Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. IN A SUSTAINABLE WAY.

Mọi thứ chúng tôi làm tại Deutsche Post DHL đều phục vụ một mục đích duy nhất: "Kết nối Mọi người. Cải thiện Cuộc sống. " Cam kết này dẫn dắt những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, nhấn mạnh các giá trị, tập trung vào sứ mệnh của chúng tôi và tạo ra giá trị lâu dài. Để thực hiện mục đích này, chúng tôi cần xây dựng được sự ổn định của việc kinh doanh ở mọi khía cạnh.

 

Cam kết của chúng tôi về Tính bền vững

Chúng tôi không thể tạo ra tác động tích cực lâu dài trừ khi tuân theo một chiến lược rõ ràng. Đó là lý do tại sao lộ trình phát triển bền vững của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng ba cam kết chính.