Navigācija un saturs
Jūsu atrašanās vieta ir  Latvija
vai Izvēlēties citu valsti

Incoterms®


Incoterms® noteikumi visā pasaulē bieži tiek izmantoti starptautiskos un iekšzemes līgumos, atspoguļojot pircēja un pārdevēja savstarpējos pienākumus attiecībā uz izmaksām, risku, atbildību par kravu un regulatīvo atbilstību.

2020. gada versija salīdzinājumā ar 2010. gada versiju


Galvenās izmaiņas

  • DAT (piegādāts terminālī) tiek pārdēvēts par piegādātu izkraušanas vietā (DPU)
  • FCA (bezmaksas pārvadātājs) tagad ļauj sagatavot konosamentus pēc iekraušanas

Citas izmaiņas

  • CIF un CIP (pārvadājumi un apdrošināšana, kura izmaksāta) nosaka jaunus standarta apdrošināšanas noteikumus, taču pircējam un pārdevējam joprojām ir jāapspriež apdrošināšanas līmenis.
  • Ja uzskaitīts, izmaksu sadalījums starp pircēju un pārdevēju tiek norādīts precīzāk — vienā rakstā ir uzskaitītas visas izmaksas, par kurām atbild pārdevējs un pircējs.
  • FCA (bezmaksas pārvadātājs), DAP (piegādāts vietā), DPU (piegādāts izkraušanas vietā) un DDP (piegādāts ar samaksātu muitu) tagad ņem vērā faktu, ka pircējs un pārdevējs organizē savu transportu, nevis izmanto trešo personu.
  • Ar drošību saistītās saistības tagad ir pamanāmākas.
  •  Incoterm® paskaidrojumi lietotājiem ir aizstājuši 2010. gada vadlīnijas, un tie ir izstrādāti, lai lietotājiem tos būtu vieglāk izmantot.
  • Tagad CIP kā noklusējuma apdrošināšanas segums ir nepieciešams ICC A vai līdzvērtīgs risinājums. Saskaņā ar Incoterms® 2010 risinājums bija ICC C. CIF gadījumā joprojām ir nepieciešams apdrošināšanas segums.

2020. gada noteikumi jebkura veida transportam


EXW — no rūpnīcas

Ex WORKS (EXW) jeb no rūpnīcas nozīmē to, ka pārdevējs veic piegādi, nododot preces pircēja rīcībā pārdevēja telpās vai citā nosauktā vietā (piemēram, rūpnīcā, fabrikā vai noliktavā), un šī vieta var būt vai nebūt pircēja telpās. Lai notiktu piegāde, pārdevējam nav jāiekrauj preces paņemšanas transportlīdzeklī, kā arī nav tās jāatmuito eksportam, ja šāda atmuitošana ir piemērojama.

FCA — brīva pārvadāšana

BEZMAKSAS PĀRVADĀTĀJS (FCA) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pircējam vienā no diviem veidiem:

  • Pirmkārt, ja nosauktā vieta ir pārdevēja telpas, preces tiek piegādātas, kad tās tiek iekrautas pircēja nodrošinātajā transportlīdzeklī.
  • Otrkārt, ja nosauktā vieta ir cita vieta, preces tiek piegādātas, kad pēc iekraušanas pārdevēja transportlīdzeklī tās nonāk citā norādītajā vietā un ir gatavas izkraušanai no šī pārdevēja transportlīdzekļa un ir pārvadātāja vai citas pircēja izraudzītas personas rīcībā. 

Neatkarīgi no tā, kura no abām tiek izvēlēta par piegādes vietu, šī vieta norāda vietu, kur risks pāriet pircējam, un laiku, no kura izmaksas sedz pircējs.

CPT — franko piegādes punkts: transports

FRANKO PIEGĀDES PUNKTS: TRANSPORTS (CPT) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces un nodod risku pircējam, nododot preces pārvadātājam, ar kuru pārdevējs ir noslēdzis līgumu, vai nodrošinot šādi piegādātas preces. Pārdevējs var to darīt, nododot pārvadātājam preces fiziskā valdījumā tādā veidā un vietā, kas piemērota izmantotajam transporta veidam. Kad preces ir piegādātas pircējam šādā veidā, pārdevējs negarantē, ka preces sasniegs galamērķi labā stāvoklī, norādītajā daudzumā vai vispār. Tas notiek tāpēc, ka risks no pārdevēja pāriet pircējam, kad preces tiek piegādātas pircējam, nododot tās pārvadātājam; tomēr pārdevējam jāslēdz līgums par preču pārvadāšanu no paņemšanas vietas līdz noteiktajam galamērķim.

