NULOVÉ EMISIE DO ROKU 2050

Program ochrany životného prostredia GoGreen pre celú skupinu definuje nový globálny cieľ

Udržateľnosť sa už dávno stala jednou z najdôležitejších tém dnešnej doby. To ako prispievame k väčšej udržateľnosti na celom svete je práve naša ekologická logistika. Aby sme si uvedomili a docielili udržateľnejšiu budúcnosť, myslíme si, že je dôležité myslieť vo veľkom. Naším novým cieľom v oblasti ochrany klímy je do roku 2050 znížiť všetky emisie súvisiace s logistikou na nulu.

Aby sme pomohli realizovať túto víziu logistiky s nulovými emisiami, stanovili sme niekoľko ambicióznych predbežných cieľov v hlavných oblastiach činnosti našej stratégie udržateľnosti.
 

Do roku 2025 chceme:

  • Zvýšiť našu uhlíkovú efektívnosť o 50% v porovnaní s úrovňami v roku 2007.
  • Zamerať sa na zlepšovanie života ľudí tam, kde žijú a pracujú tým, že budeme prevádzkovať 70% našich vlastných služieb na prvom a poslednom kilometri s tzv. čistými dopravnými riešeniami, ako sú bicykle a elektrické vozidlá.
  • Začleniť ekologické riešenia do viac ako 50% nášho predaja. Týmto spôsobom tiež zvyšujeme ekologizáciu dodávateľských reťazcov našich zákazníkov.
  • Zaškoliť a certifikovať 80% našich zamestnancov ako špecialistov GoGreen a aktívne ich zapájať do našich aktivít v oblasti životného prostredia a klímy. Zahŕňa to spojenie partnerov, ktorí každoročne vysadia jeden milión stromov na ochranu našich lesov.

 

Misia 2050: Nulové emisie

Po dosiahnutí výrazného zlepšenia v oblasti uhlíkovej účinnosti v posledných rokoch sme opäť nastavili latku pre naše odvetvie: Do roku 2050 máme v úmysle znížiť všetky emisie súvisiace s dopravou na nulu.