CHÚNG TA ĐANG SỐNG BỀN VỮNG

Tại Tập đoàn Deutsche Post DHL, chúng tôi có thể vận chuyển mọi thứ cho bất kỳ Khách hàng nào, đến và từ bất cứ nơi nào trên hành tinh này. Mỗi ngày, nhân viên của chúng tôi mang thế giới lại gần nhau, thống nhất bởi một mục đích chung: “Kết nối mọi người, cải thiện cuộc sống.”

Chúng tôi không chỉ làm điều này một cách tự nhiên, mà còn theo một cách bền vững. Rõ ràng, tính bền vững mang ý nghĩa nhiều hơn chỉ là bảo vệ môi trường hoặc tình nguyện. Đó là về việc tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp và xã hội. Tại Deutsche Post DHL Group, chúng tôi rất coi trọng cam kết này. Đó là lý do tại sao tính bền vững bây giờ là một phần trong nhiệm vụ của chúng tôi, điều mà chúng tôi muốn thực hiện bằng cách trở thành Nhà tuyển dụng, Nhà cung cấp và Đối tượng đầu tư lý tưởng nhất - một cách bền vững.

Báo cáo phát triển bền vững

Tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi đang làm liên quan đến các vấn đề phát triển bền vững và xem Báo cáo phát triển bền vững 2019 của chúng tôi "Kết nối mọi người. Cải thiện cuộc sống."