Navigering och innehåll
Du är i  Sverige
eller Välj ett annat land

DHL Freight: Inställda intermodala tåg till och från Italien

Gäller alla internationella produkter: DHL Freight Eurapid, DHL Freight EuroConnect och DHL Freight EuroLine

Kraftigt regn har medfört skador på järnvägsspår i södra Tyskland och norra Österrike. Som en följd har intermodala tåg till och från Italien ställts in.

Järnvägsspåren väntas vara åtgärdade 10 juni.

Vi kommer att hålla er uppdaterade om utvecklingen ändras här på vår hemsida.

Vid frågor kontakta vår kundservice på  0771 345 345 eller din närmaste kontaktperson.