CIP — franko piegādes punkts: transports un apdrošināšana

FRANKO PIEGĀDES PUNKTS: TRANSPORTS UN APDROŠINĀŠANA (CIP) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces un nodod risku pircējam, nododot preces pārvadātājam, ar kuru pārdevējs ir noslēdzis līgumu, vai nodrošinot šādi piegādātas preces.  Pārdevējs var to darīt, nododot pārvadātājam preces fiziskā valdījumā tādā veidā un vietā, kas piemērota izmantotajam transporta veidam. Kad preces ir piegādātas pircējam šādā veidā, pārdevējs negarantē, ka preces sasniegs galamērķi labā stāvoklī, norādītajā daudzumā vai vispār. Tas notiek tāpēc, ka risks pāriet no pārdevēja pircējam, kad preces tiek piegādātas pircējam, nododot tās pārvadātājam; bet līgumu par preču pārvadāšanu no piegādes līdz noteiktajam mērķim tomēr slēdz pārdevējs.

DAP- piegādāts līdz vietai

PIEGĀDĀTS LĪDZ VIETAI (DAP) nozīmē to, ka pārdevējs veic piegādi un nodod risku pircējam, kad preces pircēja valdījumā tiek nodotas pienākošajā transportlīdzeklī, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galapunktā vai šī galapunkta noteiktā vietā, ja par šādu vietu ir panākta vienošanās. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā šajā vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un saņemšana galapunktā ir viens un tas pats.

DPU - piegādāts vietā, kas nav izkrauta

PIEGĀDĀTS NEIZKRAUTS (DPU) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces un nodod risku pircējam, kad preces, kad tās ir izkrautas no ienākošā transportlīdzekļa, tiek nodotas pircēja rīcībā norādītajā galamērķī vai noteiktajā galamērķa vietā, ja par šādu vietu ir panākta vienošanās. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar preču piegādi terminālī un to izkraušanu terminālī, kas atrodas norādītajā ostā vai galapunkta vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un saņemšana galapunktā ir vienāda. DPU ir vienīgais Incoterms noteikums, kas prasa pārdevējam izkraut preces galapunktā. Tāpēc pārdevējam būtu jānodrošina, ka tas var organizēt izkraušanu norādītajā vietā. Ja puses paredz, ka pārdevējs neuzņemsies izkraušanas risku un izmaksas, jāizvairās no DPU noteikuma un tā vietā jāizmanto DAP.

DDP - piegāde ar samaksātu muitu norādītā vietā

PIEGĀDE AR SAMAKSĀTU MUITU (DDP) nozīmē, ka pārdevējs nodod preces pircējam, kad tās tiek nodotas pircēja rīcībā, atmuitotas importam pienākošajā transportlīdzeklī, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galapunktā vai šā galapunkta vietā, ja par šādu vietu panākta vienošanās. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar preču nogādāšanu norādītajā galamērķa vietā vai norunātajā vietā šajā vietā. Tāpēc šajā Incoterms noteikumā piegāde un saņemšana galapunktā ir viens un tas pats.

2020. gada noteikumi jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam


FAS — franko pie kuģa

FRANKO PIE KUĢA (FAS) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pircējam, kad preces ir novietotas pie kuģa (piemēram, kuģu piestātnē vai baržā) pircēja norādītajā nosūtīšanas ostā vai kad pārdevējs nodrošina šādi piegādātas preces. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas pie kuģa, un pircējs no šī brīža uzņemas visas izmaksas.

FOB — franko uz kuģa

FRANKO UZ KUĢA (FOB) nozīmē, ka pārdevējs piegādā preces pircējam tā norādītajā kuģī norādītajā ostā vai nodrošina preces, kas jau ir piegādātas šādā veidā. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas kuģī, un no šā brīža pircējs uzņemas visas izmaksas.

CFR — cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

CENA UN VEDMAKSA (CFR) nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces pircējam kuģī vai iegūst šādi piegādātās preces. Preču pazaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa, piemēram, ka tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir izpildījis savu pienākumu piegādāt preces neatkarīgi no tā, vai preces patiešām nonāk galamērķī labā stāvoklī, vai norādītais daudzums vai, protams, vispār. CFR gadījumā pārdevējam pircējam nav pienākuma iegādāties apdrošināšanas segumu: pircējam būtu ieteicams to iegādāties pašam.

CIF — Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

CENA, APDROŠINĀŠANA UN VEDMAKSA (CIF) nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces pircējam kuģī vai nodrošina šādi piegādātas preces. Preču nozaudēšanas vai sabojāšanas risks tiek nodots, kad preces atrodas uz kuģa; proti, tiek uzskatīts, ka pārdevējs ir izpildījis savu pienākumu piegādāt preces neatkarīgi no tā, vai preces patiešām nonāk galamērķī labā stāvoklī un norādītajā daudzumā, un neatkarīgi no tā, vai tās vispār nonāk galamērķī.

Lejupielādēt brošūru ar noteikumiem


ICC apmācība


Lasiet vairāk par noteikumiem oficiālajā Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) vietnē, kur varat arī pasūtīt publikāciju “Incoterms® 2020“.

Reģistrējieties tiešsaistes apmācībai par Incoterms® 2020 noteikumiem vietnē icc.academy.

Jūs varētu interesēt arī