Thông báo về Quyền riêng tư

Deutsche Post AG và các công ty con hoạt động dưới thương hiệu DHL  rất vui mừng chào đón bạn truy cập trang web và quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. Nhiệm vụ quan trọng đối với chúng tôi là bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn trong suốt quá trình xử lý toàn bộ quy trình kinh doanh. 

Sau đây, chúng tôi xin giải thích những thông tin nào DHL toàn cầu sẽ thu thập khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách thông tin này được sử dụng.

 • Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng ('chủ thể dữ liệu'); một cá thể có thể nhận dạng là một người được xác định, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc cho một hoặc nhiều yếu tố cụ thể đối với vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của người tự nhiên đó. Điều này bao gồm thông tin như tên thật, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh của bạn. Thông tin không thể liên kết được với danh tính thực của bạn - chẳng hạn như các trang web yêu thích hoặc số lượng người dùng của một trang web - không được coi là dữ liệu cá nhân.

 • Thông báo bảo mật này áp dụng cho việc xử lý dữ liệu được thực hiện bởi

  Nhân viên bảo vệ dữ liệu cho Deutsche Post AG
  Gabriela Krader, LL.M
  Deutsche Post AG
  53250 Bonn

  Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu.

 • Truy cập trang web của chúng tôi

  DHL cam kết bảo vệ sự riêng tư cho người dùng trang web của chúng tôi. Khi bạn truy cập các trang web của chúng tôi, các máy chủ web luôn lưu tạm thời để kết nối và thiết lập với mục đích bảo mật dữ liệu kết nối của máy tính kết nối với trang web của chúng tôi, danh sách các trang bạn truy cập trên web của chúng tôi, ngày và thời lượng truy cập của bạn, địa chỉ IPthiết bị của bạn, dữ liệu nhận dạng của loại trình duyệt và hệ thống hoạt động được sử dụng cũng như trang web mà bạn đã liên kết với trang web của chúng tôi. Thông tin cá nhân bổ sung như tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn sẽ không được thu thập trừ khi bạn cung cấp dữ liệu này một cách tự nguyện, ví dụ: trong khi hoàn thành một hình thức liên lạc trực tuyến, như là một phần của đăng ký, khảo sát, dự thi, thực hiện hợp đồng hoặc yêu cầu thông tin.

  Cơ sở pháp lý để xử lý các danh mục dữ liệu nói trên là Mục. 6 (1) (a) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDPR). Vì các mục đích đã nêu, đặc biệt là để đảm bảo an ninh và thiết lập kết nối thuần thục, chúng tôi hợp pháp xử lý dữ liệu này.

  Dữ liệu theo dõi web sẽ được lưu trữ trong thời gian 36 tháng rồi tự động xóa. Hơn nữa, chúng tôi đang sử dụng cookie, công cụ theo dõi và đo lường mục tiêu Bạn sẽ tìm thấy nhiều chi tiết hơn dưới đây "Sử dụng công cụ theo dõi của web", " Sử dụng Cookies" và "Sử dụng Google Adwords".

  Như bạn đã kích hoạt các chức năng địa phương hóa trong trình duyệt của mình, tương ứng trong hệ điều hành, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu này để cung cấp các dịch vụ dựa trên địa điểm của bạn(e. g. vị trí của chi nhánh gần nhất, trạm đóng gói, v.v.). Chúng tôi sẽ không sử dụng dữ liệu này cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu bạn tắt chức năng này, dữ liệu của bạn sẽ bị xóa khi thời gian tới hạn.

  Thực hiện hợp đồng

  Vì lý do hợp đồng, chúng tôi cũng cần dữ liệu cá nhân để cung cấp dịch vụ và tuân thủ các nghĩa vụ phát sinh từ các thỏa thuận hợp đồng được ký kết với bạn. Dữ liệu này được sử dụng e. g. để thực hiện hợp đồng (giao hàng), quản lý dữ liệu khách hàng, xử lý các khoản thanh toán và, tùy theo từng trường hợp, đánh giá uy tín tín dụng. Một số dữ liệu vận chuyển cũng sẽ được cung cấp cho chính quyền của quốc gia quá cảnh hoặc của điểm đến để làm thủ tục hải quan và thuế hoặc để sàng lọc an ninh, theo yêu cầu của pháp luật của quốc gia đó. Thông tin được cung cấp thường sẽ bao gồm: tên và địa chỉ của người gửi, tên và địa chỉ người nhận, mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng và giá trị của lô hàng.

  Cơ sở pháp lý thường là Mục. 6 (1) b) GDPR kể từ khi tiến hành thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên pháp nhân.

  Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin khách hàng.

  Cho mục đích quảng cáo

  Nếu bạn là khách hàng hiện tại của tổ chức Deutsche Post AG, dữ liệu bưu chính của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ) sẽ được xử lý để cung cấp cho bạn thông tin mới nhất về ưu đãi, tin tức, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ e-mail của bạn những thông tin liên quan đến các sản phẩm tương tự và riêng biệt của Deutsche Post AG.

  Cơ sở pháp lý cho việc xử lý nói trên là Mục. 6 (1) f) GDPR. Việc xử lý dữ liệu khách hàng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp được coi là được thực hiện vì lợi ích hợp pháp.

