Cienījamais Lietotāj,

Jūs apmeklējat šo vietni ar pārlūkprogrammu, kas, iespējams, nenodrošina optimālāko pieredzi.

Jūs joprojām varat turpināt, taču, lai vislabāk izmantotu šo lapu, iesakām izmantot Edge, Firefox un Chrome.

SAZINĀTIES AR MUMS

Man ir jautājums par ...
Sūtījuma izsekošana
Klientu apkalpošana
Pārdošana
Prese un karjeras iespējas

Levadiet savu izsekošanas kodu

Lūdzu, ievadiet vismaz vienu izsekošanas kodu.

Es zinu, ar kuras struktūrvienības ekspertiem es vēlos runāt ...
DHL Parcel / DHL eCommerce
Mans pieprasījums ir par...
Pakas vai dokumentus
Kravas/Transports Vairāk par 31,5 kg
Starptautiskais biznesa pasts
Risinājumi un īpašā kompetence
Es esmu ...
Biznesa klients
Privātpersona
Es vēlos nosūtīt...
Vienreizēju sūtījumu
Liela apjoma
Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk

Deutsche Post International ir jūsu partneris ar starptautisko biznesa pastu saistītu pakalpojumu jomā.

Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Es esmu ...
Biznesa klients
Privātpersona
Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Nosūtīt, izmantojot šādu transportu:
Gaisa transports
Jūras transports
Autotransports
Dzelzceļa transports
Neesmu pārliecināts
Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu par gaisa transportu atbildīgie kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Vienreizējs sūtījums

Viens sākumpunkts & galapunkts

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Vai zvaniet uz mūsu DHL Global Forwarding biroju Latvijā pa tālruni:

Rīgā: +371 67715794

Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu par jūras transportu atbildīgie kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Vienreizējs sūtījums

Viens sākumpunkts & galapunkts

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Vai zvaniet uz mūsu DHL Global Forwarding biroju Latvijā pa tālruni:

Rīgā: +371 67715794

Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu par autotransportu atbildīgie kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

Vienreizējs sūtījums

Viens sākumpunkts & galapunkts

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Vai zvaniet uz mūsu DHL Freight biroju Latvijā pa tālruni 

+371 67715535

Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena : 08:30 - 17:15

Vienreizējs sūtījums vai regulāri pārvadājumi?

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu par sūtījumiem ar dzelzceļa transportu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Vienreizējs sūtījums

Viens sākumpunkts & galapunkts

Regulāra pārvadāšana

Tostarp vairāki sākumpunkti & galapunkti

Vai zvaniet uz mūsu DHL Global Forwarding biroju Latvijā pa tālruni:

Rīgā: +371 67715794

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Vai zvaniet uz mūsu DHL Global Forwarding biroju Latvijā pa tālruni:

Rīgā: +371 67715794

Vai jūs esat ...
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Mazāk par 250 darbiniekiem
Lielais uzņēmums Vairāk par 250 darbiniekiem
Izvēlēties risinājumu
Noliktavas pakalpojumi
Transportēšana un izplatīšana
Integrētā loģistika
Muita, drošība un apdrošināšana
Zaļā loģistika
Redzamība un riska pārvaldība
Izvēlēties noliktavas pakalpojumu risinājumu
DHL Warehousing Koplietotas vai īpaši paredzētas noliktavas pakalpojumi un preču izplatīšana

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties transportēšanas un izplatīšanas risinājumu
Starpkontinentāls multimodāls transports
Eiropas mēroga
Izvēlēties starpkontinentāla multimodāla transporta risinājumu
DHL SeAir Multimodāls gaisa un jūras transports
DHL Door-to-More Tiešās izplatīšanas risinājumi

DHL SeAir

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Door-to-More

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties Eiropas mēroga risinājumu
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport (Pārvaldīts sauszemes transports Eiropā)
DHL Freight Special Transports Negabarīta vai smaga krava Eiropā

DHL Freight Euronet

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Freight Special Transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

Izvēlēties integrētās loģistikas risinājumu
DHL Lead Logistics Partner Visas piegādes ķēdes un tās darbības pārraudzība
DHL International Supply Chain (ISC) Kravu konsolidācija sākumpunktā un kravu vadības pakalpojumi galapunktā
DHL Industrial Projects Projekta loģistika negabarīta kravai
DHL Trade Fairs & Events Pilnībā integrēta pasākumu loģistika
DHL Wine & Spirits Logistics Specializēta transportēšana vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarei
DHL Food Logistics Pārtikas, augļu, dārzeņu un augļu un vairumtirdzniecības loģistika Eiropā
DHL Perishable Logistics Optimāli apstākļi ātri bojājošos preču transportēšanai un ātri bojājošos preču transportēšanas noteikumu ievērošana
DHL LifeConEx Paaugstinātas maksas un pielāgoti kravu pārvadājumi ar temperatūras kontroli

