Navigering och innehåll

Hej,

Du besöker denna webbplats med en webbläsare, som kanske inte ger den mest optimala upplevelsen.

Du kan fortfarande fortsätta, men för att bäst uppleva den här sidan rekommenderar vi att du använder Edge, Firefox och Chrome.

Du är i  Sverige
eller Välj en annan plats

DHL Freight: Strejk i Finland

Gäller alla internationella produkter

2024-01-26 - Ett flertal fackförbund inom olika yrkesområden har varslat om generalstrejk i Finland den 1-2 februari, vilken bland annat kommer påverka färjetrafiken till och från Finland.

I nuläget vet vi inte exakt hur omfattande strejken kommer bli, men vi räknar med en lägre färjekapacitet under dessa dagar då hamnstrejken begränsar den internationella trafiken avsevärt och orsakar förseningar för vägfrakt till och från Finland.

Rederierna reagerar också på situationen genom att justera sina tidtabeller.

Strejken kommer även innefatta merparten av de största företagen i Finland och kommer påverka både lastningar och lossningar under tiden strejken pågår.

Bland annat deltar olika branscher representerade av Finlands Transportarbetarförbund AKT och Specialtjänste- och tjänstemannaförbundet ERTO i stor utsträckning.

Enligt aktuell information kommer de aviserade arbetsstoppen att få stora konsekvenser för bland annat inhemska och internationella godstransporter.

Strejken kan med ovan nämnda information även innebära en lägre kapacitet hos våra finska samarbetspartners under den aviserade perioden, vilket i sin tur leder till att DHLs terminaler påverkas. Det innebär att vi räknar med en omfattande påverkan på transporternas ledtider.

Vi kommer hålla er uppdaterade om utvecklingen här på vår hemsida.

Vid frågor kontakta vår kundservice på 0771-345 345 eller din närmaste kontaktperson.