  Bạn có quyền nói phản đối bất cứ lúc nào. Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới đây "Ai chịu trách nhiệm".

  Nếu bạn đăng ký một trong những bản tin của chúng tôi, chúng tôi có quyền sử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích này. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường link ở cuối bản tin ..

  Trong trường hợp bạn nộp đơn phản đối hoặc hủy đăng ký dịch vụ bản tin của chúng tôi, dữ liệu tương ứng sẽ bị chặn, bị xóa và không còn được xử lý nữa.

 • Chúng tôi sử dụng phần mềm theo dõi để xác định có bao nhiêu người dùng truy cập trang web của chúng tôi và tần suất truy cập. Chúng tôi không sử dụng phần mềm này để thu thập dữ liệu cá nhân hoặc địa chỉ IP cá nhân. Dữ liệu chỉ được sử dụng ở dạng ẩn danh và tóm tắt cho mục đích thống kê và phát triển trang web.

 • Chúng tôi sử dụng chương trình quảng cáo trực tuyến "Google AdWords" và chức năng theo dõi chuyển đổi của Google AdWords. Theo dõi chuyển đổi của Google là một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").

  Khi bạn nhấp vào quảng cáo được phân phối bởi Google, cookie theo dõi chuyển đổi sẽ được đặt trên máy tính của bạn. Các cookie này hết hạn sau 30 ngày, không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào và do đó không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân. Nếu bạn truy cập một số trang nhất định trên web của chúng tôi và cookie chưa hết hạn, chúng tôi và Google có thể hiểu rằng bạn đã nhấp vào quảng cáo và được chuyển đến trang đó. Mỗi khách hàng Google AdWords có một cookie khác nhau, do đó không thể theo dõi cookie thông qua trang web của các khách hàng AdWords khác. Thông tin được thu thập bằng phương tiện của cookie chuyển đổi được sử dụng để biên dịch thống kê chuyển đổi cho khách hàng AdWords chọn theo dõi chuyển đổi. Khách hàng có thể thấy tổng số người dùng đã nhấp vào quảng cáo của họ và được chuyển đến một trang có chứa thẻ theo dõi chuyển đổi. Tuy nhiên, họ không nhận được thông tin cho phép nhận dạng cá nhân người dùng. Nếu bạn không muốn tham gia theo dõi chuyển đổi, bạn có thể từ chối sử dụng và ngăn cookie được cài đặt bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên phần mềm trình duyệt của bạn (hủy kích hoạt). Sau đó, thông tin của bạn sẽ không được bao gồm trong thống kê theo dõi chuyển đổi. Thông tin thêm và Chính sách bảo mật của Google có tại:
  https://policies.google.com/privacy

 • "Cookies" là các tệp nhỏ cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin liên quan đến thiết bị của bạn và cụ thể là bạn, người dùng, trong khi bạn truy cập một trong các trang web của chúng tôi. Cookie giúp chúng tôi xác định tần suất các trang internet của chúng tôi được truy cập cũng như số lượng người dùng. Và chúng giúp định hình các đề nghị để tạo sự thuận tiện và hiệu quả nhất cho bạn.

  Trên cơ sở Mục. 6 (1) f) GDPR, chúng tôi đang sử dụng"session cookies" để tối ưu hóa trang web và để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị xáo trộn. Những cookie này được lưu trữ riêng trong suốt thời gian bạn truy cập vào các trang internet của chúng tôi. Chúng sẽ tự động bị xóa khi bạn đóng trình duyệt.

  Ngoài ra, chúng tôi dùng"persistent cookies" để lưu giữ thông tin về những khách liên tục truy cập vào một trong các trang internet của chúng tôi. Mục đích của việc sử dụng cookie là để có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn người dùng tối ưu cũng như để"nhận dạng " bạn và do đó có thể trình bày (càng nhiều càng tốt) các trang internet đa dạng và nội dung mới trong quá trình sử dụng nhiều lần. 

  Nói chung, chúng tôi không tạo hồ sơ cá nhân cho các hoạt động trực tuyến của bạn. Nội dung của một cookie liên tục được giới hạn ở một số nhận dạng. Tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, v.v., không được lưu trên phần lớn các trang web của chúng tôi.. 

  Tuy nhiên, có 5 trường hợp ngoại lệ:

  1. Cookie Theo dõi Salesforce Marketing Cloud

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng theo cách chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi.

  Tuy nhiên, nếu bạn đã là người liên hệ với khách hàng của DHL hoặc bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến nhất định trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn một tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi đám mây tiếp thị của Salesforce trong danh sách Cookies của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để từ chối theo dõi bởi Salesforce Marketing Cloud trên tất cả các trang web (hoặc để đảo ngược cài đặt của bạn nếu bạn đã chọn không tham gia trước đó), bạn có thể làm như vậy trong phần 'Cách quản lý cookie' bên dưới.

  2. Eloqua Tracking Cookie

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng theo cách chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi Eloqua trong danh sách Cookies của DHL bên dưới.

  Ngoài ra, để từ chối theo dõi bởi Eloqua trên tất cả các trang web (hoặc đảo ngược cài đặt của bạn nếu bạn đã chọn từ chối trước đó), bạn có thể làm như vậy trong phần 'Cách quản lý cookie' bên dưới.

