Dragi Uporabnik,

Za obisk spletnega mesta ste uporabili brskalnik, ki morda ne nudi najbolj optimalne izkušnje.

Še vedno lahko nadaljujete, vendar vam za najboljšo izkušnjo s to stranjo, priporočamo uporabo Edge, Firefox in Chrome.

NAŠI ZAPOSLENI. NAŠE SKUPNOSTI. NAŠ VPLIV.

Povezujemo ljudi in izboljšujemo kakovost življenja. Ta skupni namen združuje vse, kar počnemo pri Deutsche Post DHL Group. Vodi našo zavezanost trajnosti in izkorišča prednosti naše globalne ekipe, da ustvari trajni vpliv na skupnosti, v katerih delujemo. Da bi izpolnili ta namen, se zavezujemo, da bomo vsako leto vložili 1 % našega čistega dobička, da bi ustvarili trajen vpliv za ljudi in skupnosti. Z našimi "Go programi" načrtujemo dodatnih 5 milijonov, sajenje dreves do leta 2025 (GoGreen), dodatno olajšujemo čezmejno trgovino za trajnostno in vključujočo rast (GoTrade), lokaliziramo in digitaliziramo naša prizadevanja za obvladovanje katastrof (GoHelp) in razširimo naš program GoTeach za izboljšanje zaposljivosti mladih, ki potrebujejo pomoč. S tem podpiramo cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj in menimo, da morajo podjetja pomagati svetu, da jih doseže. Zato smo zavezani k vodilni vlogi pri spodbujanju trajnostnega razvoja in uporabi naših ključnih kompetenc za ustvarjanje trajnega družbenega vpliva.

GoHelp

Naše partnerstvo z Združenimi narodi pri obvladovanju nesreč

GoTeach

Naš cilj je usmeriti pozornost družbe k izboljšanju prihodnjih priložnosti za mlade.