Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

ČISTÉ OPERÁCIE NA OCHRANU KLÍMY

Našou misiou dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050 („Misia 2050“) sa usilujeme o čisté operácie na ochranu klímy. Stanovili sme si cieľ znížiť naše emisie skleníkových plynov do roku 2030. Zrealizujeme to tak, že sa zaviažeme stanoviť cieľ pre emisie v súlade s Parížskou dohodou prostredníctvom iniciatívy Science-Based Targets (SBTi) a investujeme ďalších 7 miliárd EUR na jeho dosiahnutie. Touto investíciou zvýšime naše využitie udržateľných leteckých palív, navrhneme všetky nové budovy uhlíkovo neutrálne, ponúkneme komplexné portfólio ekologických produktov a elektrifikujeme 60 % našich vozidiel určených na dodávku na „poslednú míľu“. Do roku 2030 budeme mať na cestách viac ako 80 000 elektromobilov.

 

Kľúčové nástroje pre čisté operácie na ochranu klímu

NAŠE AŠPIRÁCIE

Do roku 2030 investujeme 7 miliárd EUR do zníženia našich emisií skleníkových plynov na menej ako 29 miliónov ton do roku 2030, čím sa zaviažeme k iniciatíve Science-Based Targets (SBTi). Náš cieľ plánujeme dosiahnuť prostredníctvom týchto ašpirácií:

UDRŽATEĽNÉ LIETANIE

>Začlenenie 30 % udržateľného leteckého paliva do roku 2030 v rámci našich služieb Express and Global Forwarding

EKOLOGICKÝ VOZOVÝ PARK URČENÝ NA DODÁVKU „NA POSLEDNÚ MÍĽU“

Elektrifikácia 60 % našich vozidiel určených na dodávku na „poslednú míľu“ do roku 2030

UHLÍKOVO NEUTRÁLNE BUDOVY

Uhlíkovo neutrálny dizajn pre všetky nové budovy

PORTFÓLIO EKOLOGICKÝCH PRODUKTOV

Ponuka ekologických alternatív pre všetky naše hlavné produkty/riešenia