  3. MediaMind Tracking Cookies

  Những cookie theo dõi liên tục này thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng nó để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý để giúp DHL giám sát và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Các cookie được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác, vì vậy địa chỉ IP có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie hết hạn sau 30 ngày.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi MediaMind trong danh sách Cookies của DHL bên dưới.
  Ngoài ra, để từ chối theo dõi bởi MediaMind trên tất cả các trang web, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết Từ chối MediaMind bên dưới:
  MediaMind Opt-Out

  Nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia và muốn đảo ngược cài đặt của mình, hãy nhấp vào liên kết Chọn tham gia MediaMind: MediaMind Opt-In

  4. dotMailer Tracking Cookie

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng theo cách chính xác giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn đã là người liên hệ với khách hàng của DHL hoặc bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến nhất định trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn một tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Bạn có thể tìm hiểu thêm về cookie Theo dõi dotMailer trong danh sách Cookies của DHL bên dưới.

  5. Oktopost Tracking Cookie

  Cookie Oktopost cho phép DHL theo dõi các hoạt động của người dùng cuối, bắt nguồn từ các tương tác xã hội của họ. Nội dung của cookie Oktopost chỉ giới hạn trong việc xác định các liên kết trong các bài đăng xã hội mà người dùng cuối đã nhấp vào. Ngoài ra, nếu người dùng cuối điền vào biểu mẫu được theo dõi trên trang web của DHL (ví dụ: biểu mẫu đăng ký), chi tiết liên hệ cơ bản của người dùng cuối, có thể bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân, sẽ được thêm vào cookie Oktopost để tạo hồ sơ về các tương tác xã hội của người dùng cuối. Thông tin này được DHL sử dụng để phân tích nội bộ và để cung cấp cho người dùng cuối nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa.

  Bạn có thể biết thêm về Oktopost tại đây: https://www.oktopost.com/.

 • Danh mục

  Chúng tôi đã cung cấp chi tiết về tất cả các cookie được sử dụng trên trang web này trong bảng dưới đây.

  Tất cả các cookie trong bảng này được phân loại theo 4 nhóm đã được đánh số. Lưu ý rằng cookie có thể thuộc nhiều hơn một loại.

  Các loại như sau:

  ¹ Sự nghiêm ngặt cần thiết: Những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn di chuyển đến trang web và sử dụng các tính năng của nó. Không có những cookie này, các dịch vụ bạn yêu cầu không thể được cung cấp. Như đã nêu ở trên, điều này dựa trên Mục. 6 (1) f) GDPR.

  ² Thực hiện: Những cookie này thu thập thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, ví dụ như trang nào khách thường xuyên truy cập. Những cookie này không thu thập thông tin xác định khách truy cập. Tất cả thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và ẩn danh. Nó chỉ được sử dụng để cải thiện cách một trang web hoạt động.

  ³ Chức năng: Những cookie này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng cá nhân nâng cao hơn. Ví dụ: những cookie này có thể được sử dụng để ghi nhớ và lưu trữ số theo dõi cuối cùng mà bạn đã nhập khi sử dụng ứng dụng theo dõi. Thông tin những cookie này thu thập được ẩn danh và hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác không thể theo dõi .

  4 Mục tiêu quảng cáo: Những cookie này được sử dụng để phân phối các quảng cáo phù hợp với bạn và sở thích của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giới hạn số lần bạn xem quảng cáo cũng như giúp đo lường hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo. Chúng thường được đặt bởi các mạng quảng cáo với sự cho phép của nhà điều hành trang web.

  Danh sách các cookie

  Salesforce Marketing Cloud Tracking Cookie ² | Salesforce

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực trong phần Logistics. Tại thời điểm này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với địa chỉ email của bạn.

  Thông tin được thu thập bao gồm lượt xem trang, khoảng thời gian trên một trang và trình duyệt bạn đã sử dụng để xem nội dung. Thông tin này giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch email.

  Nếu cookie vẫn ẩn danh, nó sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu được liên kết với một địa chỉ email, nó sẽ hết hạn sau 2 năm (730 ngày), sau khi liên hệ được xác định lần cuối. Nó được DHL bảo mật và lưu hành nội bộ để cải thiện trải nghiệm người dùng.   

  Thông tin thêm về bảo mật tạiSalesforcekhông xác định

  Cookie tên chiến dịch ² | campaignName

  Cookie này được tạo khi bạn truy cập trang web DHL từ quảng cáo DHL hoặc từ liên kết có trong email chiến dịch / quảng cáo  

  Cookie lưu trữ ID chiến dịch, xác định duy nhất nguồn chiến dịch.  

  Nếu bạn liên hệ với DHL bằng một trong các hình thức liên hệ, hoặc đăng ký trực tuyến với chúng tôi trong vòng 24 giờ sau khi đến một trong các trang web của chúng tôi, ID chiến dịch được đính kèm với email được gửi đến Đại diện bán hàng hoặc Dịch vụ khách hàng của DHL.

  Thông tin này chỉ được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của các chiến dịch của chúng tôi và theo dõi nếu khách hàng đã liên hệ với chúng tôi.  

