Navigācija un saturs
Jūsu atrašanās vieta ir  Latvija
vai Izvēlēties citu valsti

 

 

Šī paziņojuma par konfidencialitāti tvērums

Deutsche Post AG un tās meitasuzņēmumi, kas darbojas ar zīmolu DHL (turpmāk tekstā — “DHL”), ir gandarīti par to, ka apmeklējāt mūsu tīmekļa vietni un interesējaties par mūsu uzņēmumu, produktiem un pakalpojumiem. Mums ir svarīgi aizsargāt jūsu personas datus visas sadarbības laikā. 

Tālāk mēs paskaidrojam, kādu informāciju vāc DHL, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, un kā tiek izmantota šī informācija.

Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz visiem mūsu pakalpojumu, tīmekļa vietņu, lietotņu, funkciju un citu pakalpojumu lietotājiem visā pasaulē, ja vien netiek piemērots atsevišķs paziņojums par konfidencialitāti. Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz šādu kategoriju personām:

 • Sūtītāji, tostarp to darbinieki, vai personas, kas veic sūtījumu
 • Sūtījuma saņēmēji: jebkura persona, kas saņem sūtījumu
 • Personas, kas izrāda interesi par mums un mūsu pakalpojumiem
 • Biznesa partneri: biznesa partneri, tostarp to darbinieki
 • Potenciālie darbinieki: personas, kas piesakās strādāt pie mums

 

Visi iepriekš minētie subjekti turpmāk tiek apzīmēti ar vārdu “jūs” visos tā locījumos.

 

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjektu”); identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, it īpaši, izmantojot identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus šīs fiziskās personas fiziskajai, fizioloģiskajai, ģenētiskajai, mentālajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei atbilstošus faktorus. Tie ietver tādu informāciju kā, piemēram, jūsu īstais vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un dzimšanas datums. Informācija, kuru nevar saistīt ar jūsu īsto identitāti, piemēram, iecienītākās tīmekļa vietnes vai vietnes lietotāju skaits, netiek uzskatīta par personas datiem.

 • Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz datu apstrādi, ko veic:

  Deutsche Post AG
  Charles-de-Gaulle-Straße 20
  53113 Bonn
  Vācija


  Pārziņa datu aizsardzības speciālists, kontaktinformācija:

  Deutsche Post AG
  Global Data Protection
  53250 Bonn

  Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu.

  Ja jums ir vēl kādi jautājumi par datu aizsardzību saistībā ar mūsu tīmekļa vietni vai tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības nodaļu:


Mūsu apstrādāto datu veidi

Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams konkrētam un atļautam mērķim. 

SAZIŅAS DATI

Informācija, lai sazinātos ar jums, piemēram, tad, kad lietojat kādu no mūsu pakalpojumiem. 

Piemēri: jūsu vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese

PROFILA DATI

Informācija jūsu dhl profilā, piemēram, lai iestatītu jūsu piegādes preferences.

Piemēri: jūsu piegādes preferences, pasūtījums

DATI PAR PIEGĀDI

Informācija, kas sniedz iespēju paņemt sūtījumu un piegādāt to, piemēram, jūsu sūtījuma statuss.

Piemēri: jūsu adrese, sūtījuma dokumenti, sūtījuma numurs.

APTAUJU DATI

Informācija, kura sniegta kādam no mūsu darbiniekiem vai aizpildot tiešsaistes anketu, piemēram, kad zvanāt uz mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

Piemēri: jūs u vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs


Kādi ir personas datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats?

 • Uzņēmums DHL ir apņēmies aizsargāt tā tīmekļa vietņu lietotāju privātumu. Ja apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes lapas, tiek vākti tālāk norādītie dati. IP adrese, datora piekļuves resursdatora nosaukums, tīmekļa vietne, no kuras piekļūstat šai tīmekļa vietnei, to vietņu saraksts, kuras apmeklējāt visos mūsu interneta resursos, jūsu apmeklējuma datums un ilgums, paziņojums par to, vai apmeklējums bija sekmīgs, pārsūtīto datu apjoms, informācija par jūsu izmantotās pārlūkprogrammas tipa un operētājsistēmas identifikācijas datiem.  Šīs informācijas pagaidu uzglabāšana tīmekļa vietnē jūsu apmeklējuma laikā ir nepieciešama, lai jums nodrošinātu šīs tīmekļa vietnes pakalpojumus. Turpmāka uzglabāšana žurnālfailos tiek veikta, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes funkcionalitāti un mūsu IT sistēmu drošību. Minēto kategoriju datu apstrādes juridiskais pamats ir Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Minēto mērķu dēļ, it īpaši, lai garantētu drošību un vienkāršu savienojumu izveidi, mums ir likumīgas intereses apstrādāt šos datus.

  Papildu personas dati, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs vai e-pasta adrese, netiek apkopoti, ja vien šos datus nesniedzat brīvprātīgi, piemēram, aizpildot tiešsaistes kontaktveidlapu reģistrējoties, aptaujās, konkursos vai informācijas pieprasījumos.

