Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Deutsche Post AG và các công ty con hoạt động dưới thương hiệu DHL (sau đây được gọi là ‘DHL’) rất vui mừng chào đón bạn truy cập trang web và quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Nhiệm vụ quan trọng đối với chúng tôi là bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt quá trình xử lý toàn bộ quy trình kinh doanh. 

Sau đây, chúng tôi xin giải thích những thông tin nào DHL toàn cầu sẽ thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách thông tin này được sử dụng.

 • Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân xác định hoặc có thể nhận dạng ("chủ thể dữ liệu"); Một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được nhận dạng, dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp, thông qua việc tham chiếu đến một yếu tố định danh như tên, số định danh, dữ liệu vị trí, yếu tố định danh trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, gen, tâm thần, kinh tế, bản sắc văn hóa hoặc xã hội của thể nhân đó. Dữ liệu này bao gồm các thông tin như tên thật, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Những thông tin không thể kết nối trực tiếp với danh tính thực của bạn – chẳng hạn như trang web ưa thích hoặc số lượng người dùng của một trang web – không được xem là dữ liệu cá nhân.

 • Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi:

  Nhân viên bảo vệ dữ liệu cho Deutsche Post AG
  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  53250 Bonn

  Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

 • Truy cập trang web của chúng tôi

  DHL cam kết bảo vệ sự riêng tư cho người dùng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, các máy chủ web luôn lưu tạm thời để kết nối và thiết lập với mục đích bảo mật dữ liệu kết nối của máy tính kết nối với trang web của chúng tôi, danh sách các trang bạn truy cập trên web của chúng tôi, ngày và thời lượng truy cập của bạn, địa chỉ IP thiết bị của bạn, dữ liệu nhận dạng của loại trình duyệt và hệ điều hành được sử dụng cũng như trang web mà bạn đã liên kết với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bổ sung như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn sẽ không được thu thập trừ khi bạn cung cấp dữ liệu này một cách tự nguyện, ví dụ: trong khi hoàn thành một hình thức liên lạc trực tuyến, như là một phần của đăng ký, khảo sát, dự thi, thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu thông tin.

  Cơ sở pháp lý để xử lý các danh mục dữ liệu nói trên là Điều 6 (1) (a) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung Châu Âu (GDPR). Vì các mục đích đã nêu, đặc biệt là để đảm bảo an ninh và thiết lập kết nối thuần thục, chúng tôi hợp pháp xử lý dữ liệu này.

  Dữ liệu theo dõi web sẽ được lưu trữ trong thời gian 36 tháng rồi tự động xóa. Hơn nữa, chúng tôi đang sử dụng cookie, công cụ theo dõi và đo lường mục tiêu. Bạn sẽ tìm được thêm thông tin chi tiết dưới mục "Sử dụng Cookie" và "Sử dụng Google Adwords".

  Như bạn đã kích hoạt các chức năng địa phương hóa trong trình duyệt của mình, tương ứng trong hệ điều hành, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để cung cấp các dịch vụ dựa trên địa điểm của bạn (ví dụ: vị trí của chi nhánh gần nhất, trạm đóng gói, v.v.). Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn tắt chức năng này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi thời gian tới hạn.

  Thực hiện hợp đồng

  Vì lý do hợp đồng và thỏa thuận trước, chúng tôi cũng cần dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng được ký kết với bạn. Dữ liệu này được sử dụng cho các hoạt động ví dụ như Nhận Báo giá & DHL cho quy trình Người gửi hàng Thường xuyên. Để liên hệ lại với bạn qua email hoặc điện thoại nhằm cung cấp hỗ trợ, dữ liệu sẽ được chuyển tiếp đến tổ chức hoặc bộ phận có liên quan của DHL, nơi cung cấp dịch vụ phù hợp nhất cho yêu cầu của bạn, và trong một số trường hợp là cả nhân viên hỗ trợ (chẳng hạn như nhân viên hỗ trợ CNTT) hoặc nhân viên phụ trách cải thiện trang web. Dữ liệu cũng có thể được sử dụng để thực hiện hợp đồng (gửi hàng), quản lý dữ liệu khách hàng và kiểm tra tính hiệu quả và tỷ lệ chuyển đổi của các công cụ trực tuyến của chúng tôi (bao gồm cả Công cụ Nhận Báo giá & DHL cho quy trình Người gửi hàng Thường xuyên), xử lý các khoản thanh toán, và tùy từng trường hợp có thể đánh giá mức độ tín nhiệm. Một số dữ liệu vận chuyển cũng sẽ được cung cấp cho chính quyền của quốc gia quá cảnh hoặc của điểm đến để làm thủ tục hải quan và thuế hoặc để sàng lọc an ninh, theo yêu cầu của pháp luật của quốc gia đó. Thông tin được cung cấp thường sẽ bao gồm: tên và địa chỉ của người gửi, tên và địa chỉ người nhận, mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng và giá trị của lô hàng.
   
  Cơ sở pháp lý thường là Điều 6 (1) b) GDPR kể từ khi việc xử lý đó là để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên pháp nhân.
   
  Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin khách hàng.

