Người dùng thân mến,

Bạn đang truy cập trang này bằng một trình duyệt, mà nó có thể không mang lại trải nghiệm tối ưu nhất.

Bạn vẫn có thể tiếp tục, nhưng để trải nghiệm trang này tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Edge, Firefox và Chrome.

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI. TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI.

Kết nối Mọi người và Cải thiện Cuộc sống. Mục đích chung này hợp nhất mọi thứ chúng tôi làm tại Deutsche Post DHL Group. Điều này thúc đẩy cam kết của chúng tôi đối với sự bền vững và tận dụng thế mạnh của đội ngũ toàn cầu của chúng tôi để tạo ra tác động lâu dài trong các cộng đồng mà chúng tôi hoạt động. Để đạt được mục đích đó, chúng tôi cam kết đầu tư 1% lợi nhuận ròng mỗi năm nhằm tạo ra tác động lâu dài cho người dân và cộng đồng. Với “chương trình Go”, chúng tôi dự kiến sẽ có thêm 5 triệu cây xanh vào năm 2025 (GoGreen), chúng tôi cũng tạo điều kiện nhiều hơn cho sự tăng trưởng bền vững và bao trùm của thương mại xuyên biên giới (GoTrade), bản địa hóa và số hóa các nỗ lực quản lý thiên tai (GoHelp) và mở rộng chương trình GoTeach nhằm tạo cơ hội tuyển dụng với những người trẻ có nhu cầu. Đồng thời, chúng tôi cũng ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc và tin rằng các công ty phải cùng chung tay giúp thế giới đạt được các Mục tiêu đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết đóng vai trò hàng đầu trong việc thúc đẩy tính bền vững và tận dụng các năng lực cốt lõi của chúng tôi để tạo ra tác động xã hội lâu dài.

GoHelp

Quan hệ Đối tác của Chúng tôi với Liên hợp quốc trong Quản lý Thiên tai

GoTeach

Chúng tôi mong muốn xã hội quan tâm hơn trong việc thúc đẩy các cơ hội tương lai cho những người trẻ.