  Dati tiek dzēsti, tiklīdz tie vairs nav nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kādam tie tika ievākti. Tīmekļa vietnes nodrošināšanai tas ir brīdis, kad beidzas sesija. Žurnālfaili (piekļuves reģistri) tiek glabāti, lai 24 dienas tiem tiešā veidā varētu piekļūt tikai administratori. Pēc tam tie ir pieejami tikai netieši, atjaunojot no dublējumkopiju lentēm, un tie tiek neatgriezeniski izdzēsti pēc 30 dienām.

  Ciktāl esat iespējojis ģeogrāfiskās lokalizācijas funkcijas savā pārlūkprogrammā, attiecīgi savā operētājsistēmā, mēs izmantosim šos datus, lai piedāvātu atrašanās vietas pakalpojumus (piemēram, tuvākās filiāles, paku stacijas atrašanās vieta utt.). Ģeogrāfiskās lokalizācijas juridiskais pamats saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir jūsu piekrišana, iespējojot attiecīgo funkciju. Mēs neizmantosim šos datus citiem mērķiem. Ja atspējosit šo funkciju, dati tiks savlaicīgi dzēsti.

 • Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili un tiem līdzīgas tehnoloģijas (turpmāk tekstā — “tehnoloģijas”), kas sniedz mums iespēju, piemēram, noteikt, cik bieži tiek apmeklētas mūsu interneta lapas, noteikt apmeklētāju skaitu, konfigurēt mūsu piedāvājumus, lai tie būtu maksimāli ērti un efektīvi, kā arī atbalstīt mārketinga pasākumus.

  Kad piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, konfidencialitātes preferenču centrs informē jūs par to, ka tiek iestatīti tehniski nepieciešamie sīkfaili, turklāt arī par to, ka ir nepieciešama jūsu piekrišana, lai izmantotu noteiktas tehnoloģijas, piemēram, analītiskos sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas.

  Datu apstrāde, izmantojot tehniski nepieciešamos sīkfailus, notiek, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, lai nodrošinātu iespēju lietot mūsu tīmekļa vietni labākajā iespējamā veidā, tīmekļa vietnes pareizu darbību un garantētu ērtas un netraucētas lietošanas iespējas. Šie sīkfaili tiek glabāti tikai tik ilgi, kamēr apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Tie tiek automātiski izdzēsti, tiklīdz aizverat pārlūkprogrammu.

  Turklāt, izmantojot konfidencialitātes preferenču centru, jūs saņemsiet informāciju par to, ka lietojam citas tehnoloģijas (veiktspējas, funkcionālās vai analītiskās tehnoloģijas), lai uzglabātu informāciju par apmeklētājiem, kas atkārtoti piekļūst kādai no mūsu interneta lapām. Šo tehnoloģiju izmantošanas mērķis ir spēt piedāvāt jums optimālas lietošanas norādes, kā arī "atpazīt" jūs un tādējādi spēt parādīt (cik vien iespējams) dažādas interneta lapas un jaunu saturu atkārtotas lietošanas gadījumā. Šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, pamatojoties tikai uz jūsu iepriekš sniegto piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

  Vairāk informācijas, tostarp informāciju par iespēju atsaukt sniegto piekrišanu, varat skatīt konfidencialitātes preferenču centrā

  Papildus tam, kas norādīts preferenču centrā un tikai gadījumā, ja saņemta jūsu piekrišana sīkfailu un citu tehnoloģiju izmantošanai, kā izklāstīts iepriekš, mēs to izmantojam arī tālāk izklāstītajiem mērķiem.

 • 1. Ievads

  Deutsche Post AG (turpmāk tekstā «DHL») jūtas pagodināti, ka esat apmeklējis mūsu sociālo mediju vietnes un interesējies par mūsu uzņēmumu un mūsu produktiem un pakalpojumiem. Tālāk mēs vēlamies jūs informēt par noteiktiem ar datu aizsardzību saistītiem jautājumiem, kas ir spēkā, kad apmeklējat mūsu sociālo mediju vietnes.

  • Mūsu sociālo mediju vietnes nodrošina attiecīgie sociālo mediju platformas operatori saskaņā ar piemērojamajiem lietošanas noteikumiem un nosacījumiem. Attiecīgais platformas operators ir pilnībā atbildīgs par šī profila tehnisko darbību.
  • DHL ir pilnībā atbildīgs par saturu, ko DHL ievieto šajā lapā (piemēram, informāciju par mūsu uzņēmumu, produktiem, pakalpojumiem, konkursiem, kampaņām) un par mūsu mijiedarbību ar mūsu profila apmeklētājiem.
  • Sociālo mediju platformas operatori pārvalda visu platformas IT infrastruktūru. Platforma padara savu privātuma politiku pieejamu lietotājiem, un tai ir atsevišķas attiecības ar reģistrētajiem platformas lietotājiem. Sociālo mediju platformu operatori ir pilnībā atbildīgi par visām datu aizsardzības tēmām, kas saistītas ar jūsu lietotāja profilu, kuram mums nav piekļuves.
  • Mums nav nekādas ietekmes uz datu apstrādi, ko veic sociālo mediju platformu operatori, kuri tos apkopo. Tāpat mums nav informācijas par to, cik lielā mērā, kādiem nolūkiem vai cik ilgi sociālo mediju platformu operatori uzglabā personas datus un, iespējams, analizē, saista vai nodod tos trešajām personām.
  • Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas datus noteiktos apstākļos var apstrādāt arī ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas. Tas var radīt datu aizsardzības risku lietotājiem, jo šādos gadījumos nevar garantēt atbilstošu datu aizsardzības līmeni un ir ierobežota iespēja aizstāvēt datu subjekta tiesības.
  • Lūdzu, skatiet attiecīgās sociālo mediju platformu privātuma politikas un sīkfailu politikas, lai uzzinātu vairāk par to datu apstrādes darbībām un to, kā varat izmantot savas tiesības attiecībā pret sociālo mediju platformu operatoriem.

   Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

   Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy

   Twitter: https://twitter.com/de/privacy

   LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

   YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

   TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=en

  • Ja vēlaties tieši sazināties ar DHL – citiem vārdiem sakot, neiesaistot sociālo mediju platformas, lūdzu, izmantojiet mūsu tīmekļa vietnē esošo saziņas pakalpojumu.

  2. Sazināšanās ar datu pārzini un datu aizsardzības inspektoru

  DHL ir datu pārzinis attiecībā uz informāciju, ko tas ievieto, kā arī par datu apstrādi, kas ietilpst tā atbildības jomā saistībā ar šādiem sociālajiem medijiem:

  Ciktāl tas attiecas uz personas datu apstrādi kā daļu no lapas ieskatiem, par datu apstrādi kopā ar mums ir atbildīgi tālāk norādītie platformas operatori. Kopīga datu apstrāde ir balstīta uz vienošanos starp kopīgiem pārziņiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 26. pantu.

  3. Apstrādes mērķis un juridiskais pamats

  3.1. Datu apstrāde saistībā ar mūsu vietnēm sociālajos medijos

  Mēs izmantojam mūsu vietnes sociālajos medijos, lai informētu jūs, piemēram, par mūsu uzņēmumu, produktiem, pakalpojumiem, kampaņām un konkursiem, kā arī lai sazinātos ar jums par dažādām tēmām un atbildētu uz jūsu jautājumiem. Šajā sakarā veiktā datu apstrāde tiek veikta, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu leģitīmā interese ir sabiedrisko attiecību darbs un komunikācija.

  Sociālo mediju platformas operators publicē jūsu sniegto informāciju mūsu profilā, piemēram, komentārus, atzīmes «Patīk», attēlus un video, un mēs apstrādājam šo informāciju tikai iepriekšminētajiem nolūkiem. Mēs paturam tiesības tikai nepieciešamības gadījumā izdzēst nelegālu saturu. Tas attiecas, piemēram, uz ziņām, kas pārkāpj likumu vai ir nelikumīgas, naida komentāriem, divdomīgiem komentāriem (izteikti seksuāls saturs) vai pielikumiem (piemēram, attēliem vai videoklipiem), kas noteiktos apstākļos pārkāpj autortiesības, privātuma tiesības, krimināllikumu vai Deutsche Post AG ētikas kodeksu.

  Dati tiek vākti arī konkursu rīkošanai un apstrādei. Sīkāka informācija, piemēram, kādi dati tiek apstrādāti un apstrādes mērķis, ir atrodama privātuma paziņojumos un attiecīgā konkursa noteikumos un nosacījumos.

  Ja vēlaties ar mums dalīties ar personas datiem, iesakām sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu

  3.2. Lapas ieskatu datu apstrāde statistikas nolūkos

  Sociālo mediju platformu operatori no Facebook, Instagram un LinkedIn sniedz mums lapas ieskatus, par ko esam kopīgi atbildīgi kopā ar platformu operatoriem. Lapas ieskati ir anonīma statistika, kas tiek ģenerēta noteiktu notikumu rezultātā un ko sociālo mediju platformas izseko, izmantojot sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, kad lietotājs, piemēram, jūs, mijiedarbojas ar mūsu sociālo mediju profilu. Mēs varam izmantot lapas ieskatus, kas nesatur personas datus, lai redzētu, kādam konkrētam saturam kāda personu grupa piekļūst. Tas ļauj mums optimizēt mūsu klātbūtni sociālajos medijos. Tas atspoguļo mūsu likumīgās intereses attiecībā uz notiekošo apstrādi. Ar lapas ieskatiem saistīto datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Vēlamies norādīt, ka datu apstrāde var notikt arī neatkarīgi no tā, vai esat pieteicies vai reģistrējies sociālo mediju platformā. Mēs nevaram ietekmēt sīkfailu un līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu sociālo mediju platformā un šajā sakarā atsaukties uz jūsu kā lietotāja iespējām mainīt savus iestatījumus attiecībā uz saistīto datu apstrādi, izmantojot attiecīgo sīkfailu reklāmkarogu sociālo mediju platformā (piekrišanas sniegšana vai nesniegšana). 