  Cho mục đích quảng cáo

  Nếu bạn là khách hàng hiện tại của tổ chức Deutsche Post AG, dữ liệu bưu chính của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) sẽ được xử lý để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về ưu đãi, tin tức, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài nội dung chấp thuận hiện hữu, chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ email của bạn những thông tin liên quan đến các sản phẩm tương tự và riêng biệt của Deutsche Post AG.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý nói trên là Điều 6 (1) f) GDPR. Việc xử lý dữ liệu khách hàng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp được coi là được thực hiện vì lợi ích hợp pháp.

  Bạn có quyền nói phản đối bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới đây "Ai chịu trách nhiệm".

  Nếu bạn đăng ký một trong những bản tin của chúng tôi, chúng tôi có quyền sử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích này. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự chấp thuận của bạn theo Điều 6 (1) (a) GDPR. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết phù hợp ở cuối bản tin. Bạn cũng có thể thu hồi chấp thuận này bất kỳ lúc nào cho việc sử dụng địa chỉ liên hệ đã cung cấp trong tương lai. Nếu bạn hủy đăng ký nhận thông báo qua email của chúng tôi hoặc thu hồi chấp thuận của mình, dữ liệu tương ứng sẽ bị xóa hoặc bị chặn khỏi danh sách gửi thư và sẽ không còn được xử lý cho những mục đích này.
  Việc đưa địa chỉ email của bạn vào danh sách chặn được thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo Điều 6 (1) (f) GDPR. Lợi ích hợp pháp của chúng tôi nằm ở việc chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin nào qua email trong tương lai.

  Nếu bạn là khách truy cập thường xuyên của trang Nhận Báo giá và/hoặc bạn có vẻ quan tâm đến danh mục sản phẩm của chúng tôi và các đơn vị DHL, DHL sẽ hiển thị cho bạn lời mời liên hệ với chúng tôi trên cơ sở tự nguyện. Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu này là sự chấp thuận của bạn theo Điều 6 (1) (a) GDPR.

 • Chúng tôi sử dụng phần mềm theo dõi để xác định có bao nhiêu người dùng truy cập trang web của chúng tôi và tần suất truy cập. Chúng tôi không sử dụng phần mềm này để thu thập dữ liệu cá nhân hoặc địa chỉ IP cá nhân. Dữ liệu chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh và tóm tắt cho mục đích thống kê và phát triển trang web.

 • Chúng tôi sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến "Google AdWords" và chức năng theo dõi chuyển đổi của Google AdWords. Theo dõi chuyển đổi của Google là một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

  Khi bạn nhấp vào quảng cáo được phân phối bởi Google, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt trên máy tính của bạn. Các cookie này hết hạn sau 30 ngày, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và do đó không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu bạn truy cập một số trang nhất định trên web của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể hiểu rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển đến trang đó. Mỗi khách hàng Google AdWords có một cookie khác nhau, do đó không thể theo dõi cookie thông qua trang web của các khách hàng AdWords khác. Thông tin được thu thập bằng phương tiện của cookie chuyển đổi được sử dụng để biên dịch thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng có thể thấy tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển đến một trang có chứa thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được thông tin cho phép nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi chuyển đổi, bạn có thể từ chối sử dụng và ngăn cookie được cài đặt bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên phần mềm trình duyệt của bạn (hủy kích hoạt). Sau đó, thông tin của bạn sẽ không được bao gồm trong thống kê theo dõi chuyển đổi. Thông tin thêm và Chính sách Quyền riêng tư của Google có tại: 
  https://policies.google.com/privacykhông xác định

 • "Cookie" là các tệp nhỏ cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và cụ thể là bạn, người dùng, trong khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi xác định tần suất các trang internet của chúng tôi được truy cập cũng như số lượng người dùng. Và chúng giúp định hình các đề nghị để tạo sự thuận tiện và hiệu quả nhất cho bạn.

  Trên cơ sở Điều 6 (1) f) GDPR, chúng tôi đang sử dụng "cookie phiên" để tối ưu hóa trang web và để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị phiền nhiễu. Những cookie này được lưu trữ riêng trong suốt thời gian bạn truy cập vào các trang internet của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

  Ngoài ra, chúng tôi dùng "cookie liên tục" để lưu giữ thông tin về những khách thường xuyên truy cập vào một trong các trang internet của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng cookie là để có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn người dùng tối ưu cũng như để "nhận dạng" bạn và do đó có thể trình bày (càng nhiều càng tốt) các trang internet đa dạng và nội dung mới trong quá trình sử dụng nhiều lần. 

  Nói chung, chúng tôi không tạo hồ sơ cá nhân cho các hoạt động trực tuyến của bạn. Nội dung của một cookie liên tục được giới hạn ở một số nhận dạng. Tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v., không được lưu trên phần lớn các trang web của chúng tôi. 

  Tuy nhiên, có 5 trường hợp ngoại lệ:

  1. Cookie Theo dõi Salesforce Marketing Cloud

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi.

  Tuy nhiên, nếu bạn đã là một liên lạc khách hàng của DHL hoặc bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến nhất định trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn một tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký nhận thông tin cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi Salesforce Marketing Cloud trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để từ chối theo dõi bởi Salesforce Marketing Cloud trên tất cả các trang web (hoặc để đảo ngược cài đặt nếu bạn đã chọn không tham gia trước đó), bạn có thể làm như vậy trong phần 'Cách quản lý cookie' bên dưới. 

