Navigācija un saturs
Jūsu atrašanās vieta ir  Latvija
vai Izvēlēties citu valsti

Nozares pieredze


Jūsu unikālās loģistikas prasības ir mūsu uzņēmējdarbības pamatā. Problēmas, ar kurām saskaraties tirgū, mēs pārvēršam par iespējām, kas nodrošina konkurētspējīgas priekšrocības. Mūsu loģistikas eksperti izstrādā jūsu nozares sarežģītajām loģistikas problēmām pielāgotus risinājumus.

Izpētīt mūsu nozares pieredzi


Auto-mobilitāte

Neatkarīgi no tā, vai runa ir par LTL, PTL vai FTL, DHL automobilitātes eksperti analizē, optimizē un īsteno kompleksus transporta risinājumus un piedāvā teritoriālās pārsūtīšanas koncepcijas, I2M, JIT, JIS un dažus citus automobilitātes īpašos uzstādījumus. Mūsu modernais tīmekļa portāls FCM (Kravu pārvadājumu ķēdes pārvaldnieks) nodrošina redzamību visā piegādes ķēdē.

Galvenās apakšnozaru kompetences
 • Pasažieru transportlīdzekļi, ko izgatavojuši oriģinālo iekārtu ražotāji (OEM)
 • Komerciālie transportlīdzekļi — vieglie, vidējas noslodzes un lielas noslodzes kravas automobiļi (virs 3,5 tonnām)
 • Komponentu ražotāji — iedalīti 1., 2., 3. un n. līmeņa piegādātājos, lai parādītu saražotās daļas sarežģītību
 • Riepas — pasažieru vai komerciālo transportlīdzekļu, motociklu, aviācijas, lauksaimniecības vai sacīkšu riepu ražošana

Ķimikālijas

Mūsu ķimikāliju ekspertiem ir plašas zināšanas un detalizēta izpratne par nozares specifiskajām detaļām un prasībām. Ķimikāliju kompetences centri, kas atrodas blakus galvenajām ķimikāliju ražošanas vietām, piedāvā vislabāko pieredzi darbā ar jūsu precēm. Visi darba procesi ir pielāgoti nozares specifiskajām vajadzībām: GPS uzraudzība, zināšanas par ķimikāliju tukšo konteineru apstrādi, centrālā uzraudzība un ziņošana.

Kompetencē iekļautie elementi
 • EN 12642 sertificētas XL piekabes ar cieto jumta konstrukciju, stabilu starpsienu, stingriem balstiem
 • Transports visām ADR klasēm, neskaitot dažus izņēmumus, kas atrodami mūsu vispārīgajos noteikumos un nosacījumos
 • Visi termināļi ir aprīkoti atbilstoši ADR prasībām un sertificēti saskaņā ar DIN EN 12798
 • Pilnībā uzraudzīts, pret temperatūras svārstībām jutīgs transports visā piegādes ķēdē ar termoautomobiļiem vai termomaisiem
 • DHL termināļu SQAS un DEKRA bīstamo preču sertifikāts

Plaša patēriņa preces

Paturot prātā tādas vispasaules tendences kā globalizācija, urbanizācija, izejvielas un ilgtspējība, mūsu plaša patēriņa preču eksperti jums palīdzēs darboties visās attiecīgajās apakšnozarēs atbilstoši atšķirīgajām vajadzībām. Apakšnozarēs ir ļoti daudzveidīgas prasības. Kaut arī FMCG noteicošais ir ātrums līdz tirgum un izplatīšana daudzos kanālos, ātrbojīgo preču ražotāji dod priekšroku loģistikai ar atdzesētu glabāšanu un transportēšanu.

Galvenās apakšnozaru kompetences
 • Ātri pārvietojamas patērētājpreces (FMCG)
 • Drukāšana
 • Multivide/izklaide
 • Ātri bojājošās preces
 • Ilglietojuma preces

Enerģētika

DHL Energy Solutions koncentrējas uz enerģētikas nozares uzņēmumu (naftas, gāzes, ieguves rūpniecības un atjaunojamo enerģijas avotu) piegādes ķēdes vajadzībām, vienmēr nodrošinot atbilstību jaunākajiem drošības un vides noteikumiem. Pat visattālākajās un grūtāk pieejamās vietās mēs nodrošinām vēlamos pakalpojumus un nodrošinām atbilstību jūsu augstajām HSSE prasībām. Mūsu mērķis ir nulle: bez traumām, negadījumiem un ievērojamiem starpgadījumiem!

