INCOTERMS® 2010 NOTEIKUMI

Incoterms® noteikumi bieži visā pasaulē tiek izmantoti starptautiskos un iekšzemes līgumos, kas atspoguļo pircēja un pārdevēja savstarpējos pienākumus attiecībā uz izmaksām un risku, kā arī kravas apdrošināšanu.

Brošūrā tālāk ir atspoguļoti piegādes noteikumi un pircēja un pārdevēja savstarpējie pienākumi attiecībā uz izmaksām un risku, kā arī kravas apdrošināšanu.

Lasiet vairāk par Incoterms® 2010 noteikumiem un pastāvīgi uzziniet jaunāko informāciju, kas sniegta oficiālajā ICC (International Chamber of Commerce — Starptautiskās tirdzniecības palātas) tīmekļa vietnē.

Varat arī izmantot tiešsaistes apmācību par Incoterms® 2010 noteikumiem.

 

Noteikumi jebkura(-u) režīma(-u) transportam

 • “No rūpnīcas” nozīmē to, ka pārdevējs veic piegādi, nododot preces pircēja rīcībā pārdevēja telpās vai citā nosauktā vietā (piemēram, rūpnīcā, fabrikā vai noliktavā). Pārdevējam nav jāiekrauj preces savākšanas transportlīdzeklī, kā arī nav tās jāatmuito eksportam, ja šāda atmuitošana ir piemērojama.

 • “Brīva pārvadāšana” nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces pārvadātājam vai citai pircēja nozīmētai personai pārdevēja telpās vai citā norādītā vietā. Pusēm ļoti ieteicams pēc iespējas skaidrāk norādīt punktu norādītajā piegādes vietā, jo šajā punktā risks tiek nodots pircējam.

 • “Franko piegādes punkts: transports” nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces pārvadātājam vai citai pārdevēja nozīmētai personai atrunātā vietā (ja vieta ir savstarpēji saskaņota starp pusēm), un pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāapmaksā tā pārvadājuma izmaksas, kas ir nepieciešams, lai preces piegādātu norādītajā galapunkta vietā.

 • “Piegādāts līdz terminālim” nozīmē to, ka pārdevējs ir veicis piegādi, kad preces pēc izkraušanas no pienākušā transportlīdzekļa ir novietotas pircēja rīcībā esošā terminālī, kas atrodas norādītajā ostā vai galapunkta vietā. “Terminālis” nozīmē segtu vai nesegtu vietu, piemēram, kuģu piestātni, noliktavu, konteineru šķirotavu vai ceļa, dzelzceļa vai gaisa kravas termināli. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar preču piegādi terminālī un to izkraušanu terminālī, kas atrodas norādītajā ostā vai galapunkta vietā.

 • “Piegādāts līdz vietai” nozīmē to, ka pārdevējs ir veicis piegādi, kad preces ir novietotas pircēja rīcībā esošā pienākošā transportlīdzeklī, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galapunkta vietā. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kas ir saistīti ar preču nogādāšanu norādītajā vietā.

 • “Piegāde ar samaksātu muitu norādītā vietā” nozīmē to, ka pārdevējs nodod preces, kad tās ir novietotas pircēja rīcībā, atmuitotas importam pienākošajā transportlīdzeklī, kas ir gatavs izkraušanai norādītajā galapunkta vietā. Pārdevējs sedz visas izmaksas un riskus, kas ir saistīti ar preču piegādi galapunkta vietā, un viņa pienākums ir atmuitot preces ne tikai eksportam, bet arī importam, samaksāt visas eksporta un importa nodevas, kā arī izpildīt visas muitas formalitātes.

Avots: ICC tīmekļa vietne.

Lasiet Incoterms® noteikumu 2010. gada izlaiduma pilno versiju.

“Incoterms” ir Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) preču zīme.

 

Noteikumi jūras un iekšzemes ūdensceļu transportam

 • “Franko pie kuģa” nozīmē to, ka pārdevējs ir veicis piegādi, kad preces ir novietotas pie kuģa (piemēram, kuģu piestātnē vai baržā) pircēja norādītajā nosūtīšanas ostā. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas pie kuģa, un pircējs no šī brīža uzņemas visas izmaksas.

 • “Bezmaksas iekraušana kuģī” nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces uz pircēja norādīto kuģi norādītajā nosūtīšanas ostā vai nodrošina preces, kas jau ir piegādātas šādā veidā. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas kuģī, un pircējs no šī brīža uzņemas visas izmaksas.

 • “Cena un frakts” nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces uz kuģi vai nodrošina šādi piegādātās preces. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas kuģī. Pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāapmaksā izmaksas un frakts, kas ir nepieciešams, lai preces nogādātu norādītajā galapunkta ostā.

 • “Cena, apdrošināšana un frakts” nozīmē to, ka pārdevējs piegādā preces uz kuģi vai nodrošina šādi piegādātās preces. Preču zuduma vai bojājumu risks tiek nodots, kad preces atrodas kuģī. Pārdevējam ir jānoslēdz līgums un jāapmaksā izmaksas un frakts, kas ir nepieciešams, lai preces nogādātu norādītajā galapunkta ostā.

  “Turklāt pārdevējs noslēdz līgumu par apdrošināšanas segumu pircēja riskam, kas attiecas uz preču zudumu vai bojājumiem transportēšanas laikā. Pircējam ir jāņem vērā, ka saskaņā ar CIF pārdevējam ir obligāti jāiegādājas apdrošināšana tikai ar minimālo segumu. Ja pircējs vēlas iegūt lielāku apdrošināšanas aizsardzību, par to ir pēc iespējas tieši jāvienojas ar pārdevēju vai jānoslēdz savas papildu apdrošināšanas vienošanās.”

Avots: ICC tīmekļa vietne.

Lasiet Incoterms® noteikumu 2010. gada izlaiduma pilno versiju.

“Incoterms” ir Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) preču zīme.

Vai neredzat meklēto?

Sazinieties ar kādu no mūsu DHL Freight ekspertiem jau šodien!

Freight Connections

Uzziniet, ko DHL var izdarīt jūsu labā...

Piesakieties mūsu informatīvā izdevuma saņemšanai