  2. Cookie Theo dõi Eloqua

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng theo cách chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi Eloqua trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để từ chối theo dõi bởi Eloqua trên tất cả các trang web (hoặc đảo ngược cài đặt của bạn nếu bạn đã chọn từ chối trước đó), bạn có thể làm như vậy trong phần 'Cách quản lý cookie' bên dưới.

  3. Cookie Theo dõi MediaMind

  Những cookie theo dõi liên tục này thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng nó để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý để giúp DHL giám sát và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Các cookie được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác, vì vậy địa chỉ IP có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie hết hạn sau 30 ngày.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi MediaMind trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  4. Cookie Theo dõi dotdigital

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn đã là một liên lạc khách hàng của DHL hoặc bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến nhất định trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn một tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi dotdigital trong danh sách Cookie của DHL bên dưới.

  5. Cookie Theo dõi Oktopost

  Cookie Oktopost cho phép DHL theo dõi các hoạt động của người dùng cuối, bắt nguồn từ các tương tác xã hội của họ. Nội dung của cookie Oktopost chỉ giới hạn trong việc xác định các liên kết trong các bài đăng xã hội mà người dùng cuối đã nhấp vào. Ngoài ra, nếu người dùng cuối điền vào biểu mẫu được theo dõi trên trang web của DHL (ví dụ: biểu mẫu đăng ký), chi tiết liên hệ cơ bản của người dùng cuối, có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, sẽ được thêm vào cookie Oktopost để tạo hồ sơ về các tương tác xã hội của người dùng cuối. Thông tin này được DHL sử dụng để phân tích nội bộ và để cung cấp cho người dùng cuối nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về Oktopost tại đây: https://www.oktopost.com/

  6. Cookie Theo dõi Terminus

  Cookie Terminus cho phép DHL cải thiện khả năng phân tích và thông tin sàng lọc của trang web, nơi cookie có thể chứa dữ liệu nhân khẩu học kinh doanh không thể nhận dạng cá nhân cho người dùng. Cookie này cho phép DHL mang đến trải nghiệm trang web tốt hơn và cung cấp nội dung phù hợp hơn cho bạn. Cookie này cũng có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu lại hoặc phục vụ các đơn vị quảng cáo kỹ thuật số, nếu có.

 • Danh mục

  Chúng tôi đã cung cấp chi tiết về tất cả các cookie được sử dụng trên trang web này trong bảng dưới đây.

  Tất cả các cookie trong bảng này được phân loại theo 4 nhóm đã được đánh số. Lưu ý rằng cookie có thể thuộc nhiều hơn một loại.

  Các loại như sau:

  ¹ Đặc biệt cần thiết: Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển đến trang web và sử dụng các tính năng của nó. Không có những cookie này, các dịch vụ bạn yêu cầu không thể được cung cấp. Như đã nêu ở trên, việc này dựa trên Điều 6 (1) f) GDPR.

  ² Hiệu suất: Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, ví dụ như trang nào khách thường xuyên truy cập. Những cookie này không thu thập thông tin xác định khách truy cập. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và ẩn danh. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách một trang web hoạt động.

  ³ Chức năng: Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng cá nhân nâng cao hơn. Ví dụ: những cookie này có thể được sử dụng để ghi nhớ và lưu trữ số theo dõi cuối cùng mà bạn đã nhập khi sử dụng ứng dụng theo dõi. Thông tin những cookie này thu thập được ẩn danh và hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác không thể theo dõi.

  4 Nhắm mục tiêu hoặc quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để phân phối các quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo. Chúng thường được đặt bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web.

  Danh sách các cookie

  Cookie Theo dõi Salesforce Marketing Cloud ² | Salesforce

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn liên hệ với DHL bằng một số biểu mẫu liên hệ trực tuyến nhất định trong phần Logistics. Tại thời điểm này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với địa chỉ email của bạn.

  Thông tin được thu thập bao gồm lượt xem trang, khoảng thời gian trên một trang và trình duyệt bạn đã sử dụng để xem nội dung. Thông tin này giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch email.

  Nếu cookie vẫn ẩn danh, nó sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu được liên kết với một địa chỉ email, nó sẽ hết hạn sau 2 năm (730 ngày), sau khi liên hệ được xác định lần cuối. Nó được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cải thiện trải nghiệm người dùng.   

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Salesforcekhông xác định

  Cookie tên chiến dịch ² | campaignName

  Cookie này được tạo khi bạn truy cập trang web DHL từ biểu ngữ quảng cáo DHL hoặc từ liên kết có trong email chiến dịch / quảng cáo. 

  Cookie lưu trữ ID chiến dịch, xác định duy nhất nguồn chiến dịch. 

  Nếu bạn liên hệ với DHL bằng một trong các hình thức liên hệ, hoặc đăng ký trực tuyến với chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi đến một trong các trang web của chúng tôi, ID chiến dịch được đính kèm với email được gửi đến Đại diện bán hàng hoặc Dịch vụ khách hàng của DHL.

  Thông tin này chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của các chiến dịch của chúng tôi và theo dõi nếu khách hàng đã liên hệ với chúng tôi. 

  Cookie không lưu trữ dữ liệu khách hàng cá nhân, chỉ có ID của chiến dịch.

  Cookie hết hạn sau 24 giờ.

  Cookie Tìm kiếm Truy vấn ³ | searchParams  

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ các cụm từ và từ mà bạn đã nhập vào các hộp Tìm kiếm của chúng tôi. 

