การนำทางและเนื้อหา
คุณอยู่ที่  ไทย
หรือ เลือกประเทศอื่น

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ DHL eCommerce สำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ


เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการจัดส่งของเราสำหรับลูกค้าทุกรายได้ที่นี่

บริการของเรา


รายละเอียดราคาของบริการรูปแบบต่างๆ

เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดส่งกับ DHL eCommerce คุณสามารถขอใบเสนอราคาจากตัวแทนฝ่ายขายและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวแทนฝ่ายขายของเรา.

สมัครใช้บริการ DHL eCommerce ได้อย่างไร

เรายินดีอย่างยิ่งที่คุณสนใจในบริการของเรา และยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเรา คุณสามารถเริ่มจากการกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาที่นี่ ตัวแทนฝ่ายขายของเราจะติดต่อคุณเมื่อได้รับแบบฟอร์ม

จะเริ่มจัดส่งพัสดุกับ DHL eCommerce ได้เมื่อใด

ระยะเวลาสำหรับการสร้างบัญชีผู้ขายในระบบและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการของ DHL eCommerce จะอยู่ระหว่าง 1 - 7 วันทำการ

DHL eCommerce มีบริการอะไรบ้าง

DHL eCommerce ให้บริการการจัดส่งและรับพัสดุภายในประเทศทั่วทุกพื้นที่ด้วยเครือข่ายการจัดส่งของเราเอง เวลาในการจัดส่งนับตั้งแต่เริ่มต้นส่งพัสดุจนถึงมือลูกค้าจะแตกต่างกันตามพื้นที่ ขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการที่เลือก และพื้นที่การเข้ารับ-จัดส่ง

บริการจัดส่งพัสดุแบบ Same Day: บริการรับและจัดส่งภายในวันเดียวกันสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน:    

 • บริการจัดส่งในวันถัดไป (Next Day) สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัดในประเทศไทย 
 • ระยะเวลาการจัดส่ง 2-3 วันทำการสำหรับต้นทางหรือปลายทางที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

น้ำหนักและขนาดสูงสุดสำหรับพัสดุคือเท่าใด

บริการจัดส่งแบบมาตรฐาน: 

 • น้ำหนักสูงสุด: 30 กก.
 • ขนาดสูงสุด: 200 ซม. (กว้าง + ยาว + สูง)

สำหรับบริการอื่นๆ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเรา

สามารถซื้อบริการประกันพัสดุได้อย่างไร

บริการจัดส่งแบบมาตรฐานของเรารับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดกับพัสดุรวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อรายการหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายขณะขนส่ง คุณสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสินค้าที่มีมูลค่าสูงได้ โดยกรอกแบบฟอร์มใบเสนอราคาเพื่อติดต่อตัวแทนฝ่ายขายของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะเวลาในการคืนเงินค่าสินค้าจากการเก็บเงินปลายทาง (COD)

หลังจาก DHL eCommerce เก็บเงินปลายทางจากผู้รับเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการคืนเงินไปยังผู้ขายภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สินค้าต้องห้ามมีลักษณะอย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบ รายการสินค้าต้องห้ามทั้งหมดของเราได้ที่นี่

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุได้อย่างไร

ลูกค้า DHL eCommerce สามารถใช้บริการระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal) โดยกรอกหมายเลขติดตามพัสดุของท่านเพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุ  

ผู้รับของคุณสามารถติดตามสถานะพัสดุได้ด้วยตัวเองที่หน้าตรวจสอบสถานะการจัดส่งของเรา

หมายเหตุ: บริการจัดส่งที่ต่างกันจะมีรายละเอียดของสถานะการจัดส่งพัสดุที่แตกต่างกัน

การประกันสินค้าและการเคลม


เงื่อนไขการเคลมพัสดุ

คุณสามารถขอเคลมพัสดุที่มีเงื่อนไขของพัสดุ ดังนี้

 • พัสดุที่สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องมาจากกระบวนการจัดส่งของ DHL eCommerce
 • สินค้าในกล่องต้องไม่เป็นสินค้าต้องห้าม
 • สินค้าต้องได้รับการห่อหุ่มหรือแพ็คอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานของ DHL eCommerce
 • พัสดุที่สถานะล่าสุดเป็น “จัดส่งสำเร็จ”

หากผู้ขายต้องการเคลมพัสดุที่สูญหายหรือเสียหาย DHL eCommerce จะขอระงับการจัดส่งพัสดุไว้ที่ศูนย์กระจายสินค้า โดยขอสงวนสิทธิในการส่งคืนพัสดุไปยังผู้ขาย

ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอเคลมพัสดุ

หากพัสดุของคุณสูญหาย เสียหาย หรือมีบางส่วนหายไป ลูกค้าต้องส่งแบบฟอร์มขอเคลมรวมถึงเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขในการเคลมประกันของเรา ข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นต่อการดำเนินการยื่นขอเคลมพัสดุ

