Cienījamais Lietotāj,

Jūs apmeklējat šo vietni ar pārlūkprogrammu, kas, iespējams, nenodrošina optimālāko pieredzi.

Jūs joprojām varat turpināt, taču, lai vislabāk izmantotu šo lapu, iesakām izmantot Edge, Firefox un Chrome.

LOĢISTIKAS RISINĀJUMI UN ĪPAŠĀ KOMPETENCE

Mums ir plašs risinājumu sortiments, ko var pielāgot tieši jūsu uzņēmuma konkrētajām vajadzībām. Mūsu mērķis ir optimizēt un uzlabot jūsu piegādes ķēdi, tādējādi palīdzot jums iegūt konkurences priekšrocības.

Lai atrastu savam uzņēmumam vispiemērotāko risinājumu, izmantojiet mūsu risinājumu atrašanas rīku, kas atrodams tālāk šajā lapā.

Vai jūs esat ...
Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Mazāk par 250 darbiniekiem
Lielais uzņēmums Vairāk par 250 darbiniekiem
Izvēlēties risinājumu
Noliktavas pakalpojumi
Transportēšana un izplatīšana
Integrētā loģistika
Muita, drošība un apdrošināšana
Zaļā loģistika
Redzamība un riska pārvaldība
Izvēlēties noliktavas pakalpojumu risinājumu
DHL Warehousing Koplietotas vai īpaši paredzētas noliktavas pakalpojumi un preču izplatīšana

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties transportēšanas un izplatīšanas risinājumu
Starpkontinentāls multimodāls transports
Eiropas mēroga
Izvēlēties starpkontinentāla multimodāla transporta risinājumu
DHL SeAir Multimodāls gaisa un jūras transports
DHL Door-to-More Tiešās izplatīšanas risinājumi

DHL SeAir

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Door-to-More

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties Eiropas mēroga risinājumu
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport (Pārvaldīts sauszemes transports Eiropā)
DHL Freight Special Transports Negabarīta vai Smagsvara krava Eiropā

DHL Freight Euronet

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Freight Special Transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

Izvēlēties integrētās loģistikas risinājumu
DHL Lead Logistics Partner Visas piegādes ķēdes un tās darbības pārraudzība
DHL International Supply Chain (ISC) Kravu konsolidācija sākumpunktā un kravu vadības pakalpojumi galapunktā
DHL Industrial Projects Projekta loģistika negabarīta kravai
DHL Trade Fairs & Events Pilnībā integrēta pasākumu loģistika
DHL Wine & Spirits Logistics Specializēta transportēšana vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarei
DHL Food Logistics Pārtikas, augļu, dārzeņu un augļu un vairumtirdzniecības loģistika Eiropā
DHL Perishable Logistics Optimāli apstākļi ātri bojājošos preču transportēšanai un ātri bojājošos preču transportēšanas noteikumu ievērošana
DHL LifeConEx Paaugstinātas maksas un pielāgoti kravu pārvadājumi ar temperatūras kontroli

DHL Lead Logistics Partner

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Industrial Projects

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Trade Fairs & Events

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Wine & Spirits Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Food Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Perishable Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL LifeConEx

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties muitas, drošības vai apdrošināšanas risinājumu
DHL Customs Services Muitas starpniecības (brokeru) pakalpojumi
DHL Customs Consulting Konsultēties par muitas darbībām, novērtēt riskus un uzlabot muitas darbības
DHL Cargo Insurance Visaptveroša kravu apdrošināšana
DHL Security Services Visaptverošs drošības risku novērtējums
DHL Customs Services

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Customs Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Cargo Insurance

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Security Services

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties zaļās loģistikas risinājumu
Atskaišu sagatavošana par oglekļa dioksīda emisijām
Jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizēšana
Oglekļa dioksīda emisiju kompensēšana
Izvēlēties oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanas risinājumu
DHL Carbon Calculator Ar transportu saistīto emisiju kalkulators
DHL Carbon Report Atskaite par transporta un loģistikas ekoloģiskās pēdas nospiedumu
DHL Carbon Dashboard Visas jūsu piegādes ķēdes grafiskā modelēšana
DHL Quick Scan Īsumā par oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti

DHL Carbon Calculator

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Report

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Dashboard

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Quick Scan

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizācijai
DHL Green Danmar Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvs jūras transports
DHL Freight EuroLine Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvas pilnas (FTL) un daļējas (PTL) automašīnu kravas
DHL Logistics Consulting Tīkla optimizācija, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu

DHL Green Danmar

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Freight EuroLine

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanai
Express Parcel sūtījumiem
Kravas/Transports sūtījumiem

Express Parcel sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Kravas/Transports sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlieties redzamības un riska pārvaldības risinājumu
DHL SmartSensor Nodrošiniet sava sūtījuma pilnīgu redzamību
DHL Resilience360 Piegādes ķēdes risku novērtēšanas rīki

DHL SmartSensor

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL SmartSensor ar jums sazināsies.