  Các hộp Tìm kiếm ở phía trên bên phải mỗi trang web của chúng tôi. 

  Bằng cách này, chúng tôi nhớ các thuật ngữ tìm kiếm của bạn và gợi ý các đề xuất trước đó khi bạn sử dụng lại các hộp tìm kiếm.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này lưu trữ vĩnh viễn các cụm từ tìm kiếm cho đến khi bạn chủ động quyết định xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

  Cookie Thông tin Tham chiếu Người gửi ³ | shipRefDetails

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ tất cả các giá trị tham chiếu mà bạn nhập trước đây khi sử dụng ứng dụng theo dõi Tham chiếu của DHL Express Shipper của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này lưu trữ vĩnh viễn tất cả các tham chiếu của người gửi cho đến khi bạn chủ động quyết định xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

  Hãy tham khảo một trong những Ứng dụng theo dõi Tham chiếu của DHL Express Shipper

  Cookie Vận đơn ³ | AWB 

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ giá trị số theo dõi cuối cùng mà bạn đã nhập khi sử dụng một trong các ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ lưu trữ giá trị số theo dõi trước đó cho đến khi bạn nhập số mới trong cùng một ứng dụng theo dõi.

  Hãy cùng tham khảo một trong những ứng dụng theo dõikhông xác định trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie Thương hiệu Vận đơn ³ | BRAND

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ loại lô hàng cuối cùng mà bạn đã chọn từ các tùy chọn được cung cấp trong các ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ lưu trữ những loại lô hàng trước đó đã được chọn, cho đến khi bạn quay lại và chọn tùy chọn khác trong cùng ứng dụng theo dõi.

  Hãy cùng tham khảo một trong những ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie Tra cứu nhanh ³ | No fixed name

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ giá trị của số theo dõi cuối cùng được nhập và loại lô hàng được chọn từ danh sách, khi sử dụng các ứng dụng theo dõi trực tuyến Fast Track nhỏ hơn của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ lưu trữ giá trị của số theo dõi và tùy chọn của loại lô hàng trước đó đã được chọn, cho đến khi bạn quay lại và chọn tùy chọn mới trong cùng ứng dụng theo dõi Fast Track.

  Bạn có thể tìm thấy một trong những ứng dụng theo dõi DHL Express Fast Track tại đây.

  Cookie Tab Hệ thống ³ | No fixed name

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ tab cuối cùng mà bạn đã chọn trên một trang bằng hệ thống tab nhiều chế độ xem.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ ghi nhớ tab được chọn trước đó cho đến khi bạn quay lại và chọn một tab khác trên cùng trang được gắn thẻ.

  Webtrends Analytics ² | WT_FPC

  Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập, nguồn khách từ đâu và các trang web khách đã truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng để nhận dạng và không chứa dữ liệu cá nhân của khách truy cập, chỉ là một định danh. Cookie này được sử dụng bảo mật bởi nội bộ DHL với mục đích cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Webtrendskhông xác định.

  Webtrends Analytics ² | ACOOKIE

  Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi và giám sát khách truy cập trên các tên miền DHL.

  Ví dụ: nếu một người truy cập vào trang công ty (tên miền là www.dhl.com) và sau đó chọn truy cập vào trang web của DHL tại một quốc gia với tên miền địa phương (Ví dụ: tại Đức, tên miền địa phương là www.dhl.com/de-de/).

  Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập, nguồn khách từ đâu và các trang web khách đã truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng để nhận dạng và không chứa dữ liệu cá nhân của khách truy cập, chỉ là một định danh. Nó được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL nhằm cải thiện trang web và trải nghiệm người dùng.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Webtrends.

  Google Analytics ² | _utma, _utmb; utmz

  Một số ít quốc gia có thể sử dụng cookie Google Analytics ở quy mô nhỏ cho các mục đích địa phương cụ thể. Những cookie này sử dụng địa chỉ IP của bạn làm nhận diện; tuy nhiên không nhận ra bạn là một cá nhân. Nói cách khác, thông tin được thu thập dưới dạng giả danh. Các cookie thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng các trang web địa phương của chúng tôi và dùng thông tin để tổng hợp báo cáo, nhằm giúp chúng tôi cải thiện các trang web địa phương.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Googlekhông xác định

  Cookie Theo dõi Eloqua ² | ELOQUA

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm. Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục truyền tải nội dung trang web mới và được cải thiện, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Eloquakhông xác định

  Cookie Theo dõi LiveBall ² | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Những cookie này thu thập thông tin bằng cách sử dụng số nhận dạng ẩn danh.

  LiveBall sử dụng địa chỉ IP để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý không xâm phạm, tuy nhiên nó không được lưu hoặc liên kết với cookie. Điều này giúp chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web nhằm hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng, các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, dữ liệu này không thể liên kết ngược lại dữ liệu cá nhân của bạn. 

  Các cookie này được đặt khi bạn liên hệ với DHL bằng các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi - ví dụ: khi bạn mở tài khoản DHL Express với chúng tôi. 

  Các cookie được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL và hết hạn sau 365 ngày.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư

  Cookie Theo dõi dotdigital ² | tracked_session

  Cookie này được tạo ra khi bạn truy cập các trang web cụ thể từ liên kết có trong chiến dịch hoặc email quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo, giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn.

