Navigacija i sadržaj

DHL Freight terminali i lokacije


Hrvatska


Pogledajte lokaciju na karti

Business Hours: Monday - Friday 08:00 - 16:00

Broj telefona: +385 072 707 777

Email Address: hr.freight@dhl.com

DHL Freight d.o.o.

Verdijeva ulica 10

51000 Rijeka

Zagreb

Industrijska 20

10431 sveta Nedelja