Galvenās apakšnozaru kompetences
 • Naftas un gāzes ieguve un pārstrāde
 • Ķimikālijas un naftas ķīmija
 • Enerģētikas kalnrūpniecība
 • Komunālie pakalpojumi, atjaunojamie resursi un enerģijas pārvaldība

Inženierzinātne un ražošana

Mēs izstrādājam pielāgotus risinājumus sarežģītām loģistikas problēmām jūsu nozarē. Ļaujiet mūsu ekspertiem parādīt, kā to visu paveikt. Būtiska mūsu uzņēmējdarbības daļa ir spēja izpildīt jūsu noteiktās loģistikas prasības. Par pamatu ņemot klientu piegādes ķēdes, mēs pārveidojam jūsu sarežģījumus tirgū par iespējām, lai jūs varētu pārspēt konkurentus.

Kompetencē iekļautie elementi
 • Elektroenerģijas sadale — enerģētikas nozare, lauksaimniecība
 • Gaisa telpa un aviācijas dzelzceļš — transportēšana, valsts un aizsardzības nozare, veselības aprūpe
 • Būvniecības iekārtas — būvniecība, kalnrūpniecība
 • Droši pārvadājumi, kas aizsargā augsta riska preces
 • Resilience360 — mākoņa platforma, kas kartē piegādes ķēdi un mazina riskus

Medicīna un veselības aprūpe

Mēs zinām par milzīgo atbildību, kas ir saistīta ar medicīniskās aprūpes preču transportēšanu. Mēs strādājam saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmu, kas ir sertificēta atbilstoši standartam ISO 9001 un ISO 14001. Visi mūsu procesi ir izveidoti atbilstoši jauno ES IKP vadlīniju standartiem, lai nodrošinātu preču neskartību visā transporta ķēdē.  DHL Freight izveidoja īpašu Medicīnas kompetenču centru Beļģijā, kur visas mūsu zināšanas apvienotas komandā, kas apstrādā visus sūtījumus DHL Freight Coldchain tīklā.

Kompetencē iekļautie elementi
 • Pakalpojumi ar temperatūras kontroli atvēsinātiem (no +2 °C līdz +8 °C) un kontrolētas vides (no +15°C līdz +25 °C) produktiem
 • Atbilstība ES GDP (Labas izplatīšanas prakse) vadlīnijām
 • GPS drošības uzraudzība, ko nodrošina Agheera
 • (Īpaši) augstvērtīgi sūtījumi
 • Kontrolējamas narkotiskās vielas un bīstami farmācijas produkti
 • Express vai neatmuitoti sūtījumi

Mazumtirdzniecība

Uz patērētājiem orientētās tendences, aizvien plašāka globālā vidusšķira un vēlme iegādāties ilgtspējīgus un vilinošus produktus nozīmē straujas pārmaiņas plaša patēriņa preču ražotājiem. Līdz ar to arī jūsu transporta risinājumiem jābūt elastīgiem. DHL Freight šos izaicinājumus uztver bez bažām un rada inovatīvus risinājumus sadarbībā ar klientiem. 

Kompetencē iekļautie elementi
 • Autotransports, kombinēts un dzelzceļa transports
 • Pilna krava (FTL), daļēja krava (PTL), Groupage (LTL)
 • Drošības risinājumi augstvērtīgām precēm
 • Atmuitošana un konsultācijas
 • Sertifikāti: ISO 9001, 14001 un 50001
 • Piegāde uz veikaliem
 • Vairāku kanālu risinājumi
 • Īpaši paredzēts vai kopīgs transports

Tehnoloģijas

Pat tad, ja precēm ir visaugstākā vērtība vai ir jāaptver izplatīšana Eiropā B2B un B2C segmentā, mēs nodrošinām vēlamo pakalpojumu un jūsu augsto prasību izpildi tehnoloģiju nozarē Mēs piedāvājam kravas auto ar diviem vadītājiem, diennakts proaktīvu drošības kontroles centru ar GPS iespējām un vēl citus risinājumus, lai aizsargātu jūsu preces.

 

Galvenās apakšnozaru kompetences
 • Plaša patēriņa elektroniskās preces, EMS un ODM
 • Uzņēmumu skaitļošanas iekārtas, datori un piezīmjdatori
 • Mobilie tālruņi un tīkla ierīces
 • Attēlveidošanas un drukāšanas iekārtas
 • Pusvadītāji

Sazināsimies

Vai jums ir jautājumi kravu pārvadājumu ekspertam? 


Pastāstiet mums nedaudz vairāk par savu organizāciju, pirms sākt darbu.