Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posjećujete s preglednikom koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvijek možete nastaviti, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo upotrebu Edgea, Firefoxa i Chromea.

Vi ste u  Hrvatska
ili Odaberite drugu lokaciju

ČLANSTVO U EU - OPĆENITE INFORMACIJE

Intrastat

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 1. srpnja 2013. uspostavljena je slobodna razmjena dobara na području država članica EU. Stoga više nije moguće dobivati informacije o razmjeni između Hrvatske i drugih država članica EU iz Jedinstvenog administrativnog dokumenta (SAD), ali umjesto njega imamo Intrastat - sustav prikupljanja statističkih podataka o razmjeni dobara između država članica Europske unije.

Tko je obvezan objavljivati Intrastat podatke?
Intrastat podatke objavljivati moraju svi davatelji statističkih informacija (PSI), porezni obveznici, čija vrijednost razmjene dobara s državama članicama prekoračuje definirani prag izuzeća, bez obzira je li u pitanju količina poslanih ili primljenih pošiljki.

Koji je prag izuzeća?
Prag izuzeća utvrđuje se vrijednošću razmijenjenih dobara između država članica; prekorače li ga, davatelji statističkih informacija moraju zasebno prikazivati podatke za poslane pošiljke, a zasebno za one primljene. Prag izuzeća utvrđuje se za svaku godinu, zasebno za poslane i primljene pošiljke. Za 2014. iznosio je 1 200 000 kuna.

Primljene/poslane pošiljke koje ne ulaze u taj iznos su, primjerice: roba u tranzitu, novac, nosači informacija, softver, besplatni uzorci / oglašavački materijali, roba poslana za potrebe servisiranja.

Izvješćivanje:

 • Obrazac Intrastat je statističko izvješće koje sadrži manje podataka od Jedinstvenog administrativnog dokumenta te prati razmjenu dobara između država članica.
 • Krajnji rok za slanje obrasca Intrastat je 15. dan u tekućem mjesecu, za prethodni
 • Tvrtka koja šalje obrazac Intrastat odgovorna je za točnost i krajnji rok
 • U slučaju izostanka slanja ili netočnosti u obrascu Intrastat, bit će posljedica
 • Carina obavještava subjekte o obvezama Intrastat izvješćivanja.
 • Obvezana strana može ovlastiti treću osobu (izvjestitelja) za slanje mjesečnog izvješća u njegovo ime.
 • Podaci će se razmjenjivati putem carinske usluge G2B

Obrasce i upute možete pronaći na web-mjestu www.dzs.hr
Kontakt: U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte nas putem e-pošte intrastat@dhl.com

 • Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, Ministarstvo financija, Carinska uprava, implementirala je sustav EORI (Economic Operators Registration and Identification System) - sustav elektroničke registracije i identifikacije pravnih osoba koje se, u sklopu svog poslovanja, bave aktivnostima obuhvaćenima carinskom nadležnošću.

  U cilju upravljanja i provođenja aktivnosti pod nadležnošću carinske uprave Europske uniji, svaka pravna osoba iz Hrvatske mora zatražiti svoj EORI broj.

  Više informacija i relevantnu dokumentaciju potražite na www.carina.hr

 • EU roba - sloboda prometa robe unutar EU odnosi se na robu proizvedenu u bilo kojoj državi članici EU i na robu uvezenu iz trećih država te ocarinjenu u nekoj od država članica EU. Takva se roba zaprima ili otprema bez carinjenja. Može biti podložna Intrastat izvješću.

  Carinjenje bez papira – Carinska uprava u Hrvatskoj uvela je potpuno elektronički sustav carinjenja koji isključuje upotrebu obrazaca, tako da uvoznici i izvoznici primaju e-poruke s brojem prihvaćenih deklaracija.

  Granične vrijednosti:

  • Pošiljke vrijednosti do 22 EUR smatraju se zanemarivom vrijednošću i izuzimaju se iz carinskih davanja i oporezivanja
  • Pošiljke vrijednosti 22 - 150 EUR izuzimaju se od carinskih davanja, ali ne i oporezivanja PDV-om. Za potrebe oporezivanja PDV-om na snazi ostaje obveza slanja carinskih deklaracija.
  • Pošiljke za izvoz vrijednosti do 1000 EUR - carine se bez deklaracije, pod uvjetom da je priložen komercijalni dokument (račun pošiljatelja).

  Više informacija i kompletnu relevantnu dokumentaciju potražite na www.carina.hr

 • Ako vam je potrebno više informacija, pitanje pošaljite u naš Kontakt centar.