Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

ZELO ZAUPANJA VREDNO PODJETJE

Kot zelo zaupanja vredno podjetje krepimo naše upravljanje skladnosti in upravljanje ESG bomo izvedli potrebne korake, da bomo ustvarili trajnostno in odporno bazo dobaviteljev. Naše vrednote so zasidrane v našem Kodeksu ravnanja in v našem Kodeksu ravnanja dobaviteljev ter poudarjene v zavezujočih politikah. Jasno opredeljene kazalnike uspešnosti ESG smo vključili v notranje in zunanje poročanje in načrtujemo, da bomo leta 2022 okrepili kriterije ESG v letno nadomestilo korporacije. Načrtujemo večjo osredotočenost na skladnost s strukturiranimi postopki skrbnega pregleda in revizijami dobaviteljev, in od dobaviteljev zahtevamo, da si delijo našo zavezanost trajnosti.