  3.3. Sociālo mediju uzraudzība

  Mēs izmantojam sociālo mediju uzraudzību, lai iegūtu priekšstatu par to, kā tiek skatīts mūsu bizness, mūsu produkti un pakalpojumi, un, pamatojoties uz to, identificētu uzlabojumu iespējas. Tas ietver ziņu analīzi sociālo mediju platformā, pamatojoties uz izmantotajām kanālu saitēm un atbilstošām atsauces saitēm. Šim nolūkam tiks izmantotas tikai tās ziņas, kurām atļaujat pilnu publisku piekļuvi. Personas datu apstrādes juridiskais pamats sociālo mediju uzraudzības ietvaros ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, jo mums ir likumīgas intereses brīvi pieejamos paziņojumos identificēt iespējamos mūsu produktu vai pakalpojumu trūkumus un atbilstoši reaģēt. 

  4. Datu subjekta tiesības

  Jūs varat izmantot savas tiesības, kas noteiktas šajā konfidencialitātes paziņojumā, izmantojot mūsu saziņas veidlapu.

  Ja vēlaties īstenot savas kā datu subjekta tiesības attiecībā pret sociālo mediju platformu operatoriem, lūdzu, izmantojiet platformas operatoru piedāvātās saziņas iespējas sociālo mediju platformās. Ja saņemsim pieprasījumu, kas ietilpst sociālo mediju platformu atbildības jomā, mēs to pārsūtīsim tālākai apstrādei.

  5. Glabāšanas periodi

  Jūsu datu glabāšanas laiks būs atkarīgs no konkrētā apstrādes konteksta un būs balstīts uz datu aizsardzības likumā noteiktajiem parametriem. Visas publiskās ziņas, ko publicējat mūsu profilos, paliks mūsu profilos neierobežotu laiku, ja vien mēs tās neizdzēsīsim, pamatojoties uz sākotnējās ziņas atjauninājumu, likuma pārkāpumu vai mūsu vadlīniju pārkāpumu. Protams, jūs jebkurā laikā varat pats izdzēst savus ierakstus, komentārus un tamlīdzīgus datus vai izmantot savas tiesības pieprasīt, lai mēs tos dzēstu.

  Gadījumā, ja sociālo mediju platformas operatori dzēš jūsu datus, mēs to nevaram ietekmēt, tāpēc atsaucamies uz attiecīgā platformas operatora privātuma politiku.

 • Šajā tīmekļa vietnē piedāvājam uzlabotas lietošanas iespējas, integrējot Google Maps DHL meklētājā. DHL meklētājā varat meklēt mūsu filiāles, paku stacijas un sūtījumu saņemšanas vietas, kas tiek attēlotas Google Maps kartē. Lietojot Google Maps, iespējams, personas dati var tikt pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Eiropas Kopienu Tiesa neuzskata, ka ASV tiek nodrošināta piemērota līmeņa datu aizsardzība. It īpaši pastāv risks, ka jūsu datiem kontroles un pārraudzības nolūkā var piekļūt ASV iestādes un ka nav pieejami efektīvi juridiskie tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Šāda datu pārsūtīšana notiks, iepriekš informējot jūs vai vienojoties ar jums. Pirms Google Maps aktivizēšanas un datu pārsūtīšanas uz ASV mēs lūgsim skaidru jūsu piekrišanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punktu saistībā ar VDAR 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Mēs nevaram ietekmēt turpmāko datu apstrādi, ko veic Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV). Aicinām skatīt Google konfidencialitātes politiku. Jūsu piekrišana tiks lūgta katru reizi, kad atkal apmeklēsit tīmekļa vietni. Protams, informāciju par DHL atrašanās vietām varat iegūt, arī neizmantojot Google Maps. 

Līguma izpilde

Mums ir nepieciešami personas dati arī pirms līguma noslēgšanas un saistībā ar līgumu, lai sniegtu mūsu pakalpojumus un izpildītu saistības, kas izriet no līgumiem, kas noslēgti ar jums.

Vietnē dhl.com mēs nodrošinām šādus pakalpojumus:

 1. Uzzināt cenu
 2. DHL uzņēmumiem
 3. Track & Trace
 4. Nosūtīt tūlīt
 5. Klientu apkalpošana
 • Lai sazinātos ar jums e-pastā vai pa tālruni un izteiktu piedāvājumu, varat izmantot vienu no mūsu pakalpojumiem Uzzināt cenu . Atkarībā no valsts, kurā dzīvojat, un lai novirzītu jūs pie atbilstošās DHL ekspertu grupas vai rīka, mēs jautāsim jums, vai vēlaties sūtīt pakas vai dokumentus, kravu/transportu vai starptautisko biznesa pastu un vai pārstāvat uzņēmumu vai esat privātpersona. 

