GoHelp

Partnerstvo s OSN v oblasti riadenia katastrof

Poskytujeme OSN prístup k našej základnej kompetencii v oblasti logistiky a našej globálnej siete.

Rastúci počet prírodných katastrof predstavuje obrovskú výzvu. Vlády, organizácie na pomoc pri katastrofách a podniky s rovnakým záujmom sú vyzvané, aby obetiam katastrof poskytli rýchlu a účinnú pomoc. Skupina Deutsche Post DHL prevzala túto zodpovednosť a nadviazala strategické partnerstvo v oblasti riadenia katastrof s OSN.

Tým, že sa staneme integrálnou súčasťou tohto medzinárodného systému humanitárnej pomoci, sme schopní účinne prispieť k pomoci obetiam katastrof. V rámci nášho programu GoHelp poskytujeme OSN bezplatný prístup k našim hlavným schopnostiam v oblasti logistiky, našej globálnej siete a know-how našich zamestnancov.

Naše úsilie sa vzťahuje na všetky fázy v oblasti riadenia katastrof: pripravenosť, reakcia a obnova. S naším programom Pripravte letiská na katastrofy (GARD) pripravujeme letiská na logistické výzvy, ako sú prírodné katastrofy a ich následky. Hned po tom, čo katastrofa zasiahne, naše reakčné tímy zamerané na katastrofy (DRT) pomáhajú pri manipulácii s humanitárnym tovarom na záchranu na letiskách.


DRT-Program

Keď nás Organizácia Spojených národov požiada o podporu, do 72 hodín nasadíme našich logistických odborníkov na dotknuté letisko.

GARD-Program

Od roku 2009 bolo vyše 30 letísk v 14 krajinách na celom svete vyhodnotených pre absolvovanie workshopu GARD.