GoTeach

Zlepšenie vzdelávacích príležitostí a zamestnateľnosti

Naším cieľom je obrátiť pozornosť spoločnosti na zlepšenie budúcich príležitostí mladých ľudí.

Dlhodobý úspech, udržateľnosť a inovatívna sila našej ekonomiky a spoločnosti závisí od silného vzdelávacieho systému a cieleného úsilia o rozvoj ďalšej generácie pracujúcich odborníkov. Ako jeden z najväčších zamestnávateľov na celom svete vytvorila skupina Deutsche Post DHL program GoTeach ako spôsob vylepšovania príležitostí na vzdelávanie pre mladých ľudí a ich prípravy na pracovný život. V rámci programu GoTeach Deutsche Post DHL Group spolupracuje s dvoma etablovanými partnermi: Teach for All a SOS Children's Villages. V spolupráci s týmito partnermi je naším cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom zo všetkých sociálno-ekonomických prostredí rozvíjať ich potenciál, učiť sa zručnosti a sprístupňovať nové príležitosti pre ich kariérny rozvoj.

Partnerstvo s Teach For All

Zlepšovanie vzdelávania a zvyšovanie rovnosti vo vzdelávaní s naším partnerom Teach For All.

Partnerstvo s SOS Children's Village

Zlepšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí s partnerom SOS Children's Villages.