Navigacija i sadržaj

Tražilica servisnih točaka za preuzimanje i povrate pošiljki za e-trgovinu


DHL Finder

Servisne točke su trgovine za pakete, poštanski uredi i paketomati na prikladnim lokacijama s praktičnim radnim vremenom.

Ako ste propustili kućnu dostavu, možda ćete pošiljku moći preuzeti na najbližoj lokaciji.

Za povrat pratite online upute trgovca o tome kako povrat zapakirati i označiti, a zatim na našoj karti pronađite najprikladniju lokaciju za predavanje pošiljke.