เรียนผู้ใช้งาน

คุณเข้าชมหน้านี้ในเบราว์เซอร์ที่อาจไม่สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถดำเนินการต่อได้ แต่เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้ใช้ Edge, Firefox และ Chrome.

บุคลากรของเรา ชุมชนของเรา ผลลัพธ์ของเรา

เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและยกระดับชีวิตให้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ร่วมกันนี้ทำให้ทุกสิ่งที่เราทำที่ Deutsche Post DHL Group เป็นเอกภาพ สิ่งเหล่านี้ผลักดันให้เราปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่มีต่อความยั่งยืน และใช้จุดแข็งของทีมทั่วโลกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ เพื่อยึดมั่นวัตถุประสงค์ของเรา เราปฏิญาณที่จะลงทุน 1% ของกำไรสุทธิในแต่ละปีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนสำหรับผู้คนและชุมชน เรามี "โปรแกรม Go" ซึ่งวางแผนจะปลูกต้นไม้เพิ่ม 5 ล้านต้นภายในปี 2025 (GoGreen) เราอำนวยความสะดวกให้กับการค้าข้ามประเทศเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนและปรองดอง (GoTrade), มีโครงการจัดการภัยพิบัติที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นและใช้ระบบดิจิทัล (GoHelp) และขยายโปรแกรม GoTeach ของเราเพื่อปรับปรุงความสามารถในการหางานของเยาวชนที่ขาดแคลน เราสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ และเชื่อว่าบริษัทต้องช่วยเหลือโลกให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรามุ่งมั่นที่จะมีบทบาทเป็นผู้นำในการผลักดันความยั่งยืน และใช้ความสามารถหลักของเราเพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่ยืนยาว

GoHelp

เราเป็นพันธมิตรกับสหประชาชาติในการจัดการภัยพิบัติ

GoTeach

เรามีเป้าหมายที่จะทำให้สังคมสนใจที่จะปรับปรุงโอกาสในอนาคตเพื่อเยาวชน