Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posjećujete s preglednikom koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvijek možete nastaviti, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo upotrebu Edgea, Firefoxa i Chromea.

Vi ste u  Hrvatska
ili Odaberite drugu lokaciju

 

 

PRAVILA ZA INCOTERMS® 2020

Incoterms® pravila često se globalno koriste u međunarodnim i domaćim ugovorima, određujući odgovornosti između kupca i prodavatelja uzevši u obzir troškove, rizike, odgovornosti za osiguranje tereta kao i za regulatorne sukladnosti.

Dvije su ključne promjene u  Incoterms® 2020 u odnosu na izdanje za 2010:

 • DAT (Delivered at Terminal) je preimenovan u Delivered at Place Unloaded (DPU)
 • FCA (Free Carrier) sada omogućuje izdavanje teretnica nakon utovara

Druge promjene uključuju:

 • CIF (Cost, Insurance and Freight)i CIP (Carriage and Insurance Paid To) određuju nove standardne ugovore osiguranja, ali razina osiguranja i dalje ostaje predmet pregovara između kupca i prodavatelja.
 • Gdje je navedeno, raspodjela troškova između kupca i prodavatelja je navedena preciznije - jedan članak navodi sve troškove za koje su odgovorni i prodavac i kupac.
 • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) i DDP (Delivered Duty Paid) sada uzimaju u obzir organizaciju transporta od strane kupca i prodavatelja umjesto koristeći treću stranku
 • Obaveze koje se odnose na sigurnost sada su istaknutije.
 • "Objašnjenja za korisnike" za svaki Incoterm® zamijenili su 2010 edition’s Guidance Note i dizajnirane su tako da korisnicima budu jednostavnije.
 • CIP sada zahtijeva kao pokriće osiguranje ICC A ili protuvrijednost. To je bio ICC C u sklopu Incoterms® 2010. Potrebno pokriće osiguranja po CIF-u ostaje.

 

Pravila za bilo koji način ili načine prijevoza

 • Ex WORKS (EXW) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu kada robu stavi na raspolaganje kupcu na imenovano mjesto (poput tvornice ili skladišta), a to imenovano mjesto može ili ne mora biti prostor prodavatelja. Da bi se isporuka dogodila, prodavatelj ne mora utovariti robu u bilo koje vozilo za prikupljanje, niti mora ocariniti robu, ako je takvo carinjenje primjenjivo.

 • FREE CARRIER (FCA) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu na jedan ili drugi od dva načina:

  • Prvo, kada je imenovano mjesto skladišta prodavatelja, roba se dostavlja kada se utovari u prijevozno sredstvo koje organizira kupac.
  • Drugo, kada je imenovano mjesto na drugom mjestu, roba se dostavlja kada, ukrcana na prodajno prijevozno sredstvo, stigne do navedenog drugog mjesta i bude spremna za istovar s prijevoznog sredstva prodavatelja i na raspolaganju prijevozniku ili druge osobe koju je imenovao kupac. 

  Bez obzira što se od dvoje odabere kao mjesto isporuke, na tom mjestu se određuje gdje se rizik prebacuje na kupca i vrijeme u kojem nastali troškovi idu na račun kupca.

 • CARRIAGE PAID TO (CPT) znači da prodavatelj isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca predajući je prijevozniku kojeg ugovori prodavatelj. Prodavatelj to može učiniti dajući prijevozniku fizičko posjedovanje robe na način i na mjestu primjerenom ugovorenom prijevozu. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavač ne jamči da će roba stići do odredišnog mjesta u solidnom stanju, u navedenoj količini ili zaista uopće.  To je zbog prijenosa rizika s prodavatelja na kupca kada robu isporuči kupcu predajući je prijevozniku; prodavatelj ipak mora ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.

 • CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znači da prodavatelj isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca predajući je prijevozniku kojeg ugovori prodavatelj ili nabavljajući tako isporučenu robu.Prodavatelj to može učiniti dajući prijevozniku fizičko posjedovanje robe na način i na mjestu primjereno ugovorenim uvjetima transporta. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavač ne jamči da će roba stići do odredišnog mjesta u solidnom stanju, u navedenoj količini ili zaista uopće. To je zbog prijenosa rizika s prodavatelja na kupca kada robu isporuči kupcu predajući je prijevozniku; prodavatelj ipak mora ugovoriti prijevoz robe od isporuke do dogovorenog odredišta.

 • DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavatelj isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na dolaznom prijevoznom sredstvu spremnom za istovar u imenovanom odredišnom mjestu ili na dogovorenom mjestu unutar tog mjesta, ako je dogovorena bilo koja takva točka. Prodavatelj snosi sve rizike povezane s dovođenjem robe do određenog mjesta odredišta ili do dogovorenog mjesta unutar tog mjesta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isti.

 • DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znači da prodavatelj isporučuje robu - i prenosi rizik - na kupca kada je roba jednom istovarena iz pristiglog prijevoznog sredstva, stavljena na raspolaganje kupcu na imenovano odredišno mjesto ili na dogovoreno mjesto u tom mjestu , ako je dogovorena bilo koja od navedenih točki.  Prodavatelj snosi sve rizike koji se odnose na dopremu i istovar robe na određeno mjesto odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isti.  DPU je jedino pravilo Incoterms-a koje zahtijeva od prodavatelja da istovari robu na odredištu. Prodavač bi stoga trebao osigurati mogućnost uspostavljanja istovara na navedenom mjestu.  Ako stranke namjeravaju da prodavatelj ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbjegavati DPU pravilo i umjesto njega koristiti DAP.

 • DELIVERED DUTY PAID (DDP) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjenu, na prijevozno sredstvo koje je stiglo, spremno za istovar, na imenovano odredišno mjesto ili na dogovoreno mjesto unutar toga mjesta, ako je ugovorena bilo koja takva točka. Prodavatelj snosi sve rizike povezane s dovođenjem robe do određenog mjesta ili do dogovorenog mjesta unutar tog mjesta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isti.

 

 

Pravila za prijevoz na moru i unutarnjim vodama

 • FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu kada je roba smještena uz brod (npr. na rivi ili barži) koji je kupac imenovao u imenovanoj luci otpreme ili kada prodavatelj nabavi robu koja je već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prilikom transfera robe kada je roba pored broda, a kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu na brodu koji je nominirao kupac u imenovanoj luci otpreme ili nabavi robu koja je već tako isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prijenosa robe kada se roba nalazi na plovilu, a kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

 • COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu na brodu ili nabavlja robu koja je već tako isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja transfera robe kada je roba na plovilu, tako da se smatra da je prodavač izvršio svoju obvezu isporuke robe bez obzira na to je li roba stvarno stigla na odredište u dobrom stanju, u navedena količina.U CFR-u, prodavatelj nema obvezu kupca za kupnju osiguranja: kupcu bi se stoga dobro savjetovalo da kupi neko pokriće za sebe.

 • COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavatelj isporučuje robu kupcu na brodu ili nabavlja robu koja je već tako isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja prilikom transfera robe kada je roba na plovilu, tako da se smatra da je prodavač izvršio svoju obvezu isporuke robe bez obzira na to je li roba stvarno stigla na odredište u dobrom stanju, u navedena količina ili uopće.

 

 

Pročitajte više o pravilima Incoterms® sa službene web stranice Međunarodne trgovačke komore (ICC) gdje možete naručiti i publikaciju “Incoterms® 2020”.
Prijavite se na online trening o pravilima Incoterms® 2020 na icc.academy.

 

 

Ne možete pronaći ono što tražite?

Obratite se jednom od naših stručnjaka za DHL Freight još danas!

Freight Connections

Otkrijte najnovije priče DHL Freight Cestovnog prijevoza I Carinskih Stručnjaka