Di chuyển và Nội dung
Bạn đang ở tại  Việt Nam
hoặc Chọn quốc gia khác

VĂN PHÒNG BÁO CHÍ TẠI ĐỊA PHƯƠNG BẠN

Nếu Bạn Là Nhà báo hoặc Chuyên gia trong lĩnh vực Truyền thông, Hãy Liên hệ với Văn phòng Báo chí của Chúng tôi

 • Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp DHL Việt Nam

  Trần Ngọc Thanh Trúc
  Tiếp thị và Truyền thông

  Email: truc.thanh.tranngoc@dhl.com
  Điện thoại: +84 (8) 3-948-0713
  Fax: +84 (8) 3-812-5655

 • Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp DHL Việt Nam

  DHL Global Forwarding Đông Nam Á

  Elok Vinindya Wardhani

  E-mail: elok.wardhani@dhl.com

Văn phòng Báo chí Toàn cầu

Để liên hệ với chuyên gia báo chí từ các văn phòng Toàn cầu, vui lòng truy cập vào trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết toàn bộ danh sách liên hệ.