DHL Lead Logistics Partner

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Industrial Projects

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Trade Fairs & Events

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Wine & Spirits Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Food Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Perishable Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL LifeConEx

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties muitas, drošības vai apdrošināšanas risinājumu
DHL Customs Services Muitas starpniecības (brokeru) pakalpojumi
DHL Customs Consulting Konsultēties par muitas darbībām, novērtēt riskus un uzlabot muitas darbības
DHL Cargo Insurance Visaptveroša kravu apdrošināšana
DHL Security Services Visaptverošs drošības risku novērtējums
DHL Customs Services

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Customs Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Cargo Insurance

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Security Services

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties zaļās loģistikas risinājumu
Atskaišu sagatavošana par oglekļa dioksīda emisijām
Jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizēšana
Oglekļa dioksīda emisiju kompensēšana
Izvēlēties oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanas risinājumu
DHL Carbon Calculator Ar transportu saistīto emisiju kalkulators
DHL Carbon Report Atskaite par transporta un loģistikas ekoloģiskās pēdas nospiedumu
DHL Carbon Dashboard Visas jūsu piegādes ķēdes grafiskā modelēšana
DHL Quick Scan Īsumā par oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti

DHL Carbon Calculator

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Report

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Dashboard

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Quick Scan

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizācijai
DHL Green Danmar Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvs jūras transports
DHL Freight EuroLine Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvas pilnas (FTL) un daļējas (PTL) automašīnu kravas
DHL Logistics Consulting Tīkla optimizācija, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu

DHL Green Danmar

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Freight EuroLine

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanai
Express Parcel sūtījumiem
Kravas/Transports sūtījumiem

Express Parcel sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Kravas/Transports sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlieties redzamības un riska pārvaldības risinājumu
DHL SmartSensor Nodrošiniet sava sūtījuma pilnīgu redzamību
DHL Resilience360 Piegādes ķēdes risku novērtēšanas rīki

DHL SmartSensor

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL SmartSensor   jums sazināsies.

DHL Resilience360

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Resilience360 ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu
Noliktavas pakalpojumi
Transportēšana un izplatīšana
Integrētā loģistika
Konsultēšanas un vadības pakalpojumi
Muita, drošība un apdrošināšana
Zaļā loģistika
Redzamība un riska pārvaldība
Izvēlēties noliktavas pakalpojumu risinājumu
DHL Warehousing Koplietotas vai īpaši paredzētas noliktavas pakalpojumi un preču izplatīšana

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties transportēšanas un izplatīšanas risinājumu
Starpkontinentāls multimodāls transports
Eiropas mēroga
Izvēlēties starpkontinentāla multimodāla transporta risinājumu
DHL SeAir Multimodāls gaisa un jūras transports
DHL Door-to-More Tiešās izplatīšanas risinājumi

DHL SeAir

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Door-to-More

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties Eiropas mēroga risinājumu
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport (Pārvaldīts sauszemes transports Eiropā)
DHL Freight Special Transports Negabarīta vai Smagsvara krava Eiropā

DHL Freight Euronet

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Freight Special Transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

Izvēlēties konsultēšanas un vadības pakalpojumu
DHL Logistics Consulting Stratēģiski norādījumi piegādes ķēdes plānošanas un darbības optimizācijai

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties integrētās loģistikas risinājumu
DHL Lead Logistics Partner Visas piegādes ķēdes un tās darbības pārraudzība
DHL International Supply Chain (ISC) Kravu konsolidācija sākumpunktā un kravu vadības pakalpojumi galapunktā
DHL Industrial Projects Projekta loģistika negabarīta kravai
DHL Trade Fairs & Events Pilnībā integrēta pasākumu loģistika
DHL Wine & Spirits Logistics Specializēta transportēšana vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarei
DHL Food Logistics Pārtikas, augļu, dārzeņu un augļu un vairumtirdzniecības loģistika Eiropā
DHL Perishable Logistics Optimāli apstākļi ātri bojājošos preču transportēšanai un ātri bojājošos preču transportēšanas noteikumu ievērošana
DHL LifeConEx Paaugstinātas maksas un pielāgoti kravu pārvadājumi ar temperatūras kontroli