  Pamatojoties uz šo informāciju, jūsu pieprasījums tiks novirzīts uz mūsu uzņēmuma struktūrvienībām  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket], un jūs nekavējoties saņemsit produkta karti ar cenu un citu informāciju no tās uzņēmuma struktūrvienības (vai struktūrvienībām), kuras piedāvājums vislabāk atbilst jūsu pieprasījumam. Mēs varētu jums jautāt arī šādu informāciju: nosūtītāja un saņēmēja valsts, ieskaitot pilsētu un pasta indeksu (mums ir nepieciešama aptuvena informācija par nosūtīšanas un saņemšanas valsti, lai sniegtu jums pēc iespējas precīzāku nosūtīšanas piedāvājumu), kā arī sūtījuma svars un izmēri. Atkarībā no jūsu pieprasījuma mēs varētu jautāt arī par skaitu, par to, vai sūtījumā ir dokumenti vai bīstamas preces un vai sūtījumu var likt paletē vai kaudzē. Šī informācija tiek pārsūtīta arī vienai no mūsu uzņēmuma struktūrvienībām  [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] , un jūs nekavējoties saņemsit produkta karti ar cenu un citu informāciju par jūsu sūtījumu un neobligātajiem papildinājumiem.

  Noklikšķinot uz pogas “Turpināt ar rezervāciju”, notiks novirzīšana uz attiecīgās uzņēmuma struktūrvienības  rezervēšanas rīka sistēmu [MyDHL+myDHLiMyDHL Parcel]. Tādējādi vietnē dhl.com pamatā netiek ne vākti, ne citādi apstrādāti jūsu personas dati saistībā ar pakalpojumu Uzzināt cenu. Taču, ja dati tomēr tiek uzskatīti par personas datiem, piemēram, pilsēta un pasta indekss, juridiskais pamats attiecībā uz tiem ir noslēgtais līgums (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un leģitīma interese nosūtīt pēc iespējas precīzāku mūsu piedāvājumu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

  Ja nav jāievēro likumā vai līgumā noteiktie uzglabāšanas periodi, jūsu pieprasījums tiks uzglabāts ne ilgāk kā 30 dienas attiecīgajā uzņēmuma struktūrvienībā, kas sagatavoja galīgo piedāvājumu, kā pierādījums atbilstošai apstrādei un turpmākai pakalpojumu optimizēšanai. Vietnē dhl.com attiecīgie dati tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja ir izmantots drošas sūtīšanas pakalpojums un jūs tos neizdzēšat pirms šī termiņa.

 • Ja lietojat pakalpojumu DHL uzņēmumiem , mēs jautāsim jums par sūtījumu mērķi, daudzumu un sūtīšanas biežumu. Pamatojoties uz šo informāciju un jūsu sūtīšanas vajadzībām, jūsu pieprasījums tiks nosūtīts mūsu uzņēmuma struktūrvienībām [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket]  un piešķirts tām, kuru pakalpojumi vislabāk atbilst jūsu prasībām. Lai pēc iespējas drīzāk sazinātos ar jums, mēs lūgsim jums norādīt arī uzņēmuma nosaukumu, jūsu vārdu, uzvārdu, uzņēmuma adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Arī šie dati tiks pārsūtīti attiecīgajām uzņēmuma struktūrvienībām un ir nepieciešami, lai veiktu darbības pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un/vai nolūkā izpildīt līguma noteikumus. Tādējādi juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

  Ja nav jāievēro likumā vai līgumā noteiktie uzglabāšanas periodi, jūsu pieprasījums tiks uzglabāts ne ilgāk kā 30 dienas attiecīgajā uzņēmuma struktūrvienībā, kas sagatavoja galīgo piedāvājumu, kā pierādījums atbilstošai apstrādei un turpmākai pakalpojumu optimizēšanai.

 • Lai sekotu jums adresētajiem sūtījumiem vai jūsu nosūtītajiem sūtījumiem, kā arī skatītu paredzamo piegādes laiku, varat izmantot pakalpojumu Track and Trace.  Šādā nolūkā izsekošanas informācija tiek nosūtīta attiecīgajai uzņēmuma struktūrvienībai  [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain], lai noskaidrotu sūtījuma statusu. No attiecīgās uzņēmuma struktūrvienības jūs saņemsit arī visu svarīgo detalizēto informāciju par savu sūtījumu. Turklāt sūtītājs vai saņēmējs var saņemt arī turpmāku informāciju par attiecīgo sūtījumu e-pastā vai īsziņā. Šādā nolūkā var tikt uzglabāta paziņojuma saņēmēja adrese vai mobilā tālruņa numurs, un var tikt aktivizēts paziņojums. Ņemot vērā minēto, personai, kas ievada datus, ir jānodrošina, lai paziņojuma saņēmējs piekristu tam, ka tiek apstrādāta e-pasta adrese, mobilais tālruņa numurs un paziņojums.

  Sūtījuma izsekošanas ietvaros tiek apstrādāti šādi dati: sūtījuma numurs, sūtītāja vārds, uzvārds un adrese, saņēmēja vārds, uzvārds un adrese, sūtītāja/saņēmēja e-pasta adrese, ja ir norādīta, alternatīvā saņēmēja vārds, uzvārds un adrese, ja tāds tiek izmantots, sūtītāja klienta dati, produkta vai pakalpojuma nosaukums, sūtījumu vēsture, saņēmēja paraksts, apstiprinājums par to, ka ir pārbaudīts minimālais vecums (vismaz 16/18 gadi).

