Navigācija un saturs
Jūsu atrašanās vieta ir  Latvija
vai Izvēlēties citu valsti

Bīstamās kravas un aizliegtie priekšmeti


DHL Freight ir atzīts bīstamo kravu pārvadātājs un var piedāvāt risinājumus pārvadājumiem ar autotransportu un pa dzelzceļu.

Bīstamo kravu pārvadājumus regulē starptautiskie un valstu noteikumi atbilstoši attiecīgajam pārvadājuma veidam. Šo noteikumu mērķis ir novērst ar cilvēkiem un īpašumu saistītus negadījumus, kā arī kaitējumu videi. Noteikumos ir iekļauti tādi jautājumi kā iepakojuma prasības, maksimālais pārvadājamais daudzums un preču veidi, ko var vai nevar pārvadāt vienā transporta vienībā.

Lai nodrošinātu visu šo noteikumu savstarpējo konsekvenci, ir izveidoti mehānismi bīstamības klasifikācijas kritēriju un bīstamības paziņošanas rīku saskaņošanai, kā arī izvirzīti pārvadāšanas nosacījumi visiem transporta veidiem.

Papildinformācija par bīstamajām kravām ir atrodama UNECE tīmekļa vietnē.

Bīstamo kravu pārvadājumi ar autotransportu


DHL Freight pārvadā bīstamās kravas pa autoceļiem saskaņā ar valstu un starptautiskajiem ADR (Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu) noteikumiem. Tie ir piemērojami visās valstīs, kuras ADR konvenciju ir pieņēmušas savos tiesību aktos. Turklāt Eiropā tiek piemērotas arī ES direktīvas par bīstamo kravu pārvadāšanu.

UNECE (Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija) atjauno līgumu ik pēc 2 gadiem.

Noteikumi

Uz bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu attiecas starptautiskais ADR nolīgums. ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu.

Uz valstīm, kuras no kontinentālās Eiropas atdala jūra, attiecas arī IMDG kodekss par starptautiskajiem pārvadājumiem pa jūru.

Starptautiskais jūras bīstamo kravu (IMDG) kodekss ir pieņemts kā starptautiskas vadlīnijas bīstamo kravu un bīstamo materiālu drošai transportēšanai kuģos pa jūru. Papildinformāciju par IMDG skatiet šeit:IMO — Starptautiskā jūrniecības organizācija.

Uz starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu attiecas Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (RID). Papildinformāciju skatiet šeit: OTIF — Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija. OTIF — Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācija.

Nepieciešamie dokumenti

Bīstamo kravu transportēšanai nepieciešamie dokumenti:

 • Jūras pārvadājumiem nepieciešamā veidlapa bīstamo kravu multimodāliem pārvadājumiem (ja valstis no kontinentālās Eiropas atdala jūra)
 • Pavadzīme (CMR), kurā ir norādīta atbilstīgā ADR klasifikācija, valsts oficiālajā valodā un angļu, vācu vai franču valodā

Obligātā informācija par bīstamajām kravām

Nepieciešams secīgi:

 • ANO numurs (UN + četrciparu skaitlis, kas identificē bīstamās vielas un preces starptautisko pārvadājumu kontekstā)
 • Tehniskais nosaukums (saskaņā ar esošajām ADR/RID/IMDG specifikācijām)
 • ADR/RID/IMDG bīstamo vielu marķējumu numuri
 • Iepakojumu grupa (ja piemērojams)
 • Tuneļu ierobežojuma kods (paredzēts ADR/RID)

Nav nepieciešams secīgi:
 • Bruto svars / litri
 • Neto svars / litri
 • Informācija par precēm ierobežotos vai izņēmuma daudzumos, ja piemērojams
 • Iepakojumu skaits un specifiskais veids
 • Saņēmēja vārds / nosaukums un adrese
 • Nosūtītāja vārds / nosaukums un adrese
 • Uzliesmošanas punkts grādos pēc Celsija (tikai IMDG)
 • Informācijai par bīstamo kravu jābūt norādītai atsevišķā pārvadājumu pasūtījuma veidlapā un CMR.

Informācija un dokumenti, kas nepieciešami bīstamo kravu transportēšanai, jānodod DHL Freight pasūtījuma brīdī.

DHL Freight nodrošina, ka viss transporta aprīkojums tiek nodrošināts kopā ar likumīgi nepieciešamo dokumentāciju un sertifikātiem, tostarp autovadītāju “Rakstiskās instrukcijas saskaņā ar ADR”, nepieciešamajās valodās.

Bīstamo kravu pārvadāšanai vienmēr ir nepieciešami speciāli pasākumi, tāpēc par transporta grafiku ir jāvienojas atsevišķi.

DHL Freight preču izņēmumi


Lūdzu, ņemiet vērā, ka DHL Freight savā tīklā nepārvadā visu veidu preces. Vairāk informācijas par precēm, kas netiek pārvadātas, skatiet DHL Freight noteikumu un nosacījumu 1. un 7. sadaļā.

Piemaksas par bīstamajām kravām


Bīstamo kravu pārvadāšanai ir nepieciešami papildu pasākumi, piemēram, transporta vienību marķēšana, deklarācijas iestādēm un pārvadājumu uzņēmumiem, dokumentu apstrāde u. c. Uz bīstamajām kravām attiecas vietējā un / vai valsts DGR nodeva, kas tiek iekasēta atsevišķi. Uz bīstamo kravu pārvadājumiem vienmēr attiecas papildmaksa.

Lai uzzinātu vairāk par vietējām izmaksām un noteikumiem saistībā ar bīstamo kravu pārvadāšanu, lūdzu, sazinieties ar DHL Freight klientu apkalpošanas nodaļu.

Noderīgas saites:
darbinieki-sarunājas

Vai ir kāda noteikta, ar piegādi saistīta problēma, par ko vēlaties saņemt palīdzību?


Mūsu eksperti ir gatavi palīdzēt.