Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

ČISTE AKTIVNOSTI ZA VARSTVO PODNEBJA

Z našim poslanstvom, da do leta 2050 dosežemo neto ničelne emisije ("Misija 2050"), si prizadevamo za čisto delovanje za varstvo podnebja. Zastavili smo si cilj zmanjšati emisije toplogrednih plinov do leta 2030. To bomo storili tako, da se bomo zavezali, da bomo s pobudo na podlagi znanstvenih ciljev (SBTi) določili cilj emisij v skladu s Pariškim sporazumom in za dosego te pobude vložili dodatnih 7 milijard evrov. S to naložbo bomo povečali uporabo trajnostnih letalskih goriv, oblikovali vse nove stavbe, nevtralne na ogljik, ponudili celovit portfelj zelenih izdelkov in elektrificirali 60 % naše dobave v zadnjem kilometru. Do leta 2030 bomo imeli na cesti več kot 80.000 električnih vozil.

 

Ključni vzvod za doseganje čistega delovanja za varstvo podnebja

NAŠA PRIZADEVANJA

Do leta 2030 bomo investirali 7 milijard EUR, da bomo do leta 2030 zmanjšali emisije toplogrednih plinov na manj kot 29 milijonov ton in se tako zavezali k pobudi Znanstveni cilji (SBTi). Naš čil načrtujemo doseči z naslednjimi prizadevanji:

TRAJNOSTNO LETALSTVO

>Do leta 2030 bo delež trajnostnih letalskih goriv v našem hitrem in svetovnem tovornem poslovanju dosegel 30 %.

DOSTAVA ZELENEGA ZADNJEGA KILOMETRA IN LINIJSKI PREVOZ

Do leta 2030 60 % elektrifikacija naših dostavnih vozil zadnjega kilometra

STAVBE, NEVTRALNE NA OGLJIK

Oblika, nevtralna na ogljik, ki se bo uporabljala za vse nove stavbe

PORTFELJ ZELENIH IZDELKOV

Ponudite zelene alternative za vse naše ključne izdelke/rešitve