DHL Lead Logistics Partner

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Industrial Projects

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Trade Fairs & Events

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Wine & Spirits Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Food Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Perishable Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL LifeConEx

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties muitas, drošības vai apdrošināšanas risinājumu
DHL Customs Services Muitas starpniecības (brokeru) pakalpojumi
DHL Customs Consulting Konsultēties par muitas darbībām, novērtēt riskus un uzlabot muitas darbības
DHL Cargo Insurance Visaptveroša kravu apdrošināšana
DHL Security Services Visaptverošs drošības risku novērtējums
DHL Customs Services

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Customs Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Cargo Insurance

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Security Services

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties zaļās loģistikas risinājumu
Atskaišu sagatavošana par oglekļa dioksīda emisijām
Jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizēšana
Oglekļa dioksīda emisiju kompensēšana
Izvēlēties oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanas risinājumu
DHL Carbon Calculator Ar transportu saistīto emisiju kalkulators
DHL Carbon Report Atskaite par transporta un loģistikas ekoloģiskās pēdas nospiedumu
DHL Carbon Dashboard Visas jūsu piegādes ķēdes grafiskā modelēšana
DHL Quick Scan Īsumā par oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti

DHL Carbon Calculator

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Report

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Dashboard

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Quick Scan

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizācijai
DHL Green Danmar Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvs jūras transports
DHL Freight EuroLine Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvas pilnas (FTL) un daļējas (PTL) automašīnu kravas
DHL Warehousing Inovatīvas noliktavas pakalpojumu zaļās tehnoloģijas
DHL Logistics Consulting Tīkla optimizācija, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu

DHL Green Danmar

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Freight EuroLine

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanai
Express Parcel sūtījumiem
Kravas/Transports sūtījumiem

Express Parcel sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Kravas/Transports sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

PRESE

Ja esat žurnālists vai mediju nozares profesionālis, mūsu preses pārstāvji labprāt palīdzēs, atbildot uz jūsu ar medijiem saistītajiem jautājumiem un apmierinot nepieciešamību pēc informācijas.

KARJERAS IESPĒJAS

Karjeras iespējas Deutsche Post DHL Group strukūrvienībās ir tikpat daudzveidīgas kā mūsu ekspertu komandas visā pasaulē. Ar vairāk nekā 400 000 darbinieku 220 valstīs un teritorijās, DHL vieno cilvēkus, padarot viņu dzīvi labāku.

Izvēlieties redzamības un riska pārvaldības risinājumu
DHL SmartSensor Nodrošiniet sava sūtījuma pilnīgu redzamību
DHL Resilience360 Piegādes ķēdes risku novērtēšanas rīki

DHL SmartSensor

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL SmartSensor   jums sazināsies.

DHL Resilience360

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Resilience360 ar jums sazināsies.

SŪTĪJUMA IZSEKOŠANA 

SAZINĀTIES AR KLIENTU APKALPOŠANAS NODAĻU

VAI SŪTĀT STARPTAUTISKO PASTU LIELĀ APJOMĀ – LĪDZ 2 KG?

Biznesa klienti

Privātpersonas

VAI SŪTĀT PAKAS VAI DOKUMENTUS – LĪDZ 31,5 KG?

BIZNESA KLIENTI, KAS SŪTA KRAVAS / SAUSZEMES TRANSPORTA KRAVAS – VAIRĀK PAR 31,5 KG?

Uzzināt cenu  ...

Sazināties ar mūsu ekspertiem ...

Loģistikas risinājumi & Īpašā kompetence

Vai jūs esat ...

Mazs uzņēmums – Izvēlēties risinājumu:

Uzzināt vairāk parUzzināt vairāk parNoliktavas pakalpojumiem

Uzzināt vairāk partransportēšanu & izplatīšanu

Uzzināt vairāk parintegrēto loģistiku

Uzzināt vairāk parmuitu, drošību vai apdrošināšanu

Uzzināt vairāk parzaļo loģistiku

Lielais uzņēmums - Izvēlēties risinājumu:

Uzzināt vairāk parNoliktavas pakalpojumiem

Uzzināt vairāk partransportēšanu & izplatīšanu

Uzzināt vairāk parkonsultēšanu &vadību

Uzzināt vairāk parintegrēto loģistiku

Muita, drošība vai apdrošināšanaUzzināt vairāk par

Zaļā loģistikaUzzināt vairāk par

vai arī Sazināties ar mūsu ekspertiemLai iegūtu vairāk informācijas lai iegūtu vairāk informācijas

PRESE & KARJERAS IESPĒJAS