  Cookie không lưu trữ dữ liệu khách hàng cá nhân, chỉ có ID của chiến dịch.

  Cookie hết hạn sau 24 giờ.

  Search Parameter Cookie ³ | searchParams  

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ các cụm từ và từ mà bạn đã nhập vào các hộp Tìm kiếm của chúng tôi.  

  Các hộp Tìm kiếm ở phía trên bên phải mỗi trang web của chúng tôi.  

  Bằng cách này, chúng tôi nhớ các thuật ngữ tìm kiếm của bạn và gợi ý các đề xuất trước đó khi bạn sử dụng lại các hộp tìm kiếm.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này lưu trữ vĩnh viễn các cụm từ tìm kiếm cho đến khi bạn chủ động quyết định xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

  Shipper Reference Details Cookie ³ | shipRefDetails

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ tất cả các giá trị tham chiếu mà bạn nhập trước đây khi sử dụng ứng dụng theo dõi Tham chiếu của DHL Express Shipper của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này lưu trữ vĩnh viễn tất cả các tham chiếu của người gửi cho đến khi bạn chủ động quyết định xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.

  Hãy nhìn vào một trong những Ứng dụng theo dõi tham khảo của DHL Express Shipper

  Waybill Cookie ³ | AWB 

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ giá trị số theo dõi cuối cùng mà bạn đã nhập khi sử dụng một trong các ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie lưu giữ dài hạn số tra cứu trước đó chođến khi bạn chủ động xóa tất cả cache và cookies của trình duyệt.

  Hãy cùng tham khảo một trong những ứng dụng tra cứu trực tuyến chính của chúng tôikhông xác định.

  Waybill Brand Cookie ³ | BRAND

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ loại lô hàng cuối cùng mà bạn đã chọn từ các tùy chọn được cung cấp trong các ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ lưu trữ những loại lô hàng trước đó đã được chọn, cho đến khi bạn quay lại và chọn tùy chọn khác trong cùng ứng dụng theo dõi.

  Hãy xem một trong những ứng dụng theo dõi trực tuyến chính của chúng tôi .

  Fast Track Cookie ³ | No fixed name

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ giá trị của số theo dõi cuối cùng được nhập và loại lô hàng được chọn từ danh sách, khi sử dụng các ứng dụng theo dõi trực tuyến Fast Track nhỏ hơn của chúng tôi.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ lưu trữ giá trị của số theo dõi và tùy chọn của loại lô hàng trước đó đã được chọn, cho đến khi bạn quay lại và chọn tùy chọn mới trong cùng ứng dụng theo dõi Fast Track.

  Bạn có thể tìm thấy một trong những ứng dụng theo dõi DHL Express Fast Track tại đây .

  Tab System Cookie ³ | No fixed name

  Cookie này được sử dụng để lưu trữ tab cuối cùng mà bạn đã chọn trên một trang bằng hệ thống tab nhiều chế độ xem.

  Cookie này đã được tạo để cải thiện chức năng trang web và giúp khách hàng sử dụng các trang web DHL dễ dàng hơn.

  Cookie này chỉ ghi nhớ tab được chọn trước đó cho đến khi bạn quay lại và chọn một tab khác trên cùng trang được gắn thẻ.

  Webtrends Analytics ² | WT_FPC

  Cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập, nguồn khách từ đâu và các trang web khách đã truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng để nhận dạng và không chứa dữ liệu cá nhân của khách truy cập, chỉ là một định danh. Cookie này được sử dụng bảo mật bởi nội bộ DHL với mục đích cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng.

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Webtrendskhông xác định.

  Webtrends Analytics ² | ACOOKIE

  Cookie được sử dụng để thu thập thông cách thức người dùng truy cập vào trang và cụ thể được sử dụng để theo dõi người truy cập trong các tên miền DHL.

  Ví dụ, nếu một người truy cập vào trang công ty (tên miền là www.logistics.dhlkhông xác định) và sau đó chọn truy cập vào trang web của DHL tại một quốc gia với tên miền địa phương (Ví dụ, tại Đức, tên miền địa phương là www.dhl.dekhông xác định).

  Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo và giúp chúng tôi cải thiện trang web. Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh, bao gồm số lượng khách truy cập, nguồn khách từ đâu và các trang web khách đã truy cập.

  Cookie chỉ được sử dụng để nhận dạng và không chứa dữ liệu cá nhân của khách truy cập, chỉ là một định danh. Cookie này được sử dụng bảo mật bởi nội bộ DHL với mục đích cải thiện hiệu suất trang web và trải nghiệm người dùng.

  Thông tin chi tiết về Riêng tư tại Webtrendskhông xác định

  Google Analytics ² | _utma, _utmb; utmz

  Một số ít quốc gia có thể sử dụng cookie Google Analytics ở quy mô nhỏ cho các mục đích địa phương cụ thể. Những cookie này sử dụng địa chỉ IP của bạn làm nhận diện; tuy nhiên không nhận ra bạn là một cá nhân. Nói cách khác, thông tin được thu thập dưới dạng giả danh. Cookies thu thập thông tin cách thức người dùng truy cập vào các trang địa phương và sử dụng thông tin để kết hợp các báo cáo và hỗ trợ cải thiện hiệu suất trang.