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn liên hệ với DHL bằng một số biểu mẫu liên hệ trực tuyến nhất định trong phần Logistics. Tại thời điểm này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với địa chỉ email của bạn để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật thông tin tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Thông tin được thu thập bao gồm lượt xem trang, khoảng thời gian trên một trang và trình duyệt bạn đã sử dụng để xem nội dung. Thông tin này giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch email.

  Nếu cookie vẫn ẩn danh, nó sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu được liên kết với một địa chỉ email, nó sẽ hết hạn 1 năm (365 ngày), sau khi liên hệ được xác định lần cuối. Nó được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cải thiện trải nghiệm người dùng.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.  

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại dotdigital

  Cookie MediaMind ² | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4

  Cookie MediaMind được tạo khi bạn đến các trang web có chiến dịch của DHL từ quảng cáo DHL, từ liên kết có trong email chiến dịch / quảng cáo hoặc khi bạn đã sử dụng liên kết chiến dịch được cung cấp như một phần của quảng cáo truyền thông ngoại tuyến. Cookie MediaMind theo dõi thời gian và nơi bạn tiếp xúc, cách bạn tham gia với quảng cáo DHL trực tuyến và khi bạn truy cập trang web DHL sau khi tiếp xúc với những quảng cáo đó.

  Thông tin được sử dụng để giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Thông tin được cung cấp dưới dạng báo cáo tổng hợp, vì vậy sẽ không có thông tin cá nhân người dùng nào được xem. Nó không giám sát bất kỳ hành vi duyệt web nào khác và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL.

  Những cookie theo dõi liên tục này thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng nó để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý giúp DHL giám sát và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Các cookie được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác, vì vậy địa chỉ IP có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie hết hạn sau 30 ngày.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại MediaMind

  Cookie YouTube ² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Chúng tôi nhúng video bằng chế độ tăng cường bảo mật của YouTube. Một trong số các video này là từ kênh YouTube chính thức của chúng tôi. 

  Chế độ này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn sau khi bạn nhấp vào trình phát video YouTube, nhưng YouTube sẽ không lưu trữ thông tin cookie nhận dạng riêng tư để phát lại video được nhúng bằng chế độ tăng cường bảo mật.

  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang thông tin nhúng video của YouTube

  Cookie Decibel Insight ² | da_sid, da_lid

  Để cung cấp nội dung và dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng dịch vụ phân tích trang web Decibel Insight. Trang web này không sử dụng Decibel Insight để thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân bạn. Decibel Insight có thể ghi lại các thao tác của chuột và chuyển động cuộn, cũng như các tương tác cơ bản với các dạng trang web. Decibel Insight không theo dõi thói quen duyệt web của bạn trên các trang web bên thứ ba khác. Để biết thêm thông tin về cách xử lý dữ liệu của Decibel Insight, vui lòng truy cập chính sách quyền riêng tư của họ -  https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/

  Bạn có thể từ chối theo dõi Decibel Insight bằng cách truy cập www.decibelinsight.com/optout

  Cookie Usabilla | usbl.c.ID

  Dữ liệu sau được lưu trữ cho các chiến dịch Usabilla:

  • Dù chiến dịch đã được chạy hay chưa, chiến dịch sẽ không được hiển thị lại.
  • Nếu chiến dịch có "N% cơ hội" kích hoạt, nó sẽ xác định xem chiến dịch có nên được hiển thị hay không.
  • Nếu chiến dịch nên được kích hoạt sau khi người truy cập trang web đã truy cập một số lượng trang nhất định, số lượng trang được truy cập kể từ khi chiến dịch được bắt đầu sẽ được lưu trữ.

  Dữ liệu này được lưu trữ trong Bộ lưu trữ cục bộ HTML5, với một mục nhập cho mỗi chiến dịch. Từ khóa của trường này là "usbl.c.ID" trong đó ID là id duy nhất cho chiến dịch.

  Hơn nữa, nếu trình kích hoạt "khách mới truy cập hoặc khách quay lại trang web" được bật trong bất kỳ chiến dịch nào, hai phần dữ liệu sau sẽ được lưu trữ:

  1.  Trường "usbl.v" trong Bộ nhớ cục bộ
  2.  Một cookie phiên có tên "usbls"

  Hai phần dữ liệu này là cần thiết để xác định xem người dùng mới vào hay quay lại. Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách cookie của Usabilla, vui lòng kiểm tra:  https://usabilla.com/cookie-policykhông xác định

  Cookie Adobe Marketing Cloud ²

  Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh về cách người truy cập sử dụng trang web. Thông tin được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn với họ.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Cookie này được sử dụng để xác định một người truy cập duy nhất. Đây là một cookie liên tục sẽ hết hạn sau 2 năm.

  mbox
  Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trên trang web và xác định nội dung nào được hiển thị cho người dùng. Cookie vẫn còn tồn tại trên trình duyệt của người truy cập trong hai tuần kể từ lần đăng nhập cuối cùng của người đó.

  s_cc
  Cookie này xác định liệu cookie có được bật trong trình duyệt hay không. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_vi
  Cookie này được sử dụng để xác định mốc thời gian / ngày của khách truy cập nhất định. Đây là một cookie liên tục sẽ hết hạn sau 5 năm.

  s_fid
  Cookie này nhận dạng khách truy cập 'dự phòng' nơi mà cookie s_vi thường được sử dụng cho mục đích này bị chặn. Nó chứa một id duy nhất được tạo ngẫu nhiên.

