Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

VYSOKO DÔVERYHODNÁ SPOLOČNOŠŤ

Ako vysoko dôveryhodná spoločnosť posilňujeme riadenie dodržiavania predpisov a správu a riadenie ESG a zároveň prijímame potrebné kroky na vytvorenie udržateľnej a robustnej dodávateľskej základne. Naše hodnoty sú zakotvené v našom Kódexe správania, ako aj v našom Kódexe správania dodávateľov, a sú zdôraznené v záväzných zásadách. Do nášho interného a externého výkazníctva sme integrovali jasne definované KPI pre ESG a v roku 2022 plánujeme začať s posilnenými kritériami ESG do ročnej kompenzácie predstavenstva. Plánujeme sa viac zameriavať na dodržiavanie predpisov aj prostredníctvom štruktúrovaných procesov náležitej starostlivosti a auditov voči našim dodávateľom, od ktorých požadujeme zdieľanie nášho záväzku udržateľnosti.