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Googlekhông xác định

  Eloqua Tracking Cookie ² | ELOQUA

  Nội dung của cookie theo dõi liên tục này được giới hạn ở một số nhận dạng và thường được sử dụng giống như tất cả các cookie liên tục khác của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực tuyến trong khu vực nội dung Logistics, địa chỉ email của bạn sẽ được thêm vào cookie để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm. Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa rằng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục truyền tải nội dung trang web mới và được cải thiện, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

  Thông tin thêm về Riêng tư tại Eloquakhông xác định

  LiveBall Tracking Cookies ² | LiveBall, mkto_trk, ki_r, ki_t, ki_u

  Những cookie này thu thập thông tin bằng cách sử dụng số nhận dạng ẩn danh.

  LiveBall sử dụng địa chỉ IP để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý không xâm phạm, tuy nhiên nó không được lưu hoặc liên kết với cookie. Điều này giúp chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web nhằm hiểu và cải thiện trải nghiệm người dùng, các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, nó không thể trở lại dữ liệu cá nhân của bạn  

  Các cookie này được đặt khi bạn liên hệ với DHL bằng các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi - ví dụ: khi bạn mở tài khoản DHL Express với chúng tôi

  Các cookie được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL và hết hạn sau 365 ngày.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư

  dotMailer Tracking Cookie ² | tracked_session

  Cookie này được tạo ra khi bạn truy cập các trang web từ liên kết có trong chiến dịch hoặc email quảng cáo. Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp báo cáo, giúp chúng tôi cải thiện trang web và cung cấp cho bạn nội dung phù hợp hơn.

  Cookie thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh trừ khi bạn liên hệ với DHL bằng các hình thức liên hệ trực trong phần Logistics. Tại thời điểm này, chúng tôi liên kết thông tin được lưu trữ trong cookie với địa chỉ email của bạn để tạo hồ sơ cá nhân về các hoạt động trực tuyến của bạn. Các hình thức liên hệ tương tự này cũng cung cấp cho bạn tùy chọn để đăng ký cập nhật thông tin tiếp thị qua email. Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung, ưu đãi hoặc khuyến mãi được cá nhân hóa có thể khiến bạn quan tâm.

  Thông tin được thu thập bao gồm lượt xem trang, khoảng thời gian trên một trang và trình duyệt bạn đã sử dụng để xem nội dung. Thông tin này giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch email.

  Nếu cookie vẫn ẩn danh, nó sẽ hết hạn sau 30 ngày. Nếu được liên kết với một địa chỉ email, nó sẽ hết hạn 1 năm (365 ngày), sau khi liên hệ được xác định lần cuối. Nó được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cải thiện trải nghiệm người dùng.

  Nếu bạn chọn không đăng ký cập nhật tiếp thị qua email, bạn sẽ không được liên hệ trong tương lai và địa chỉ email của bạn sẽ chỉ được DHL sử dụng một cách bảo mật để hiểu các hoạt động trực tuyến cá nhân của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể tiếp tục cung cấp nội dung trang web mới và được cải thiện để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.   

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại dotMailer

  MediaMind Cookies ² | U2, ActivityInfo, TargetingInfo, Eyeblaster, A3, B4, and C4.

  Cookie MediaMind được tạo khi bạn đến các trang web có chiến dịch của DHL từ quảng cáo DHL, từ liên kết có trong email chiến dịch / quảng cáo hoặc khi bạn đã sử dụng liên kết chiến dịch được cung cấp như một phần của quảng cáo truyền thông ngoại tuyến. Cookie MediaMind theo dõi thời gian và nơi bạn tiếp xúc, cách bạn tham gia với quảng cáo DHL trực tuyến và khi bạn truy cập trang web DHL sau khi tiếp xúc với những quảng cáo đó.

  Thông tin được sử dụng để giúp DHL đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo. Thông tin được cung cấp dưới dạng báo cáo tổng hợp, vì vậy sẽ không có thông tin cá nhân người dùng nào được xem. Nó không giám sát bất kỳ hành vi duyệt web nào khác và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL.

  Những cookie theo dõi liên tục này thu thập địa chỉ IP của bạn và sử dụng nó để cung cấp dữ liệu vị trí địa lý giúp DHL giám sát và quản lý các chiến dịch quảng cáo. Các cookie được mã hóa hoàn toàn và không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào khác, vì vậy địa chỉ IP có thể được liên kết với dữ liệu cá nhân và không được chia sẻ với bên thứ ba. Địa chỉ IP được lưu trữ an toàn và chỉ được sử dụng một cách bảo mật trong nội bộ DHL để cung cấp các báo cáo tổng hợp. Các cookie hết hạn sau 30 ngày.

  Thông tin thêm về Quyền riêng tư tại MediaMind

  Flash Cookies ¹ | LSO

  Flash Cookies cho phép bạn xem nội dung Flash Player và độc lập với DHL.

  Cài đặt mặc định của Flash Player không tìm kiếm sự cho phép của người dùng để lưu trữ cookie trên ổ cứng cục bộ.

  Nếu bạn muốn, bạn có thể tắt flash cookies (còn được gọi là 'đối tượng chia sẻ cục bộ').

