Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

CÔNG TY ĐƯỢC TÍN NHIỆM CAO

Là một công ty được tín nhiệm cao, chúng tôi đang tăng cường quản lý tuân thủ và quản trị ESG, đồng thời thực hiện các bước cần thiết để xây dựng cơ sở nhà cung cấp bền vững và lớn mạnh. Các giá trị của chúng tôi được gắn chặt trong Quy tắc Ứng xử của chúng tôi cũng như Quy tắc Ứng xử dành cho Nhà cung cấp và được nhấn mạnh trong các chính sách ràng buộc. Chúng tôi đã tích hợp các KPI ESG được xác định rõ ràng vào báo cáo nội bộ và báo cáo bên ngoài của chúng tôi và lập kế hoạch bắt đầu từ năm 2022 để củng cố các tiêu chí ESG vào lương thưởng hàng năm của Hội đồng Quản trị. Chúng tôi lên kế hoạch tập trung mạnh hơn vào việc tuân thủ thông qua các quy trình thẩm định có cấu trúc và đánh giá đối với các nhà cung cấp mà chúng tôi yêu cầu cùng cam kết về tính bền vững.