Navigacija i sadržaj

Tražilica servisnih točaka za preuzimanje i povrate pošiljki za e-trgovinu


Ako ste propustili dostavu, možda ćete moći preuzeti paket na ServicePoint. Za povrat pratite online upute trgovca o tome kako povrat zapakirati i označiti, a zatim na našoj karti pronađite najprikladniju lokaciju za predavanje pošiljke. 

DHL Finder