  Thông tin thêm về cách quản lý hoặc vô hiệu hóa  Flash Cookies

  Thông tin đầy đủ về chức năng Flash Player và cài đặt quyền riêng tư có liên quan

  You Tube Cookies ² | use_hitbox VISITOR_INFO1_LIVE  

  Chúng tôi nhúng video bằng chế độ tăng cường bảo mật của YouTube Một trong số các video này là từ kênh YouTube chính thức của chúng tôi

  Chế độ này có thể đặt cookie trên máy tính của bạn sau khi bạn nhấp vào trình phát video YouTube, nhưng YouTube sẽ không lưu trữ thông tin cookie nhận dạng riêng tư  để phát lại video được nhúng bằng chế độ nâng cao quyền riêng tư.

  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập trang thông tin nhúng video của YouTube

  Decibel Insight cookies ² | da_sid, da_lid

  Để cung cấp nội dung và dịch vụ tốt hơn, trang web này sử dụng dịch vụ phân tích trang web Decibel Insight. Trang web này không sử dụng Decibel Insight để thu thập bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân bạn Decibel Insight có thể ghi lại các hành động của chuột và chuyển động cuộn, cũng như các tương tác cơ bản với các dạng trang web Decibel Insight không theo dõi thói quen duyệt web của bạn trên các trang web bên thứ ba khác Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu của Decibel Insight, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của họ -  https://www.decibelinsight.com/privacy-policy/

  Bạn có thể từ chối theo dõi Decibel Insight bằng cách truy cậpwww.decibelinsight.com/optout

  Usabilla Cookies | usbl.c.ID

  Dữ liệu sau được lưu trữ cho các chiến dịch Usabilla:

  • Dù chiến dịch đã được chạy hay chưa, chiến dịch sẽ không được hiển thị lại
  • Nếu chiến dịch có N% cơ hội kích hoạt, nó sẽ xác định xem chiến dịch có nên được hiển thị hay không.
  • Nếu chiến dịch nên được kích hoạt sau khi người truy cập trang web đã truy cập một số lượng trang nhất định, số lượng trang được truy cập kể từ khi chiến dịch được bắt đầu sẽ được lưu trữ.

  Dữ liệu này được lưu trữ trong Bộ lưu trữ cục bộ HTML5, với một mục nhập cho mỗi chiến dịch. Chìa khóa của lĩnh vực này là "usbl.c.ID" nơi mà ID là id duy nhất cho chiến dịch.

  Hơn nữa, nếu trình kích hoạt khách mới truy cập hoặc khách quay lại trang web được bật trong bất kỳ chiến dịch nào, hai phần dữ liệu sau sẽ được lưu trữ:

  1.  Lĩnh vực "usbl.v" trong Bộ nhớ cục bộ
  2.  Một phiên cookie có tên "usbls"

  Hai phần dữ liệu này là cần thiết để xác định xem người dùng mới vào hay quay lại. Nếu bạn muốn biết thêm về chính sách cookie của Usabilla, vui lòng kiểm tra:  https://usabilla.com/cookie-policykhông xác định

  Adobe Marketing Cloud Cookies²

  Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin dưới dạng ẩn danh về cách người truy cập sử dụng trang web. Thông tin được sử dụng để cải thiện trang web và cung cấp cho người dùng nội dung phù hợp hơn với họ.

  AMCV_###@AdobeOrg
  Cookie này được sử dụng để xác định một người truy cập duy nhất. Đây là một cookie dài hạn hết hạn sau 2 năm

  mbox
  Cookie này được sử dụng để cá nhân hóa trên trang web và xác định nội dung nào được hiển thị cho người dùng. Cookie vẫn còn tồn tại trên trình duyệt của người truy cập trong hai tuần kể từ lần đăng nhập cuối cùng của người đó.

  s_cc
  Cookie này xác định liệu cookie có được bật trong trình duyệt hay không. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_vi
  Cookie này được sử dụng để xác định mốc thời gian / ngày của khách truy cập nhất định. Đây là một cookie dài hạn hết hạn sau 5 năm

  s_fid
  Cookie này nhận dạng khách truy cập 'dự phòng' nơi mà cookie s_vi thường được sử dụng cho mục đích này bị chặn. Nó chứa một id duy nhất được tạo ngẫu nhiên.

  s_sq
  Cookie này ghi lại những liên kết người dùng đã nhấp. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_nr
  Cookie này lưu trữ thông tin về ngày truy cập và nếu khách truy cập là mới hay là quay lại. Đây là một cookie dài hạn hết hạn sau 2 năm

  s_ppn
  Cookie này ghi lại tên của trang đã xem trước đó trên trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_ppv
  Cookie này ghi lại nếu người dùng đã xem một trang trước đó và được ghi lại trên trang tiếp theo. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  s_ppvl
  Cookie này ghi lại tên của trang đã xem trước đó trên trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_landing_page
  Cookie này xác định trang web nào được truy cập lần đầu tiên trong phiên truy cập. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_lt_pages_viewed
  Cookie này xác định có bao nhiêu trang được xem trong phiên truy cập. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_session_count
  Cookie này xác định tần suất người dùng truy cập trang web. Cookie này là cookie phiên và sẽ hết hạn khi đóng trình duyệt.

