Vážený Užívateľ,

Tieto stránky navštevujete pomocou prehliadača, ktorý nemusí poskytovať najoptimálnejšie prostredie.

Stále môžete pokračovať, ale pre čo najlepšie fungovanie tejto stránky Vám odporúčame používať prehliadač Edge, Firefox a Chrome.

NAŠI ĽUDIA. NAŠE KOMUNITY. NÁŠ PRÍNOS.

Spájanie ľudí a zlepšovanie života. Tento spoločný cieľ spája všetko, čo robíme v skupine Deutsche Post DHL Group. Posúva náš záväzok k udržateľnosti a využíva silné stránky nášho globálneho tímu na vytváranie trvalého dopadu na komunity, v ktorých pôsobíme. Na to, aby sme splnili tento účel, sa zaväzujeme každý rok investovať 1 % nášho čistého zisku do poskytovanie trvalého prínosu pre ľudí a komunity. S našimi „programami Go“ plánujeme vysadiť ďalších 5 miliónov stromov do roku 2025 (GoGreen), ďalej uľahčujeme cezhraničný obchod pre udržateľný a inkluzívny rast (GoTrade), lokalizujeme a digitalizujeme naše úsilie v oblasti riadenia katastrof (GoHelp) a rozširujeme náš program GoTeach s cieľom zlepšiť zamestnateľnosť mladých ľudí v núdzi. Týmto podporujeme ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN a veríme, že spoločnosti musia pomôcť svetu pri ich dosahovaní. Preto sme sa zaviazali, že budeme hrať vedúcu úlohu pri podporovaní udržateľnosti a využívaní našich základných schopností na dosiahnutie trvalého spoločenského dopadu.

GoHelp

Naše partnerstvo s OSN v oblasti riadenia katastrof

GoTeach

Naším cieľom je upriamiť pozornosť spoločnosti na zlepšenie budúcich príležitostí pre mladých ľudí.