Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

VẬN HÀNH SẠCH ĐỂ BẢO VỆ KHÍ HẬU

Với sứ mệnh đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 (“Sứ mệnh 2050”), chúng tôi nỗ lực vận hành sạch để bảo vệ khí hậu.. Chúng tôi đã đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách cam kết đặt mục tiêu phát thải phù hợp với Thỏa thuận Paris thông qua sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi) và đầu tư thêm 7 tỷ Euro để đạt được mục tiêu này. Với khoản đầu tư này, chúng tôi sẽ tăng cường sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, thiết kế tất cả các tòa nhà mới với carbon trung tính, cung cấp danh mục sản phẩm xanh toàn diện và điện hóa 60% sản phẩm giao hàng chặng cuối của chúng tôi. Đến năm 2030, chúng tôi sẽ có hơn 80.000 xe điện chạy trên đường.

 

Đòn bẩy Quan trọng để Hướng tới Vận hành Sạch nhằm Bảo vệ Khí hậu

KHÁT VỌNG CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ đầu tư 7 tỷ euro cho đến năm 2030 để giảm lượng phát thải khí nhà kính xuống dưới 29 triệu tấn vào năm 2030 và cam kết thực hiện sáng kiến Mục tiêu Dựa trên Khoa học (SBTi). Chúng tôi dự định đạt được mục tiêu của mình thông qua những khát vọng sau:

HÀNG KHÔNG BỀN VỮNG

>Kết hợp 30% Nhiên liệu Hàng không Bền vững năm 2030 trong các Doanh nghiệp Giao nhận và Chuyển phát nhanh Toàn cầu của chúng tôi

GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI VÀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA XANH

Điện khí hóa 60% các phương tiện giao hàng chặng của chúng tôi vào năm 2030

CÁC TÒA NHÀ CARBON TRUNG TÍNH

Thiết kế carbon trung tính được sử dụng cho tất cả các tòa nhà mới

DANH MỤC SẢN PHẨM XANH

Cung cấp các giải pháp thay thế xanh cho tất cả sản phẩm/ giải pháp cốt lõi của chúng tôi