  s_sq
  Cookie này ghi lại những liên kết người dùng đã nhấp. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_nr
  Cookie này lưu trữ thông tin về ngày truy cập và khách truy cập là mới hay là quay lại. Đây là một cookie liên tục sẽ hết hạn sau 2 năm.

  s_ppn
  Cookie này ghi lại tên của trang đã xem trước đó trên trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_ppv
  Cookie này ghi lại trên trang sau nếu người dùng đã xem một trang trước đó. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_ppvl
  Cookie này ghi lại tên của trang đã xem trước đó trên trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_landing_page
  Cookie này xác định trang web nào được truy cập lần đầu tiên trong phiên truy cập. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  Cookie này xác định có bao nhiêu trang được xem trong phiên truy cập. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_session_count
  Cookie này xác định tần suất người dùng truy cập trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_traffic_source
  Cookie này xác định trang web mà khách truy cập đã được giới thiệu đến. Cookie này là loại cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại Adobekhông xác định

  Cookie Google Adwords 4 | Các loại khác: xem Các loại cookie được Google sử dụng

  Khi bạn nhấp vào quảng cáo được phân phối bởi Google, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn. Các cookie này hết hạn sau 30 ngày, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và do đó không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu bạn truy cập một số trang nhất định trên web của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể hiểu rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển đến trang đó. Mỗi khách hàng Google AdWords có một cookie khác nhau, do đó không thể theo dõi cookie thông qua trang web của các khách hàng AdWords khác. Thông tin được thu thập bằng phương tiện của cookie chuyển đổi được sử dụng để biên dịch thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng có thể thấy tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển đến một trang có chứa thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được thông tin cho phép nhận dạng cá nhân người dùng.

  Thông tin thêm về Google Adwords trong Chính sách về Quyền riêng tư của Google
  Để chọn không bị theo dõi bởi Google Adwords trên tất cả các trang web, truy cập: Cài đặt Quảng cáo Google

  Cookie DoubleClick 4 | Các loại khác: xem Các loại cookie được Google sử dụng

  Chúng tôi sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến DoubleClick và chức năng theo dõi chuyển đổi của DoubleClick. Theo dõi chuyển đổi DoubleClick là một dịch vụ phân tích do Google cung cấp.
  Khi bạn nhấp vào quảng cáo của Google hoặc Bing, một cookie sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn. Cookie này cho phép cả DoubleClick và DHL biết rằng ai đó đã được chuyển hướng đến trang web từ quảng cáo của Google hoặc Bing và đã đến trang mục tiêu được xác định trước (trang chuyển đổi).

  Các cookie này cho phép chúng tôi đếm số lần người dùng truy cập vào một trang web sau khi nhấp vào một trong các quảng cáo của chúng tôi và theo dõi số lần bán hàng đã thực hiện. Các cookie này không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào.

  Thông tin thêm về DoubleClick trong Chính sách về Quyền riêng tư của Google
  Nếu bạn không muốn tham gia vào quy trình theo dõi được nêu ở đây, bạn có thể từ chối việc đặt cookie cần thiết để quá trình này diễn ra trên cài đặt trình duyệt của bạn. Bạn cũng có thể chọn không sử dụng cookie của DoubleClick bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo Google.

  Công nghệ Đối tượng Tương tự và Tiếp thị lại của Google 4 | Các loại khác: xem Các loại cookie được Google sử dụng

  Các trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ nhắm mục tiêu lại và đối tượng tương tự do Google cung cấp. Công nghệ này cho phép chúng tôi nhắm mục tiêu khách truy cập trang web của mình bằng quảng cáo tiếp thị lại, những người đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Quảng cáo được hiển thị bằng cách sử dụng phân tích dựa trên cookie về dữ liệu sử dụng trước đó. Dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu trữ. Trong trường hợp có sử dụng công nghệ nhắm mục tiêu lại, một cookie sẽ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để thu thập dữ liệu ẩn danh về sở thích của bạn và điều chỉnh quảng cáo cụ thể theo thông tin được lưu trữ. Sau đó, nếu bạn thực hiện tìm kiếm trên Google hoặc xem quảng cáo từ mạng Google trên các trang web khác, chúng tôi có khả năng hiển thị cho bạn các quảng cáo có mục tiêu về sản phẩm của chúng tôi ở đó (được gọi là tiếp thị lại). Nếu bạn có tài khoản Google, Google có thể liên kết dữ liệu này với tài khoản Google của bạn.
  Việc nhắm mục tiêu theo đối tượng tương tự cho phép DHL hiển thị quảng cáo cho những người có chung đặc điểm với những người trong danh sách tiếp thị lại hiện có.

  Thêm thông tin, bao gồm cả cách tiếp thị lại hoạt động trong Chính sách về Quyền riêng tư của Google
  Bạn có thể hủy kích hoạt quảng cáo tiếp thị lại từ Google bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo Google

  Cookie Microsoft Bing 4 | Các loại khác: xem phần Sử dụng Cookie và các Công nghệ Tương tự trong Thông báo về Quyền riêng tư của Microsoft

  Các trang web của chúng tôi sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi của Bing Ads. Khi bạn nhấp vào quảng cáo Bing, một cookie sẽ được đặt trên trình duyệt của bạn. Cookie này cho phép cả Bing và DHL biết rằng ai đó đã được chuyển hướng đến trang web từ quảng cáo Bing và đã đến trang mục tiêu được xác định trước (trang chuyển đổi).