  _sdsat_traffic_source
  Cookie này xác định trang web mà khách truy cập đã được giới thiệu đến. Cookie này là một phiên và sẽ hết hạn khi trình duyệt bị đóng.

  Thông tin thêm về Bảo mật tại Adobekhông xác định

   

  Thông tin thêm

  Các công cụ chia sẻ: Cookies của bên thứ ba

  DHL hiện đang sử dụng các nút 'chia sẻ' được nhúng trên các trang web của mình. Những điều này giúp khách truy cập dễ dàng đánh dấu và chia sẻ nội dung thông qua các mạng xã hội yêu thích của họ. Khi bạn nhấp vào một trong các nút này, cookie có thể được cài đặt bởi dịch vụ bạn đã chọn dùng để chia sẻ nội dung. DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và do đó bạn nên kiểm tra trang web của bên thứ ba có liên quan để biết thêm thông tin. Các 'nút chia sẻ' được cung cấp bởi AddThis. Để biết thêm thông tin về thực hành thu thập dữ liệu của họ, vui lòng xem tại  Chính sách bảo mật AddThis

  Cookies của bên thứ ba trong nội dung được nhúng

  Xin lưu ý rằng trên một số trang trên trang web của chúng tôi, bạn có thể nhận thấy rằng cookie đã được đặt không liên quan đến DHL. Khi bạn truy cập một trang có nội dung được nhúng từ, ví dụ: YouTube hoặc Vimeo, các nhà cung cấp dịch vụ này có thể đặt cookie của riêng họ trên trình duyệt web của bạn. DHL không kiểm soát việc sử dụng các cookie này và không thể truy cập chúng do cách thức hoạt động của cookie, vì cookie chỉ có thể được truy cập bởi bên đặt chúng ban đầu. Bạn nên kiểm tra các trang web của bên thứ ba để biết thêm thông tin về các cookie này.

  Đèn hiệu web

  Để giữ cho nội dung trực tuyến của DHL có liên quan, dễ sử dụng và cập nhật nhanh nhất, chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích trang web như Adobe Analytics và Webtrends (xem liên kết Webtrends trong Bảng cookie của DHL ở trên để biết thêm thông tin.) giúp  mọi người sử hiểu được cách dụng trang web của chúng tôi. Các dịch vụ này sử dụng các công nghệ thu thập dữ liệu như đèn hiệu web. Đèn hiệu web là hình ảnh điện tử nhỏ cung cấp cookie, số lượt truy cập và hiểu mức độ sử dụng và độc hiệu quả của trang web. Đổi lại, điều này cho chúng tôi biết nội dung nào được người truy cập quan tâm và giúp chúng tôi cung cấp thông tin phù hợp trên trang web của chúng tôi tới bạn. Các đèn hiệu web này là ẩn danh và không chứa hoặc thu thập bất kỳ .thông tin nhận dạng cá nhân nào của bạn. Thông tin là ẩn danh và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê. Những dữ liệu và cookie phân tích trang web này không thể được sử dụng để xác định danh tính của bạn vì chúng không bao giờ chứa thông tin cá nhân như tên hoặc địa chỉ email của bạn.

 • Cũng có thể sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà không có cookie. Trong trình duyệt của bạn, bạn có thể hủy kích hoạt lưu cookie, giới hạn chúng ở các trang web cụ thể hoặc đặt trình duyệt thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Bạn cũng có thể xóa cookie khỏi ổ cứng PC bất cứ lúc nào (file: "cookies"). Xin lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn sẽ được trình bày một giao diện trang và hướng dẫn sử dụng giới hạn.

  Hầu hết các trình duyệt web cho phép kiểm soát các cookie thông qua cài đặt trình duyệt. Để tìm hiểu thêm về cookie, bao gồm cách xem cookie nào đã được đặt và cách quản lý và xóa chúng, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookiekhông xác định

  Để được tư vấn cụ thể hơn về cookie liên quan đến EU và các tùy chọn từ chối khác nhau có sẵn cho bạn, bạn cũng có thể truy cập trang web sau: Lựa chọn trực tuyến của bạnkhông xác định

  Bạn có thể chọn không tham gia một số hoặc tất cả cookie quảng cáo được cài đặt trên PC của mình bằng cách truy cập trang Network Advertising Initiative (NAI)không xác định

  Để từ chối bị theo dõi bởi LiveBall, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cài đặt trình duyệt của bạn
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookie

  Để từ chối bị theo dõi bởi dotMailer, bạn sẽ cần quản lý và xóa cookie bằng cài đặt trình duyệt của bạn
  Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập:  Tất cả về cookie

  Để từ chối bị theo dõi bởi Google Analytics trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Bổ trợ trình duyệt từ chối Google Analytics

  Để từ chối bị theo dõi bởi MediaMind trên tất cả các trang web, bạn có thể làm như vậy bằng cách nhấp vào liên kết Từ chối MediaMind:  Không tham gia MediaMind

  Nếu trước đây bạn đã chọn không tham gia và muốn đảo ngược cài đặt của mình, hãy nhấp vào liên kết Chọn tham gia MediaMind:  Chọn tham gia MediaMind

  Để từ chối theo dõi bởi Phân tích WebTrends trên tất cả các trang web, vui lòng truy cập:  Chọn không tham gia cookie theo dõi Webtrends

  Để quản lý các tùy chọn chọn tham gia / từ chối Oracle Eloqua của bạn, vui lòng truy cập trang web này:  Giám sát web Eloqua

  Để từ chối theo dõi bởi Adobe Analytics, vui lòng truy cập Chọn không tham gia Adobe Experience Cloud

  Hãy nhớ rằng nếu bạn xóa cookie hoặc sử dụng trình duyệt hoặc máy tính khác, bạn sẽ cần phải đặt lại trạng thái từ chối.

