om svaret är att avsändare/mottagare har stängt i Österrike skall du som kund avvakta med bokning. I de fall sändning redan skickats kommer eventuella kostnader och avgifter att debiteras kund. 

 • I princip är hela Europa att betrakta som ett riskområde. Situationen förändras ständigt varför vi i nuläget inte kan ge någon exakt information hur det kommer att påverka våra transporter till och från Europa.
 • Vi avvaktar vidare information och utveckling om eventuellt nya regler som införs i Europas övriga länder. 
 • I samband med att restriktioner för inresande införs till olika länder uppstår även periodvis förlängda ledtider till följd av köer i samband med gränskontroller. 
 • Inhämtning/distribution fungerar i nuläget normalt vid samtliga DHL terminaler i såväl Sverige som i utlandet. DHLs strategi är att terminalerna ska hållas öppna i den mån det går, men givetvis anpassar vi vår logistik efter varje lands riktlinjer.
 • Längre ledtid kan förekomma.


Hur påverkas trafiken/kunderna? 

 • Ledtider kan komma att påverkas.
 • Vi förbehåller oss rätten att ta kostnader som uppstår utanför vår kontroll vidare mot kund.
 • Oavsett land uppmanar vi våra Kunder att hålla kontakt med sina mottagare/avsändare för att säkerställa att dessa kan ta emot/skicka gods. Om dessa håller stängt och bokning är gjord ber vi er kontakta vår Kundservice på 0771 345 345. 
 • Situationen förändras ständigt. Vi följer utvecklingen och håller er löpande underrättade via hemsidan. Givetvis kan ni alltid kontakta oss via Kundservice eller din närmaste kontakt.
 • Vi gör er uppmärksamma på att sändningar med COD och CAD inte hanteras av DHL Freight, varken före, under eller efter COVID-19 då Tillval inte finns tillgängligt.


När förväntas vi lösa problemet

 • Vi kan i nuläget inte förutsäga omfattningen och hur restriktionerna till följd av COVID-19 påverkar oss och våra kunder. Det finns idag inget slutdatum. Vi följer händelseförloppet både i Sverige och i Europa och vidtar de åtgärder vi kan för att bibehålla så effektiva transporter som det är möjligt.


Vid frågor ber vi er kontakta vår Kundservice 0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.