КОМПАНІЯ З ВИСОКИМ РІВНЕМ ДОВІРИ

Як компанія з високим рівнем довіри, ми посилюємо контроль за дотриманням стандартів та посилюємо керування з питань навколишнього середовища, соціальної сфери та внутрішньокорпоративних відносин, вживаючи необхідних заходів для створення екологічно раціональної та кліматично стійкої бази постачальників. Наші цінності встановлені в нашому Кодексі корпоративної етики та Кодексі корпоративної етики для постачальників, а також є важливою складовою обов’язкових правил. Нашу внутрішню та зовнішню звітність було доповнено чітко визначеними ключовими показниками діяльності з питань навколишнього середовища, соціальної сфери та внутрішньокорпоративних відносин, а з 2022 року ми плануємо запровадити більш жорсткі критерії з цих питань для отримання річної винагороди колегіального органу правління. Ми плануємо ще більше зосередитися на контролі дотримання стандартів шляхом впровадження структурованих комплексних перевірок благонадійності та аудитів наших постачальників, яких ми просимо розділити наші зобов’язання зі сталого розвитку.