  Xin lưu ý rằng về mặt kỹ thuật không thể phát hiện từ chối nếu bạn xóa cookie khỏi trình duyệt của mình.

 • Trên trang web của chúng tôi và phù hợp với điều khoản 6 (1) f) GDPR chúng tôi đang sử dụng các trình plug in phương tiện truyền thông xã hội (như facebook, google +, twitter, v.v.) để quảng bá thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của mình và để liên lạc với khách hàng. Do đó, các mục đích quảng cáo này được coi là được thực hiện vì lợi ích hợp pháp. Trách nhiệm của nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội  là tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành.

 • Cơ hội nghề nghiệp trong Tập đoàn Deutsche Post DHL cũng đa dạng như các đội ngũ của chúng tôi trên toàn thế giới. Với hơn 520.000 nhân viên trên khắp 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi kết nối con người và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu bạn muốn nộp đơn cho một trong những vị trí đang mở của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy them về thông tin, cũng như về bảo vệ dữ lieu tại đâykhông xác định.

 • DHL không chia sẻ, bán, chuyển nhượng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba và sẽ không làm như vậy trong tương lai, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc được yêu cầu cho mục đích của hợp đồng hoặc khi bạn đã đồng ý rõ ràng để làm như vậy. Ví dụ, có thể cần phải chuyển địa chỉ và dữ liệu đặt hàng cho các nhà thầu của chúng tôi khi bạn đặt hàng dịch vụ. Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin khách hàng có liên quan.

  Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi có nghĩa vụ theo hợp đồng để duy trì bảo mật nghiêm ngặt theo Điều khoản. 28 GDPR. DHL giữ trách nhiệm bảo vệ thông tin của bạn trong những trường hợp như vậy. Các nhà cung cấp dịch vụ tuân theo hướng dẫn của DHL và điều này được đảm bảo bằng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức, cũng như bằng các biện pháp kiểm tra và kiểm soát.

 • Ngoài quyền có được, bạn còn có các quyền sau:

  • Bạn có thể yêu cầu thông tin về dữ liệu cá nhân nào được lưu trữ
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa, xóa hoặc chặn dữ liệu cá nhân của bạn với điều kiện những hành động này được pháp luật cho phép và tuân thủ các điều kiện hợp đồng hiện có.
  • Bạn có thể yêu cầu nhận dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp ở dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy.
  • Bạn có thể khiếu nại với cơ quan giám sát.  Để tìm cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền, xin vui lòng nhấp tại đây.

  Quyền phản đối

  Quyền phản đối áp dụng cho tất cả việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều khoản. 6 (1) f) GDPR.

  Để thực hiện quyền của bạn, chỉ cần liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên lạc được đề cập dưới đây "Liên lạc".

 • DHL thực hiện tất cả các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị mất hoặc sử dụng sai. Chẳng hạn, dữ liệu của bạn được lưu trong một môi trường hoạt động an toàn mà công chúng không thể truy cập được. Trong một số trường hợp nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn được mã hóa bằng công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL) trong quá trình chuyển đổi. Điều này có nghĩa là một quy trình mã hóa được phê duyệt được sử dụng để liên lạc giữa máy tính của bạn và các máy chủ DHL nếu trình duyệt của bạn được hỗ trợ SSL. Nếu bạn muốn liên hệ với DHL bằng e-mail, xin lưu ý rằng tính bảo mật của thông tin được gửi không thể được đảm bảo. Nội dung của E-mail có thể bị đọc bởi bên thứ ba. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên gửi cho chúng tôi thông tin bí mật chỉ qua đường bưu điện.

 • Thông tin thêm về bảo vệ dữ liệu trong các dịch vụ và sản phẩm cụ thể có sẵn tại Cổng thông tin Khách hàng có liên quan.

 • Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến thông tin bảo mật liên quan đến sản phẩm và cổng thông tin của DHL.

  Để biết thêm thông tin về MyDHL + nhấp vào  đây.

 • DHL có quyền thay đổi Thông báo bảo mật bất cứ lúc nào với thông báo trước hoặc không. Vui lòng thường xuyên kiểm tra lại để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào. Bằng cách sử dụng các trang web của DHL, bạn đồng ý với Thông báo bảo mật này.

  Tuyên bố này được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL

Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL quy định các tiêu chuẩn toàn Tập đoàn để xử lý dữ liệu, tập trung đặc biệt vào việc chuyển cho các quốc gia thứ ba, nghĩa là chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia bên ngoài EU, nơi không có mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về "Chính sách bảo mật dữ liệu DPDHL", vui lòng sử dụng liên kết sau:

Dịch vụ thông tin DHL