Navigacija i sadržaj

Centar za dokumente


Ovdje ćete pronaći sve pojedinosti o najvažnijim pravilima i uvjetima usluge te možete preuzeti dokumente o otpremi.

Preuzimanje uvjeta, odredbi i međunarodnih otpremnih dokumenata


DHL će vam pomoći, kad zakon to dopušta, u pripremi svih dokumenata kako bi se vaše pošiljke otpremile brzo i učinkovito. Ovdje ćete pronaći neke od dokumenata koji se najčešće upotrebljavaju za izvoz u SAD-u.

U nastavku također možete preuzeti sve naše najvažnije uvjete otpreme.

Pošiljke s opasnom robom / opasnim materijalima


DHL Global Forwarding uspostavljeni je prijevoznik opasne robe i kao vodeća tvrtka za prijevoz i logistiku, DHL se pridržava sljedećih propisa:

  • ATA za zračni prijevoz, primjenjivo u svim državama koje se pridržavaju ICAO propisa i za sve zrakoplovne tvrtke koje se pridržavaju IATA propisa
  • ADR za cestovi prijevoz, EU direktive o prijevozu opasne robe, primjenjive u svim državama čije je zakonodavstvo prihvatilo ADR konvenciju te unutar Europe

Otpremnici su odgovorni provjeriti mogu li se njihove pošiljke koje sadrže opasnu robu prevesti do odredišta zračnim ili cestovnim prijevozom te na odgovarajući način pripremiti pošiljku.

Saznajte više

Otprema opasnih materijala zračnim prijevozom

Na IATA web-mjestu možete pronaći velik izbor resursa koji su potrebni vašem poslovanju ako opasnu robu želite otpremiti zračnim prijevozom. Resursi, između ostalog, uključuju obuku za opasnu robu, priručnike i forume.

Otprema opasnih materijala oceanskim prijevozom

Tražite siguran način za otpremu robe oceanskim prijevozom? Međunarodna pomorska organizacija (IMO) daje informacije o oceanskom prijevozu opasne robe.

Sigurnost na moru (SOLAS)


Otprema kontejnera prilično je sigurna operacija. Međutim, u zadnjih nekoliko godina, došlo je do velikih incidenata na moru i na obali koji su proizašli iz zapakiranih kontejnera s netočnim deklaracijama težine. Kako bi se to spriječilo, Međunarodna pomorska organizacija (IMO), u suradnji s predstavnicima industrije, usvojila je posebna pravila kao dio SOLAS konvencije (Sigurnost na moru), uključujući provjerenu bruto masu (VGM).

Svrha VGM zahtjeva jest dobiti točnu bruto težinu zapakiranih kontejnera kako bi operateri plovila i terminala mogli pripremiti planove za smještaj plovila prije ukrcaja tereta na brodove. Zahtjev će zaštititi ljude i imovinu operatera plovila i terminala, kao i teret pošiljatelja i pripremiti pošiljku u skladu s tim.

Što se promijenilo 1. srpnja 2016?

Neposredne posljedice za otpremnike su da od srpnja 2016. prijevozniku treba dostaviti težinu provjerene bruto mase (VGM) svakog kontejnera prije roka za dovršetak popisa tereta.

Nadalje, otpremnik je dužan osigurati da je navedena točna težina. Ako nije navedena provjerena bruto masa, kontejner se neće utovariti na plovilo.

Dvije dopuštene metode vaganja:

  • 1. metoda: vaganje zapakiranog kontejnera
  • 2. metoda: vaganje tereta i drugog sadržaja te dodavanje taro mase kontejnera

DHL vam pomaže pri upravljanju i pridržavanju ovog novog pravila. Ako trebate dodatne informacije, preuzmite dokumente smjernica za otpremu ili se obratite lokalnom DHL Global Forwarding predstavniku prodaje ili korisničke službe.