  Thông tin về Microsoft Bing trong Thông báo về Quyền riêng tư của Microsoft.
  Nếu bạn không muốn tham gia vào quy trình theo dõi được nêu ở đây, bạn có thể từ chối việc đặt cookie cần thiết để quá trình này diễn ra trên cài đặt trình duyệt của bạn. Việc hủy kích hoạt có thể được thực hiện bằng cách sử dụng Chọn không tham gia Microsoft.

  Nhận Báo giá 4 | _gaq_data

  Cookie này được sử dụng để xác định lại và khôi phục thông tin báo giá gần đây cho dữ liệu báo giá được yêu cầu trên logistics.dhl. Cookie này lưu trữ các trường bắt buộc để thực hiện yêu cầu báo giá. Đây là những dữ liệu về quốc gia, thành phố và mã bưu chính cho điểm xuất phát và điểm đến. Thông tin về các đặc điểm của bưu kiện và ngày giao hàng. Cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Cookie này sẽ được lưu trữ trong hai năm.

  Cookie theo dõi của PathFactory 2 | PathFactory

  PathFactory có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ email hoặc IP của bạn nếu bạn tự nguyện cung cấp các thông tin này. PathFactory cũng có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân như các trang web đã truy cập và thời gian dành cho mỗi trang. Thông tin được thu thập sẽ mang lại cho DHL những hiểu biết chuyên sâu về hành vi của khách truy cập web. DHL có thể sử dụng những thông tin chuyên sâu này để nhắm mục tiêu khách truy cập với các nội dung được cá nhân hóa dựa trên hành vi của họ, tài khoản mà họ thuộc về, hoặc vị trí địa lý trong số các tiêu chí khác. Nội dung của Cookie ID PathFactory được giới hạn ở một ID chữ và số duy nhất tương ứng với một bản ghi của khách truy cập duy nhất trong cơ sở dữ liệu PathFactory.

  Thông tin thêm

  Các công cụ chia sẻ: Cookie của bên thứ ba

  DHL hiện đang sử dụng các nút 'chia sẻ' được nhúng trên các trang web của mình. Những điều này giúp khách truy cập dễ dàng đánh dấu và chia sẻ nội dung thông qua các mạng xã hội yêu thích của họ. Khi bạn nhấp vào một trong các nút này, cookie có thể được cài đặt bởi dịch vụ bạn đã chọn dùng để chia sẻ nội dung. DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và do đó bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin. Các 'nút chia sẻ' được cung cấp bởi AddThis. Để biết thêm thông tin về các biện pháp thu thập dữ liệu của họ, vui lòng xem tại  Chính sách Quyền riêng tư của AddThis.

  Cookie của bên thứ ba trong nội dung được nhúng

  Xin lưu ý rằng trên một số trang trên trang web của chúng tôi, bạn có thể nhận thấy rằng cookie đã được đặt không liên quan đến DHL. Khi bạn truy cập một trang có nội dung được nhúng từ, ví dụ: YouTube hoặc Vimeo, các nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt cookie của riêng họ trên trình duyệt web của bạn. DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và không thể truy cập chúng do cách thức hoạt động của cookie, vì cookie chỉ có thể được truy cập bởi bên đặt chúng ban đầu. Bạn nên kiểm tra các trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về các cookie này.

  Đèn hiệu web

  Để giữ cho nội dung trực tuyến của DHL có liên quan, dễ sử dụng và cập nhật nhanh nhất, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang web như Adobe Analytics và Webtrends (xem nội dung Webtrends trong Bảng cookie của DHL ở trên để biết thêm thông tin.), để giúp chúng tôi biết mọi người sử dụng trang web như thế nào. Các dịch vụ này sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu như đèn hiệu web. Đèn hiệu web là những hình ảnh điện tử nhỏ cung cấp cookie, đếm lượt truy cập và hiệu quả sử dụng trang web. Đổi lại, điều này cho chúng tôi biết nội dung nào được người truy cập quan tâm và giúp chúng tôi cung cấp thông tin phù hợp trên trang web của chúng tôi tới bạn. Các đèn hiệu web này là ẩn danh và không chứa hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn. Thông tin là ẩn danh và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Những dữ liệu và cookie phân tích trang web này không thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn vì chúng không bao giờ chứa thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ email của bạn.

 • Cũng có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà không có cookie. Trong trình duyệt của bạn, bạn có thể hủy kích hoạt lưu cookie, giới hạn chúng ở các trang web cụ thể hoặc đặt trình duyệt thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi ổ cứng PC bất cứ lúc nào (file: "cookies"). Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ được trình bày một giao diện trang và hướng dẫn sử dụng giới hạn.

