Navigacija i sadržaj

Opasne tvari i zabranjeni predmeti


DHL Freight je iskusan prijevoznik opasnih tvari te osigurava rješenja za prijevoz opasnih tvari cestom ili željeznicom.

Prijevoz opasnih tvari propisuju međunarodni i nacionalni propisi s obzirom na predviđeni način prijevoza. Ti propisi služe kako bi se izbjegle ozljede i oštećenja, ali i ekološke havarije. Propisani su zahtjevi po pitanju ambalaže, maksimalne količine za prijevoz, kao i sve tvari koje se smiju, odnosno ne smiju prevoziti u istoj transportnoj jedinici.

Kako bi se osigurala konzistentnost između tih propisa, uspostavljeni su mehanizmi za usklađivanje kriterija klasifikacije opasnosti te alati za obavještavanje o opasnostima, a određeni su i uvjeti prijevoza za sve vrste prijevoza.

Više informacija o klasifikaciji opasnih tvari možete pronaći na web-mjestu UNECE.

Cestovni prijevoz opasnih tvari


DHL Freight opasne tvari cestom prevozi u skladu s državnim i međunarodnim propisima ADR-a (Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari). Primjenjuju se u svim državama koje su u svoja zakonodavstva usvojile konvenciju ADR. Nadalje, u Europi se po pitanju prijevoza opasnih tvari primjenjuju i direktive EU.

Ugovor svake dvije godine obnavlja UNECE (Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu).

Propisi

Međunarodni prijevoz opasnih tvari cestom podložan je međunarodnom sporazumu ADR. ADR = Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari.

Za države koje od kontinentalne Europe razdvaja more, primjenjiv je i sporazum IMDG koji propisuje prijevoz međunarodnim vodama.

IMDG (Međunarodni sporazum o prometu vodenim plovnim putovima) prihvaćen je skup međunarodnih smjernica za sigurno rukovanje pošiljkom opasnih tvari ili materijala plovnim putovima, na plovilima. Za više detalja o IMDG-u posjetiteIMO – Međunarodna pomorska organizacija.

Međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom podložan je međunarodnim propisima RID (Međunarodni prijevoz opasnih tvari željeznicom). Dodatne informacije potražite na stranici OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet. OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet.

Potrebni dokumenti

Za prijevoz opasnih tvari potrebni su sljedeći dokumenti:

 • Multimodalni obrazac za opasne tvari, potreban za prijevoz morskim putovima (za države odvojene od kontinentalne Europe morem)
 • Tovarni list (CMR) s odgovarajućom ADR klasifikacijom, na službenom lokalnom jeziku te engleskom, njemačkom ili francuskom

Obvezne informacije o opasnim tvarima

Potrebno, redom:

 • UN broj (UN + četveroznamenkasti broj kojim se identificiraju opasne tvari i artikli u kontekstu međunarodnog prijevoza)
 • Tehnički naziv (prema trenutačnim specifikacijama za ADR/RID/IMDG)
 • ADR/RID/IMDG brojevi oznaka za opasne tvari
 • Grupa opasnosti, ako je primjenjivo
 • Kod zabrane prolaska kroz tunele (za ADR/RID)

Nije potrebno, redom:
 • Bruto težina/zapremina
 • Neto težina/zapremina
 • Informacije o tvarima u ograničenim ili izuzetim količinama, ako je primjenjivo
 • Broj i specifična vrsta paketa
 • Ime i adresa primatelja
 • Ime i adresa pošiljatelja
 • Temperatura samozapaljenja u stupnjevima celzija (samo IMDG)
 • Informacije o opasnim tvarima moraju biti istaknute na obrascu za naručivanje prijevoza i na CMR-u.

Informacije i dokumente potrebne za prijevoz opasnih tvari s narudžbom morate isporučiti u DHL Freight.

DHL Freight jamči kako uz svu opremu za prijevoz posjeduje svu zakonom propisanu dokumentaciju i certifikate, uključujući “Pisane upute u skladu s ADR-om” za vozače, na traženim jezicima.

Prijevoz opasnih tvari uvijek zahtijeva posebnu organizaciju, zbog čega je raspored prijevoza potrebno dogovoriti zasebno.

Izuzeća tvari za DHL Freight


Napominjemo kako DHL Freight u svojoj mreži ne prevozi sljedeću vrstu tvari:

 • Oružje i municija
 • Opasne tvari:
  • Klasa 1 (eksplozivi uz iznimke za UN kodove 0323, 0432, 0454 I UN kod 0014 u pogledu patrona za alate isključivo)
  • Klasa 2.3 (toksični plinovi)
  • Klasa 4.1 (tvari koje reagiraju samostalno te zahtijevaju kontroliranu temperaturu; UN kodovi 3231 to 3240, UN 3533, UN 3534, UN 3364, UN 3365, UN 3367 i UN 3368)
  • Klasa 5.2 (organski peroksidi koji zahtijevaju kontroliranu temperaturu; UN kodovi 3111 do 3120)
  • Klasa 6.1 (toksični spojevi, grupa pakiranja 1)
  • Klasa 6.2 (biološki opasni spojevi)
  • Klasa 7 (radioaktivni spojevi)
  • Klasa 9 (UN brojevi 2212, 2590, 2315, 3151, 3152), litij-ion baterije i litij-metalne baterije (UN 3480, 3481, 3090 i 3091) koje su oštećene ili neispravne kako je to definirano u posebnim odredbama 376, te vozila s baterijskim napajenjem (UN3171) čija je baterija oštećena ili neispravna kako je definirano Posebnim odredbama 376. Izuzeća su moguća za baterije i vouila s baterijskim napajenjem samo za gore spomenuto. To zahtijeva izričito pismenu potvrdu od strane DHL Freight prije početka posla.
 • Otpad, žive biljke, žive domaće i ostale životinje, kvarljiva hrana
 • Novac, plemeniti metali, nakit, drago kamenje, umjetnine, starine, čekovi, kreditne kartice spremne za upotrebu, novčići, fiskalne marke, valjane kartice za telefone
 • Sve vrste plaćanja, vrijednosni papiri (jamstva), dragocjenosti, dokumenti, prijenosna roba, rasuti materijal
 • Gotovi duhanski proizvodi (cigarete, cigare itd.)

Doplata za opasne tvari


Prijevoz opasnih tvari zahtijeva dodatne mjere kao što su označavanje transportnih jedinica, deklaracije za nadležna tijela i dostavne tvrtke, rukovanje dokumentima itd. Opasne tvari podložne su lokalnim i/ili državnim DGR naknadama koje se naplaćuju zasebno. Prijevoz opasnih tvari uvijek se dodatno naplaćuje.

Kako biste saznali više o lokalnim troškovima i propisima koji se tiču prijevoza opasnih tvari, javite se u odjel za korisnike DHL Freight.

Korisne veze
employees-have-a-conversation

Treba vam pomoć sa specifičnim izazovom?


Naši stručnjaci spremni su vam pomoći