  Datu apstrādes mērķis ir līguma izpilde, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

  Lai nodrošinātu ērtāku sūtījumu izsekošanas funkcijas lietošanu, DHL automātiski ģenerē sarakstu, kurā ir norādīts pēdējais sūtījumu meklēšanā meklētais sūtījuma numurs. Šī funkcija nodrošina to, ka sūtījuma numurs nav jāievada atkārtoti, kad pārbaudāt sava sūtījuma piegādes statusu. Tāpēc varat nosaukt katru sūtījumu atbilstoši savām preferencēm (“Sūtījuma nosaukums"). Šādā nolūkā lietotne sīkfailā saglabā pēdējo meklēto sūtījumu sarakstu. 

 • Mūsu pakalpojums Nosūtīt tūlīt novirza jūs uz dažādiem mūsu uzņēmuma struktūrvienību [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] klientu portāliem (piemēram, MyDHL+, DHL eCommerce tīmekļa portāls, my DHLi vai DHL Interactive). Varat turpināt arī kā viesis, un jūs tiksit novirzīts uz to mūsu uzņēmuma struktūrvienību, kas vislabāk izpildīs jūsu sūtīšanas vajadzības. Jebkurā gadījumā šajā posmā mēs neapstrādāsim jūsu personas datus. Tas pats attiecas uz atkārtotas piegādes ieplānošanu. Pēc dažiem jautājumiem par jūsu sūtījumu jūs tiksit novirzīts uz mūsu klientu portāliem, kur varat noformēt atkārtotu piegādi, precizējot informāciju.

 • Ar mums var sazināties jebkurā laikā, vēršoties mūsu klientu apkalpošanas dienestā. Atkarībā no attiecīgās uzņēmuma struktūrvienības jūs tiksit pārvirzīts tieši uz attiecīgās struktūrvienības tīmekļa vietni, vai mēs jums iepriekš lūgsim aizpildīt kontaktinformācijas veidlapu, kurā tiek pieprasīti tālāk norādītie dati, kas pēc tam tiek pārsūtīti attiecīgajai atbildīgajai uzņēmuma struktūrvienībai: jūsu klienta atsauces numurs, jūsu vārds, uzvārds, jūsu uzņēmuma nosaukums, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs, valsts/reģions un nozare, kurā strādājat. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, jo šī apstrāde tiek veikta, lai sagatavotu vai izpildītu līgumu. Turklāt jūs sniedzat datus brīvprātīgi, lai sazinātos ar mums; tāpēc arī jūsu piekrišana ir juridisks pamats, VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

  Papildus jums ir iespēja piekrist saņemt reklāmas e-pasta ziņojumus par mūsu pakalpojumiem. Šādā nolūkā mēs pārsūtām jūsu kontaktinformāciju arī mūsu uzņēmuma struktūrvienībām [DHL ExpressDHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Paket] . Šīs darbības juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija par datu aizsardzību saistībā ar konkrētiem pakalpojumiem un produktiem ir pieejama attiecīgās nodaļas klientu portālā un/vai attiecīgajā lokālajā paziņojumā par konfidencialitāti.


Apstrāde reklāmas nolūkos

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa lapu, mēs piedāvājam plašu un dažādu informāciju par DHL, mūsu produktiem, pakalpojumiem un pasākumiem. Jo īpaši varat saņemt informāciju par mūsu:

 1. Pasākumiem un tīmekļsemināriem
 2. Delivered.
 3. Spotlight
 4. Informatīvie biļeteni
 • Ja vēlaties piedalīties kādā no mūsu pasākumiem un/vai tīmekļsemināriem, jūs tiksit novirzīts uz atbilstošo reģistrācijas lapu. Tur pamatā tiek vākti šādi personas dati: jūsu vārds, uzvārds, jūsu e-pasta adrese un informācija par jūsu galveno kontaktpersonu uzņēmumā DHL. Atkarībā no attiecīgās nozares, iespējams, mēs lūgsim norādīt arī jūsu uzņēmuma nosaukumu, jūsu amatu un to, vai iepriekš esat veicis darījumus ar DHL. Juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā, jo šī apstrāde tiek veikta, lai izpildītu līgumu (pasākuma apmeklēšana).

 • Jums ir iespēja piekrist saņemt reklāmas e-pasta ziņojumus par mūsu pakalpojumiem. Šādā nolūkā mēs pārsūtām jūsu kontaktinformāciju arī mūsu uzņēmuma struktūrvienībām [DHL Global ForwardingDHL FreightDHL eCommerceDHL Supply Chain]. Šīs darbības juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas atrodas Spotlight e-pasta ziņojuma apakšā. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu attiecībā uz nākotni, izmantojot norādīto kontaktadresi.