DHL Resilience360

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Resilience360 ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu
Noliktavas pakalpojumi
Transportēšana un izplatīšana
Konsultēšanas un vadības pakalpojumi
Integrētā loģistika
Muita, drošība un apdrošināšana
Zaļā loģistika
Redzamība un riska pārvaldība
Izvēlēties noliktavas pakalpojumu risinājumu
DHL Warehousing Koplietotas vai īpaši paredzētas noliktavas pakalpojumi un preču izplatīšana

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties transportēšanas un izplatīšanas risinājumu
Starpkontinentāls multimodāls transports
Eiropas mēroga
Izvēlēties starpkontinentāla multimodāla transporta risinājumu
DHL SeAir Multimodāls gaisa un jūras transports
DHL Door-to-More Tiešās izplatīšanas risinājumi

DHL SeAir

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Door-to-More

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties Eiropas mēroga risinājumu
DHL Freight Euronet European Managed Ground Transport (Pārvaldīts sauszemes transports Eiropā)
DHL Freight Special Transports Negabarīta vai Smagsvara krava Eiropā

DHL Freight Euronet

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Freight Special Transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

Izvēlēties konsultēšanas un vadības pakalpojumu
DHL Logistics Consulting Stratēģiski norādījumi piegādes ķēdes plānošanas un darbības optimizācijai

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties integrētās loģistikas risinājumu
DHL Lead Logistics Partner Visas piegādes ķēdes un tās darbības pārraudzība
DHL International Supply Chain (ISC) Kravu konsolidācija sākumpunktā un kravu vadības pakalpojumi galapunktā
DHL Industrial Projects Projekta loģistika negabarīta kravai
DHL Trade Fairs & Events Pilnībā integrēta pasākumu loģistika
DHL Wine & Spirits Logistics Specializēta transportēšana vīna un stipro alkoholisko dzērienu nozarei
DHL Food Logistics Pārtikas, augļu, dārzeņu un augļu un vairumtirdzniecības loģistika Eiropā
DHL Perishable Logistics Optimāli apstākļi ātri bojājošos preču transportēšanai un ātri bojājošos preču transportēšanas noteikumu ievērošana
DHL LifeConEx Paaugstinātas maksas un pielāgoti kravu pārvadājumi ar temperatūras kontroli

DHL Lead Logistics Partner

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

DHL International Supply Chain (ISC)

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Industrial Projects

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Trade Fairs & Events

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Wine & Spirits Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Food Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Perishable Logistics

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL LifeConEx

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties muitas, drošības vai apdrošināšanas risinājumu
DHL Customs Services Muitas starpniecības (brokeru) pakalpojumi
DHL Customs Consulting Konsultēties par muitas darbībām, novērtēt riskus un uzlabot muitas darbības
DHL Cargo Insurance Visaptveroša kravu apdrošināšana
DHL Security Services Visaptverošs drošības risku novērtējums
DHL Customs Services

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Customs Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Cargo Insurance

Gaisa vai jūras transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Autotransports vai dzelzceļa transports

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Security Services

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties zaļās loģistikas risinājumu
Atskaišu sagatavošana par oglekļa dioksīda emisijām
Jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizēšana
Oglekļa dioksīda emisiju kompensēšana
Izvēlēties oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanas risinājumu
DHL Carbon Calculator Ar transportu saistīto emisiju kalkulators
DHL Carbon Report Atskaite par transporta un loģistikas ekoloģiskās pēdas nospiedumu
DHL Carbon Dashboard Visas jūsu piegādes ķēdes grafiskā modelēšana
DHL Quick Scan Īsumā par oglekļa dioksīda emisiju efektivitāti

DHL Carbon Calculator

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Report

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Carbon Dashboard

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Quick Scan

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu jūsu ekoloģiskās pēdas nospieduma optimizācijai
DHL Green Danmar Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvs jūras transports
DHL Freight EuroLine Oglekļa dioksīda emisiju ziņā efektīvas pilnas (FTL) un daļējas (PTL) automašīnu kravas
DHL Warehousing Inovatīvas noliktavas pakalpojumu zaļās tehnoloģijas
DHL Logistics Consulting Tīkla optimizācija, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu

DHL Green Danmar

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Freight EuroLine

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Freight ar jums sazināsies.

DHL Warehousing

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

DHL Logistics Consulting

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi ar jums sazināsies.

Izvēlēties risinājumu oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanai
Express Parcel sūtījumiem
Kravas/Transports sūtījumiem

Express Parcel sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Express ar jums sazināsies.

Kravas/Transports sūtījumiem

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Global Forwarding ar jums sazināsies.

Izvēlieties redzamības un riska pārvaldības risinājumu
DHL SmartSensor Nodrošiniet sava sūtījuma pilnīgu redzamību
DHL Resilience360 Piegādes ķēdes risku novērtēšanas rīki

DHL SmartSensor

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL SmartSensor ar jums sazināsies.

DHL Resilience360

Pēc veidlapas iesniegšanas mūsu kolēģi no DHL Resilience360 ar jums sazināsies.