 1. แบบฟอร์มการเรียกร้องในการพิจารณาค่าชดเชย (แบบฟอร์มตามไฟล์แนบ)
 2. หลักฐานเอกสารที่มีมูลค่า เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ บันทึกการทำธุรกรรมของธนาคาร หรือราคาของสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น
 3. กรณีเรียกร้องในนามบุคคลโดยไม่มีหมายเลขสมาชิกกับทาง DHL eCommerce: สำเนาบัตรประชาชนไทย (สำหรับคนไทย) หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 4. กรณีเรียกร้องพัสดุที่ได้รับความเสียหาย: รูปภาพพัสดุที่ได้รับความเสียหายทุกด้าน รวมถึงวัสดุและวิธีบรรจุหีบห่อ ควรมีภาพถ่ายที่แสดงวิธีการบรรจุหีบห่อหรือแพ็คด้วย

เพื่อให้การพิจารณายื่นข้อร้องเรียนนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว กรุณาดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้:

 • ยื่นเอกสารรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาข้อร้องเรียนภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้ยื่นข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อทีมรับข้อร้องเรียนแผนกบริการลูกค้าของเรา หากไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าวทางเราขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกข้อร้องเรียนพัสดุเสียหายหรือสูญหายรายการนั้นๆ
 • จำกัดเพียงหนึ่งข้อร้องเรียนต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า
 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายซึ่งเป็นความเสียหายทางตรงที่เกิดขึ้นต่อพัสดุ โดยกรณีสูญหายหรือเสียหายตามมูลค่าจริงไม่เกิน 2,000 บาท ต่อ 1 ใบนำส่งสินค้า เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ส่งสินค้าและ DHL eCommerce
 • ในการยื่นข้อร้องเรียนนั้น ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯ โดยพัสดุและสินค้าที่จัดส่งต้องไม่อยู่ในหมวดหมู่พัสดุต้องห้าม พัสดุที่ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายได้ หรือมีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม หากพัสดุที่มีการยื่นขอเคลมไม่เป็นไปตามข้อมูลข้างต้น DHL eCommerce ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเคลมพัสดุรายการนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย ต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งกับบริษัทฯโดยตรง หรือผู้ส่ง (ในบางกรณี)

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของเรา วันจันทร์ถึงวันเสาร์: 08.00 - 20.00 น.

เอกสารรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาขอเคลมพัสดุ (PDF แบบกรอกข้อมูลได้)

ใช้เวลากี่วันกว่าจะได้เคลม

ระยะเวลาการตรวจสอบเพื่อพิจารณาการเคลม ภายใน 7 วันทำการ และกระบวนการเคลมสำเร็จภายใน 30 วันทำการ

ต้องส่งเอกสารการเคลมภายในกี่วัน

การขอเคลมพัสดุที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นทางผู้ส่งต้องยื่นคำร้องต่อ DHL eCommerce ภายใน 30 วันนับจากวันที่ DHL eCommerce ยอมรับการขนส่ง

สามารถเรียกร้องขอค่าชดเชยหลังพัสดุสูญหายหรือเสียหาย 2 เดือนผ่านไปแล้วได้หรือไม่

เราขออภัยที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าการเคลมของคุณจะไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการขอเคลมพัสดุที่ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น ทางผู้ส่งต้องยื่นคำร้องต่อ DHL eCommerce ภายใน 30 วันนับจากวันที่ DHL eCommerce ยอมรับการขนส่ง หากผู้ส่งไม่ดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว ทาง DHL eCommerce ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกการยื่นคำร้องเคลมดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal)


มีเครื่องมือในการจัดการพัสดุทางออนไลน์หรือไม่

เรามีระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (Customer Web Portal) โดยลูกค้าสามารถติดตามและจัดการพัสดุหลายรายการทางออนไลน์ได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างรายงานการจัดส่งแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ โดยสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานโดยเฉพาะสำหรับคุณได้ 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Customer Web Portal ของเราได้ที่การเชื่อมต่อและระบบของเรา

จะเข้าสู่ระบบจัดส่งพัสดุของลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal) ได้ที่ไหน

ลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ DHL eCommerce ทุกรายสามารถเข้าสู่ระบบDHL eCommerce Customer Web Portalได้ที่นี่

หากลืมรายละเอียดการเข้าสู่ระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal) ต้องติดต่อใคร

หากคุณลืมข้อมูลการเข้าสู่ระบบจัดส่งพัสดุสำหรับลูกค้า (DHL eCommerce Web Portal) โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับชิปเมนท์ที่อยู่ระหว่างขนส่งใช่หรือไม่


ขอนำคุณไปสู่ฝ่ายติดตามสถานะการจัดส่งและฝ่ายบริการลูกค้า เมื่ออยู่ที่จุดดังกล่าวแล้ว เพียงแค่กรอกหมายเลขติดตามสถานะการจัดส่งของคุณ และเราจะช่วยคุณติดตามข้อมูลที่คุณต้องการ