  Hầu hết các trình duyệt web cho phép kiểm soát các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa chúng, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookiekhông xác định

  Để được tư vấn cụ thể hơn về cookie liên quan đến EU và các tùy chọn từ chối khác nhau có sẵn cho bạn, bạn cũng có thể truy cập trang web sau: Lựa chọn trực tuyến của bạnkhông xác định

  Bạn có thể chọn không tham gia một số hoặc tất cả cookie quảng cáo được cài đặt trên PC của mình bằng cách truy cập trang Network Advertising Initiative (NAI)không xác định

  Để từ chối bị theo dõi bởi LiveBall, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cài đặt trình duyệt của bạn
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookie

  Để từ chối bị theo dõi bởi dotdigital, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cài đặt trình duyệt của bạn
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookie

  Để từ chối bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Bổ trợ trình duyệt từ chối Google Analytics

  Để từ chối bị theo dõi bởi MediaMind trên tất cả các trang web, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết Chọn không tham gia MediaMind:  Chọn không tham gia MediaMind

  Nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia và muốn đảo ngược cài đặt của mình, hãy nhấp vào liên kết Chọn tham gia MediaMind:  Chọn tham gia MediaMind

  Để từ chối bị theo dõi bởi WebTrends Analytics trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Chọn không tham gia cookie theo dõi Webtrends

  Để quản lý các tùy chọn chọn tham gia / từ chối Oracle Eloqua của bạn, vui lòng truy cập trang web này:  Giám sát web Eloqua

  Để từ chối bị theo dõi bởi Adobe Analytics, vui lòng truy cập Chọn không tham gia Adobe Experience Cloud.

  Hãy nhớ rằng nếu bạn xóa cookie hoặc sử dụng trình duyệt hoặc máy tính khác, bạn sẽ cần phải đặt lại trạng thái từ chối.

  Xin lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể phát hiện tùy chọn không bị theo dõi nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.

 • Trên trang web của chúng tôi và phù hợp với Mục 6 (1) f) GDPR, chúng tôi đang sử dụng các trình plug in phương tiện truyền thông xã hội (như facebook, google+, twitter, v.v.) để quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình và để liên lạc với khách hàng. Do đó, các mục đích quảng cáo này được coi là được thực hiện vì lợi ích hợp pháp. Trách nhiệm của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội là tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

 • Cơ hội nghề nghiệp tại Deutsche Post DHL Group cũng đa dạng như các đội ngũ của chúng tôi trên toàn thế giới. Với hơn 570.000 nhân viên trên khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi kết nối con người và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu bạn muốn ứng tuyển một trong các công việc của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin, cũng như về bảo vệ dữ liệu tại đây.

 • DHL không chia sẻ, bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc được yêu cầu cho mục đích của hợp đồng hoặc khi bạn đã đồng ý rõ ràng để làm như vậy. Ví dụ: có thể cần phải chuyển giao địa chỉ và dữ liệu đặt hàng của bạn cho các nhà thầu của chúng tôi khi bạn đặt hàng sản phẩm. Thông tin thêm về việc bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể được đăng tải sẵn tại Cổng thông tin khách hàng liên quan.

  Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi theo hợp đồng có nghĩa vụ duy trì tính bảo mật nghiêm ngặt theo Điều 28 của GDPR. DHL chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn trong những trường hợp như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân theo hướng dẫn của DHL, và điều này được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, cũng như bằng các biện pháp kiểm tra và kiểm soát.

 • Ngoài quyền lấy thông tin, bạn có các quyền sau:

  • Bạn có thể yêu cầu thông tin về những dữ liệu cá nhân được lưu trữ
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa, xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân của bạn miễn là những hành động này được phép theo pháp luật và tuân thủ các điều kiện hiện có trong hợp đồng.
  • Bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp theo định dạng có cấu trúc, được sử dụng rộng rãi và có thể đọc được bằng máy.
  • Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát. Để tìm cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền, xin vui lòng nhấp vào đây.

  Quyền phản đối

  Quyền phản đối áp dụng cho tất cả hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (1) f) trong GDPR.

  Để thực thi quyền của bạn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới mục "Liên hệ".

 • DHL thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc sử dụng sai. Ví dụ: dữ liệu của bạn được lưu trong một môi trường điều hành bảo mật mà người khác không thể truy cập được. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng công nghệ Lớp Cổng Bảo mật (SSL) trong suốt quá trình truyền tải. Điều này có nghĩa là quy trình mã hóa được chấp nhận dùng để giao tiếp giữa máy tính của bạn và máy chủ DHL nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ SSL. Nếu bạn muốn liên hệ với DHL qua email, xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin bạn gửi đi. Các bên thứ ba có thể đọc được nội dung của các email này. Do đó, chúng tôi khuyến cáo bạn chỉ nên gửi cho chúng tôi thông tin bí mật qua bưu điện.

 • Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin Khách hàng có liên quan.

 • Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến thông tin bảo mật liên quan đến sản phẩm và cổng thông tin của DHL.

  Để biết thêm thông tin về các sản phẩm và cổng thông tin của DHL Express, hãy nhấp vào  đây.

 • DHL bảo lưu quyền thay đổi Thông báo về Quyền riêng tư bất cứ lúc nào có hoặc không có thông báo trước. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng các trang web của DHL, bạn đồng ý với Thông báo về Quyền riêng tư này.

  Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào ngày 05 tháng 11 năm 2019.

Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL

""Chính sách Quyền riêng tư về Dữ liệu của DPDHL"" điều chỉnh các tiêu chuẩn trong toàn Tập đoàn về việc xử lý dữ liệu với sự tập trung đặc biệt vào các hoạt động truyền tải đến quốc gia thứ ba, có nghĩa là các hoạt động truyền tải dữ liệu cá nhân đến các quốc gia nằm ngoài Châu Âu vốn không có mức độ bảo vệ dữ liệu thỏa đáng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về "Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL", vui lòng sử dụng liên kết sau: