GLOBAL VOLUNTEER DAY

Group genelinde faaliyet gösteren Global Volunteer Day, DPDHL Group çalışanlarına gönüllülük ruhunu aşılamaya odaklanarak onları toplumun üzerinde olumlu etkiler bırakacak faaliyetler için zaman ve çaba sarf etmeye teşvik eden bir sosyal yardım programıdır. Çalışanların Deutsche Post DHL Group'un üç Kurumsal Sorumluluk programı doğrultusunda etkinlikler organize etmesi teşvik edilir: GoGreen (çevreyi koruma), GoHelp (yardım iletme) ve GoTeach (eğitim fırsatlarını ve istihdam edilebilirliği iyileştirme).

2008 yılında Asya Pasifik’te başlatılan Volunteer Day, yıllar içinde giderek ivme kazandı. 2014 yılında, 117 ülkede 108.000 civarında katılımcının ilgisini çekti ve yerel ortaklarla, müşterilerle, kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla veya toplumsal kuruluşlarla/derneklerle birlikte çalışarak yerli topluluklara fayda sağlayan 1000’i aşkın programa katkı sağladı.

Gönüllülük çalışanlar arasında hızla yayılarak bütün yıl boyunca çeşitli gönüllü projeler gerçekleştirildi. 2013’ten beri tüm gönüllülük faaliyetleri GVD faaliyeti olarak kabul edilecek ve raporlanacaktır.


Living Responsibility Fonu

Living Responsibility Fonu, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yönetilen ve çalışanlarımızın gönüllü katkılarını içeren yerel toplumsal projelere finansal destek sunar. Birçok çalışanımız 2012 yılında proje fonuna başvurdu. 31 ülkede 4159 çalışanın dahil olduğu 79 projeye fon sağlandı. Toplamda, çalışanlarımız yerel projeler için 35.000 saat gönüllü olarak çalıştı. Living Responsibility Fonu, proje fonuna yaklaşık 212.000 EUR bağışladı ve bu bağış, projeye katılan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara doğrudan yardım bağışı olarak gönderildi. Katılımın yüksek olması, çalışanlarımızın sosyal sorumluluk projelerine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Çalışanlarımız, yerli halkın sorunları çözmeye yardımcı olurken yalnızca topluma katkıda bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda çalışma ortamına da taşınan bir topluluk ve ekip çalışması bilinci de yaratıyor.

Projeler, Group’taki çeşitli bölümlerden ve Kurum Merkezinden temsilcilerin yer aldığı bir jüri tarafından seçilir. Proje başına 4000 EUR ayrılan fon, başvuru yılı süresince çalışanların projeye ayırdığı gönüllülük saatlerinin sayısına göre belirlenmektedir.

Living Responsibility Fonu, projelerin seçiminde devamlılık ve sürdürülebilirlik özellikleri taşıyan girişimlere dikkat eder.