 • Ja abonējat DHL Spotlight , lai pirmais uzzinātu par jauniem rakstiem, mēs saglabājam jūsu e-pasta adresi, un tā netiek izmantota nevienam citam mērķim. Šīs darbības juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas atrodas Spotlight e-pasta ziņojuma apakšā. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu attiecībā uz nākotni, izmantojot norādīto kontaktadresi. Ja anulēsit Spotlight abonementu vai atsauksit savu piekrišanu, attiecīgie dati tiks noņemti no adresātu saraksta vai bloķēti, un šajos nolūkos vairs netiks apstrādāti.

  Neskatoties uz iepriekš minēto, ja esat DHL esošais klients, jūsu pasta dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese) tiks apstrādāti, lai sazinātos ar jums un sniegtu jaunāko informāciju par mūsu piedāvājumiem, jaunumiem, produktiem un pakalpojumiem. Izņemot esošo piekrišanu, kas izteikta, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu, mēs apstrādāsim jūsu e-pasta adresi tikai tāpēc, lai sniegtu jums informāciju par DHL produktiem un līdzīgiem produktiem. Juridiskais pamats iepriekš minētajai apstrādei, kas tiek veikta ar mērķi sniegt jums jaunāko informāciju par mūsu un līdzīgiem produktiem, ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Klientu datu apstrāde tiešajiem mārketinga mērķiem tiek uzskatīta par likumīgu interesi. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret minēto apstrādi. Lai izmantotu savas tiesības, vienkārši sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta sadaļā "Kas ir atbildīgs?".

 • Ja reģistrējaties, lai saņemtu kādu no mūsu informatīvajiem biļeteniem, mums ir tiesības šim nolūkam izmantot jūsu e-pasta adresi. Šīs datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Jūs jebkurā laikā varat anulēt informatīvā biļetena abonementu, noklikšķinot uz attiecīgās saites, kas atrodas informatīvā biļetena apakšā. Jūs varat arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu attiecībā uz nākotni, izmantojot norādīto kontaktadresi. Ja anulēsit mūsu e-pasta saziņu vai atsauksit savu piekrišanu, attiecīgie dati tiks noņemti no adresātu saraksta vai bloķēti, un šajos nolūkos vairs netiks apstrādāti.
  Jūsu e-pasta adreses iekļaušana bloķēšanas sarakstā tiek veikta, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās intereses: turpmāk jums nesūtīsim nekādu informāciju pa e-pastu.

Datu uzglabāšana un trešās puses

 • Karjeras iespējas DHL Group strukūrvienībās ir tikpat daudzveidīgas kā mūsu ekspertu komandas visā pasaulē. Ar vairāk nekā 594 000 darbinieku 220 valstīs un teritorijās, DHL vieno cilvēkus, padarot viņu dzīvi labāku. Ja vēlaties pieteikties uz kādu no mūsu atvērtajām darba vietām, Jūs atradīsiet vairāk informācijas, arī par datu aizsardzību,  čia.

 • Mēs glabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu mērķus, līgumus un ievērotu visus juridiskos pienākumus. Uzglabāšanas periods katrā valstī var atšķirties, pamatojoties uz attiecīgajā valstī piemērojamiem tiesību aktiem.

  Mēs pastāvīgi cenšamies samazināt datu uzglabāšanas periodu, kur tas ir iespējams saskaņā ar mērķi, tiesību aktiem vai līgumiem. Dati, ko vācam, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, tiks glabāti, līdz jūs atsauksit savu piekrišanu.

 • DHL nekopīgo, nepārdod, nepārsūta vai citādi neizplata jūsu personas datus trešām personām un arī turpmāk to nedarīs, ja vien tas nav paredzēts tiesību aktos, ja vien tas nav nepieciešams līguma mērķim vai ja vien jūs neesat devis nepārprotamu piekrišanu to darīt. Piemēram, pasūtot produktus, var būt nepieciešams nodot tālāk jūsu adresi un pasūtījuma datus mūsu līgumslēdzējiem. Papildinformācija par datu aizsardzību saistībā ar konkrētiem pakalpojumiem un produktiem ir pieejama attiecīgajā klientu portālā.

  Taču, saistībā ar šajā paziņojumā par konfidencialitāti izklāstīto datu apstrādi un norādīto attiecīgo juridisko pamatu, DHL pārsūtīs datus tālāk norādīto kategoriju saņēmējiem.

  • DHL Group uzņēmumi: pārsūtīšana DHL Group ietvaros ir nepieciešama, lai tās juridiskās personas un koplietošanas pakalpojumu centri varētu nodrošināt un uzlabot mūsu pakalpojumus (piemēram, Uzzināt cenu vai Biežo sūtījumu pakalpojumi). Pārsūtīšana var notikt arī tāpēc, lai pārvaldītu mūsu attiecības ar jums, identificētu jūs, atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un nodrošinātu atbilstību jūsu konfidencialitātes tiesībām.
  • Trešo pušu biznesa partneri: Trešo pušu biznesa partneriem tiek pārsūtīti tikai tie dati, kuru pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un/vai lai izpildītu mūsu līgumsaistības.
  • Apstrādātāji, kas ir trešās puses: tie apstrādā datus un tiem ir līgumā noteikts pienākums nodrošināt stingru konfidencialitāti saskaņā ar VDAR 28. pantu. DHL saglabā atbildību par jūsu personas datu aizsardzību šādos apstākļos. Biznesa partneri ievēro DHL norādījumus, un to garantē tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kā arī pārbaudes un kontrole.
  • Publiskas iestādes: pārsūtīšana ir nepieciešama saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (piemēram, lai izpildītu juridisku pienākumu sūtījuma apstrādes laikā).

  Jūsu dati ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) tiek pārsūtīti citiem DHL Group uzņēmumiem, trešo pušu biznesa partneriem vai publiskām iestādēm tikai tad, ja tas ir atļauts piemērojamos datu aizsardzības tiesību aktos. Šādos gadījumos mēs pārliecināsimies par to, lai, nodrošinot jūsu datu pārsūtīšanu, tiktu veikti atbilstoši drošības pasākumi (piemēram, saistoši korporatīvie noteikumi, līguma standartklauzulas).


Kādas ir manas kā datu subjekta tiesības?

Jums ir tālāk norādītās tiesības.

Varat pieprasīt informāciju par to, kādi personas dati tiek uzglabāti

Varat pieprasīt, lai mēs labojam, dzēšam vai bloķējam jūsu personas datus, ja šīs darbības ir atļautas tiesību aktos un atbilst esošajiem līguma nosacījumiem.

Varat pieprasīt nosūtīt jūsu iesniegtos personas datus strukturētā, bieži lietotā un mašīnlasāmā formātā.

Varat iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei. 

 • Savu informāciju varat iegūt, sazinoties ar datu aizsardzības nodaļu šeit:

 • Tiesības iebilst attiecas uz visu personas datu apstrādi, kuras pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā.


Kā tiek nodrošināta datu drošība?

DHL ļoti nopietni izturas pret jūsu datu drošību. Lai jūsu dati būtu drošībā, uzņēmumā ir ieviestas dažādas stratēģijas, kontrole, politikas un pasākumi. Mēs rūpīgi pārskatām uzņēmuma drošības pasākumus. Tiek izmantoti tādi drošības pasākumi kā ugunsmūri, tīkla pretielaušanās sistēmas un lietotņu pārraudzība. Uzglabājot un pārsūtot jūsu datus, mēs tos aizsargājam, vajadzības gadījumā izmantojot pseidonimizācijas un šifrēšanas metodes. Piemēram, jūsu dati tiek uzglabāti drošā darbības vidē, kas nav pieejama publiski. Atsevišķos gadījumos jūsu personas dati pārraides laikā tiek šifrēti, izmantojot Secure Socket Layer (SSL) tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka datora un DHL serveru saziņai tiek izmantota apstiprināta šifrēšanas procedūra, ja jūsu pārlūkprogramma atbalsta SSL. Savās ēkās un sertificētajos datu centros mēs nodrošinām stingru fiziskās piekļuves kontroli.

Mūsu drošības stratēģijas ietvaros esam izveidojuši auditēšanas programmas, lai pārliecinātos, vai mūsu sistēmas un pakalpojumi atbilst DHL informācijas drošības politikai un arī standartam ISO 27001.

Turklāt mēs pastāvīgi veicam vairākus pasākumus, lai samazinātu risku, piemēram, (bet neaprobežojoties ar) regulāru darbinieku apmācību un incidentu simulēšanas treniņus, ko organizē mūsu kiberaizsardzības centrs.

Ja vēlaties sazināties ar DHL, izmantojot e-pastu vai saziņas formas, vēlamies norādīt, ka nav iespējams garantēt nosūtītās informācijas konfidencialitāti. (E-pasta) ziņojumu saturu var izlasīt trešās personas. Tādēļ mēs iesakām sūtīt mums konfidenciālu informāciju tikai pa pastu.

 • Papildinformācija par datu aizsardzību saistībā ar konkrētiem pakalpojumiem un produktiem ir pieejama attiecīgajā klientu portālā.

 • "DHL Group Privātuma politika" nosaka grupas mēroga standartus datu apstrādei, īpašu uzmanību pievēršot t.s. trešo valstu pārsūtījumiem, t.i., personas datu pārsūtīšanai uz valstīm ārpus ES, kurām nav atbilstoša līmeņa datu aizsardzības. Ja vēlaties uzzināt vairāk par "DHL Group datu aizsardzības politiku", lejupielādējiet šo dokumentu:

  DHL Group Privātuma politika

Nodaļu paziņojums par konfidencialitāti vai noteikumi un nosacījumi


Izmaiņas paziņojumā par konfidencialitāti

DHL patur tiesības jebkurā brīdī mainīt paziņojumu par konfidencialitāti ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā. Lai uzzinātu informāciju par izmaiņām, regulāri skatiet šo dokumentu. Izmantojot DHL tīmekļa vietnes, jūs piekrītat šī paziņojuma par konfidencialitāti noteikumiem.

Šis paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts:

03/06/2023