Navigacija i sadržaj

Poštovani korisniče,

Ovu stranicu posjećujete s preglednikom koji Vam možda neće pružiti najoptimalnije iskustvo.

Još uvijek možete nastaviti, ali da biste najbolje iskoristili ovu stranicu, preporučujemo upotrebu Edgea, Firefoxa i Chromea.

Vi ste u  Hrvatska
ili Odaberite drugu lokaciju

OPASNE TVARI I ZABRANJENI PREDMETI

DHL Freight je iskusan prijevoznik opasnih tvari te osigurava rješenja za prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom.

Prijevoz opasnih tvari propisuju međunarodni i nacionalni propisi s obzirom na predviđeni način prijevoza. Ti propisi služe kako bi se izbjegle ozljede i oštećenja, ali i ekološke havarije. Propisani su zahtjevi po pitanju ambalaže, maksimalne količine za prijevoz, kao i sve tvari koje se smiju, odnosno ne smiju prevoziti u istoj transportnoj jedinici.

Kako bi se osigurala konzistentnost između tih propisa, uspostavljeni su mehanizmi za usklađivanje kriterija klasifikacije opasnosti te alati za obavještavanje o opasnostima, a određeni su i uvjeti prijevoza za sve vrste prijevoza.

Više informacija o klasifikaciji opasnih tvari možete pronaći na web-mjestu UNECEnedefinirano.

Cestovni prijevoz opasnih tvari

DHL Freight opasne tvari cestom prevozi u skladu s državnim i međunarodnim propisima ADR-a (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari). Primjenjuju se u svim državama koje su u svoja zakonodavstva usvojile konvenciju ADR. Nadalje, u Europi se po pitanju prijevoza opasnih tvari primjenjuju i direktive EU.

Ugovor svake dvije godine obnavlja UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu).

 • Međunarodni prijevoz opasnih tvari cestom podložan je međunarodnom sporazumu ADR. ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

  Za države koje od kontinentalne Europe razdvaja more, primjenjiv je i sporazum IMDG koji propisuje prijevoz međunarodnim vodama. 

  IMDG (Međunarodni sporazum o prometu vodenim plovnim putovima) prihvaćen je skup međunarodnih smjernica za sigurno rukovanje pošiljkom opasnih tvari ili materijala plovnim putovima, na plovilima. Za više detalja o IMDG-u posjetite IMO – Međunarodna pomorska organizacija.

  Međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom podložan je međunarodnim propisima RID (Međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom). Za više detalja posjetite OTIF - Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet.OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet

 • Za prijevoz opasnih tvari potrebni su sljedeći dokumenti:

  • Multimodalni obrazac za opasne tvari, potreban za prijevoz morskim putovima (za države odvojene od kontinentalne Europe morem)
  • Tovarni list (CMR) s odgovarajućom ADR klasifikacijom, na službenom lokalnom jeziku te engleskom, njemačkom ili francuskom
 • Potrebno, redom:

  • UN broj (UN + četveroznamenkasti broj kojim se identificiraju opasne tvari i artikli u kontekstu međunarodnog prijevoza)
  • Tehnički naziv (prema trenutačnim specifikacijama za ADR/RID/IMDG)
  • ADR/RID/IMDG brojevi oznaka za opasne tvari
  • Grupa opasnosti, ako je primjenjivo
  • Kod zabrane prolaska kroz tunele (za ADR/RID)

  Nije potrebno, redom:

  • Bruto težina/zapremina
  • Neto težina/zapremina
  • Informacije o tvarima u ograničenim ili izuzetim količinama, ako je primjenjivo
  • Broj i specifična vrsta paketa
  • Ime i adresa primatelja
  • Ime i adresa pošiljatelja
  • Temperatura samozapaljenja u stupnjevima celzija (samo IMDG)

  Informacije o opasnim tvarima moraju biti istaknute na obrascu za naručivanje prijevoza i na CMR-u.

  Informacije i dokumente potrebne za prijevoz opasnih tvari s narudžbom morate isporučiti u DHL Freight.

  DHL Freight jamči kako uz svu opremu za prijevoz posjeduje svu zakonom propisanu dokumentaciju i certifikate, uključujući “Pisane upute u skladu s ADR-om” za vozače, na traženim jezicima.

  Prijevoz opasnih tvari uvijek zahtijeva posebnu organizaciju, zbog čega je raspored prijevoza potrebno dogovoriti zasebno.

Izuzeća tvari za DHL Freight

Imajte na umu da DHL Freight ne prevozi sve vrste robe kroz svoju mrežu.

Pogledajte uslove i odredbe DHL-a za transport

Zabranjena roba (1)

Opasne materije (7)

Doplata za opasne tvari

Prijevoz opasnih tvari zahtijeva dodatne mjere kao što su označavanje transportnih jedinica, deklaracije za nadležna tijela i dostavne tvrtke, rukovanje dokumentima itd. Opasne tvari podložne su lokalnim i/ili državnim DGR naknadama koje se naplaćuju zasebno. Prijevoz opasnih tvari uvijek se dodatno naplaćuje.

Kako biste saznali više o lokalnim troškovima i propisima koji se tiču prijevoza opasnih tvari, javite se u odjel za korisnike DHL Freight.

Korisne veze:

Ne možete pronaći ono što tražite?

Obratite se jednom od naših stručnjaka za DHL Freight još danas!

Freight Connections

Otkrijte najnovije priče DHL Freight Cestovnog prijevoza I Carinskih Stručnjaka